Ljubljansko okrožno sodišče bo kmalu moralo ponovno odločiti, ali koprski občini zaradi razlastitve zemljišč ob izgradnji avtocestnega priključka do Luke Koper pripada odškodnina. Zgodba se vleče že skoraj desetletje. Država je koprsko občino marca 2006 razlastila 12.000 kvadratnih metrov javnih cest. Dve leti kasneje pa je država celotno takrat že zgrajeno prvo fazo navezave na avtocestno omrežje prenesla v upravljanje in vzdrževanje Mestne občine Koper. Pri tem pa občina na teh nepremičninah ni dobila lastninske pravice, nadomestila v naravi, ki ustreza enakovredni nadomestni nepremičnini, ali odškodnine. Odvetnica Veronika Zorn Hočevar, ki jo je koprska občina po odpovedi pooblastila odvetniški družbi Matoz za zastopanje najela v torek, je danes sodnici Jelki Rozman pojasnila, da občina vztraja pri plačilu odškodnine. Natančneje, občina zahteva 605.000 evrov, država pa ponuja nadomestno zemljišče okoli ankaranske vpadnice. Občina mora zdaj pojasniti, zakaj vztraja pri odškodninskem zahtevku. Naslednji narok bo v začetku julija. (STA)

Koprska občina po razlastninjenju zaradi gradnje avtocestnega priključka od države zahteva 600 tisoč

Najbolj poslušana radijska postaja na Obali. Radio Capris.