Mestna občina Koper je skupaj s predstavniki občin Izola in Piran ter Veterinarske ambulante v Škocjanu predstavila razloge za prekinitev pogodbe o vodenju Obalnega zavetišča za zavržene živali z Društvom proti mučenju živali in zavrnila trditve predsednice društva Andreje Bogataj Krivec, da gre za napačno odločitev. MOK je večinski lastnik zavetišča in za tako potezo se je odločila v sodelovanju z drugima dvema občinama, pa tudi po preverjanju dobrih praks zavetišč v Ljubljani in Mariboru, je uvodoma navedla Marina Jelen iz občinske službe za odnose z javnostmi. O razlogih za podelitev koncesije javnemu podjetju Komunala je nato spregovorila direktorica občinske uprave Sabina Mozetič. V osnutku odloka je predvideno, da se koncesija lahko neposredno podeli javnemu podjetju...

Prepričani so namreč, da bo na tak način zavetišče delovalo boljše in z nižjimi stroški, je dodala Mozetičeva, nadaljevali bodo tudi z oskrbo živali po zakonsko določenih 30 dneh. Vseeno pa si še naprej želijo sodelovanja z ODPMŽ v ostalih akcijah, tudi dobrodelnih prireditvah.

...posnetek v povezavi....

MOK pojasnila razloge za podelitev koncesije za zavetišče za živali Komunali - Radio Capris

Najbolj poslušana radijska postaja na Obali. Radio Capris.