Zavod Eko-Humanitatis danes v Padni pripravlja brezplačno izobraževanje, s katerim začenjajo program za mlade, njegov cilj je zagon oziroma razvoj kmetij in podjetniških idej na istrskih kmetijah. V prejšnji finančni perspektivi je v Sloveniji okoli 2000 mladih prevzemnikov kmetij uspešno črpalo sredstva iz Programa razvoja podeželja, od tega pa so bili le trije z območja slovenske Istre, je pojasnil strokovni vodja zavoda Eko-Humanitatis Dane Podmenik. Zato si prizadevajo ...

Iz naslova ukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete bo lahko posameznik pridobil do 45.000 evrov nepovratnih sredstev. Današnje izobraževanje, ki se bo začelo ob 17.30, bo namenjeno predstavitvi omenjenega ukrepa, sledila pa bo še delavnica razvoja podjetniške ideje in priprave poslovnega načrta na kmetiji. Kot je dodal Podmenik, bodo posameznikom nudili tudi individualno pomoč. Prijave zbirajo na ekohumanitatis@gmail.com.

...posnetek v povezavi....

Mlade istrske kmete želijo spodbuditi k zagonu podjetniških idej - Radio Capris

Najbolj poslušana radijska postaja na Obali. Radio Capris.