Zakaj Branko Masleša ne bi smel nikoli postati sodnik? Razkrivamo ključni zakon o pravosodnem izpitu iz leta 1972!
Skrivnostna, a vse kaže odlično pravno podkovana tviterašica Fajonka je razkrila zakon o pravosodnem izpitu iz leta 1972. Vse kaže, da je našla izvorni zakon, ki je veljal takrat v Sloveniji. Le ta dokazuje, da Masleša ne bi smel biti nikoli sodnik!
prava .
Slovenija

Ponedeljek, 27. december 2021 ob 21:04

Odpri galerijo

Branko Masleša. (Foto: STA)

Že dober mesec dni del slovenskih medijev aktivno poroča o sodni farsični telenoveli o ustrezni izobrazbi vrhovnega sodnika Branka Masleša. Minil je že dober mesec, ko se slovenska javnost sprašuje, ali ima Branko Masleša opravljen ustrezni pravosodni izpit in diplomo po slovenski zakonodaji. Ne glede, da sta PF Sarajevo in Vrhovno sodišče Republike Slovenije predstavili kopijo diplome Branka Masleše, je bila zelo pomanjkljiva in vsebinsko neustrezna. Glavno vprašanje je še vedno, "gde je pečat"? na predstavljenih kopijah diplom PF Sarajevo in VS RS. Zakaj nobena izmed obeh predstavljenih kopij diplom ni overjena kot je bila overjena kopija diplome diplomanta iz leta 1977 predstavljena na našem mediju?

Tudi njegov pravosodni izpit je zelo vprašljiv, saj ga ni moral opraviti v tako rekordnem hitrem času, kot je bil predstavljen na kopiji pravosodne izpita, ki ga je s slovensko javnostjo delilo VS RS. Enako sta se pojavili sodbi VS RS iz leta 2017 in 2020. V njej je jasno zapisano, da pravosodni izpiti iz nekdanjih republik ne veljajo za opravljanje funkcij odvetnika, tožilca ali sodnika v Sloveniji. To je tudi izrecno zapisano v Zakonu o sodniški službi.

Novinar #Prava Luka Perš velja za t.i. frontmana o aferi diplome Branka Masleše v delu slovenskih medijev. A za vsa razkritja se lahko zahvali svoji pridni tviteraški družini in svojim virom. Tokrat vam bomo predstavili ugotovitve tviterašice Fajonka. S svojimi tviti se je izkazala za eno najbolj podkovanih pravnih strokovnjakov, saj je kot kaže edina v Sloveniji našla izvorno zakonodajo o pravosodnih izpitih. Na podlagi sprejetega zakona o opravljanju pravosodnega izpita iz leta 1972 Branko Masleša ne bi smel nikoli opravljati sodniške funkcije na teritoriju Slovenije.

Njena razkritja so zanimiva tako za strokovno kot laično javnost. Na njene ugotovitve pa bi morali svoje razlage odgovoriti tako na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, Sodnem svetu Republike Slovenije in do sedaj amnezičnem ministrtvu za pravosodje. Minister za pravosodje Marjan Dikaučič pa se od izbruha afere leta sploh še ni oglasil. Gremo lepo po vrsti.

Kaj razkriva skrivnostna pravniško podkovana strokovanjakinja tviterašica Fajonka?

Za Branka Maslešo je že zelo obremenjujoč sprejeta zakonodaja razglašena v Uradnem listu Socialistične republike Slovenije z oznako UL SRS, 26/72. Pri tem je napisala pomenljivi komentar:

"Zakaj je bilo Brankotovo "Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, SRBiH" z dne 25.6.1976, na dan 1.4.1980, ko je Masleša nastopil službo sodnika v Kopru, nezadostno in v stvareh iz republiške pristojnosti na teritoriju SRS neveljavno. UL SRS, 26/72"

Kot prvi dokaz predloži Ukaz o razglasitvi zakona o pravosodnem podpisu. Podpisal ga je takratni predsednik Sergej Kraigher z dne 22. junija 1972.

V njem piše, da se razglaša zakon o pravosodnem izpitu, ki ga je sprejela skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora dne 21. junija 1972.


				Razglas o zakona o pravosodnem izpitu z dne 22. junija 1972. (Foto: Twitter)			Razglas o zakona o pravosodnem izpitu z dne 22. junija 1972. (Foto: Twitter)

V prvem členu zakona piše:

Pravosodni izpit je strokovni izpit, ki ga opravljajo diplomirani pravniki, da si pridobijo z zakonom določene pogoje za opravljanje posameznih dolžnosti  pri sodiščih, javnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih, v odvetništvu in drugih službah pravne pomoči, v službah za kaznovanje prekrškov in drugih dolžnosti na področju pravosodja.

V branjenju ustrezne izobrazbe vrhovnega sodnika Branka Masleše so se pojavljale informacije, da je tako hitro pravosodni izpit opravil, ker je "prakso" za pravosodni izpit opravljal kot uslužbenec JLA, ko je služil vojaški rok. A se je na tviterju oglasil posameznik, da se spominja Maslešo iz Zadra, ko je tudi sam služil vojaški rok.

Še več, omenjena oseba je nekdanji odvetnik in bi moral Maslešo iti skozi podobno proceduro kot on. A po razkritem dokumentu je Masleša pripravništvo in pravosodni izpit opravil vsega v letu dni od "opravljene" diplome v letu 1975. Enako je velik dvom v pristnost Masleševega pravosodnega izpita podvomil pravnik Marko Štrovs. Sam je tudi opravljal kot pripravnik del pravosodnega izpita kot takratni uslužbenec JLA, a je tudi on moral iti skozi dvo letno pripravništvo. Tega pa Masleša ni nikoli opravil.

Tukaj spet pride razkritje tviterašice Fajonka, saj je vsa zgodba in pristnost pravosodnega izpita Branka Masleša pade na drugem členu omenjenega zakona sprejetega leta 1972. Med drugim piše sledeče:

"Pravosodni izpit smejo opravljati tisti, ki so kot diplomirani pravniki najmanj dve leti opravljali pravniško delo pri sodišču."


				2,člen zakona o pravosodnem izpitu iz leta 1972 razkriva, da pravosodni izpit lahko opravljajo le tisti z najmanj dve leti pripravniških izkušenj na delo pri sodiščih. (Foto: Twitter)			 Drugi člen zakona o pravosodnem izpitu iz leta 1972 razkriva, da pravosodni izpit lahko opravljajo le tisti z najmanj dve leti pripravniških izkušenj na delo pri sodiščih. (Foto: Twitter)

Nadalje so za nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije zelo obremenjajoči 17., 18. in 19. člen sprejetega zakona o pravosodnem izpitu iz leta 1972.

Prav v njih jasno piše, da Masleša po sprejeti zakonodaji iz tega leta ni zadostoval nobenemu kriteriju, da bi opravil pravosodni izpit. V njih pa tudi piše, da se pravosodni izpiti po stari zakonodaji priznavajo le do leta do leta 1959.

Branko Masleša pa je bil takrat star vsega sedem let. Pozorno si preberite vse tri člene in ocenite sami, ali so argumenti tviterašice Fajonka dovolj pristni, da sedanji vrhovni sodnik Branko Masleša ne bi smel opravljati tisočinsko sekunde na mestu sodnika.

V 17. členu Zakona o pravosodnem izpitu iz leta 1972 piše, da so s pravosodnim izpitom izenačen tudi sodniški ali odvetniški izpit, izpit za nižjega pravnega referenta, opravljen do 29. decembra 1955 pred republiškim upravnim organom, pristojnim za pravosodje ali javnim tožilstvom LRS, kot tudi drugi izpiti, ki so bili po dosedanjih predpisih izenačeni s sodniškim, odvetniškim oziroma pravosodnim izpitom.

V 18. členu piše, da s pravosodnim izpitom je izenačen izpit, ki ga opravijo oficirji pravne službe in vojaški uslužbenci Jugoslovanske ljudske armade kot diplomirani pravniki za majorja oziroma za vojaškega uslužbenca pravne službe III. razreda po pogramu, ki obsega predmete, naštete v 12. členu tega zakona.

Zanimiva je tudi vsebina 19. člena. V njem piše, da s tistimi, ki so opravili pravosodni izpit, so v pravicah izenačeni:

1. tisti, ki so bili kot diplomirani pravniki do 1. januarja 1959 izvoljeni oziroma imenovani za sodnika, arbitra državne arbitraže, javnega ali vojaškega tožilca, javnega pravobranilca ali njihovega namestnika ali pomočnika za tajnika ali višjega referenta ali svetnika vrhovnega sodišča in so na teh mestih delali več kot pet let;

2. tisti, ki so bili kot diplomirani pravniki do 1. januarja 1959 imenovani oziroma postavljeni za opravljanje preiskav in poizvedb v službi javne ali državne varnosti in so to delo opravljali več kot pet let;

3. tisti, ki so do uveljavitve tega zakona kot diplomirani pravniki pet let opravljali pravniško delo v Jugoslovanski ljudski armadi ali pri drugih organih...


				17., ¸18. in 19. člen Zakona o pravosodnem izpitu iz leta 1972. (Foto: Twitter)

17., ¸18. in 19. člen Zakona o pravosodnem izpitu iz leta 1972. (Foto: Twitter)

Enako je pravno podkovana tviterašica razkrila, da po njenem mnenju ni napisana niti pravilna številka na pravosodnem izpitu vrhovnega sodnika Branka Masleše predstavljena s strani VS RS.

Vse kaže, da se je odkrila izvorna zakonodaja glede opravljanja pravosodnega izpita v nekdanji Socialistični republiki Sloveniji. Sodeč po tej zakonodaji Branko Masleša enostavno ne bi smel nikoli postati niti za tisočinko dneva sodnik, kaj šele predsednik Vrhovnega sodnika.

Na podlagi teh dejstev je jasno, zakaj dolgoletni koprski službeni kolega Masleše, sedanji predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Damijan Florjančič želi vprašanje o ustrezni izobrazbi svojega predhodnika pomesti pod preprogo. Čas je, da odgovornost prevzame minister za pravosodje Marjan Dikaučič. Zakonodajna in izvršna oblast pa bo morala v kratkem spisati novo pravosodno reformo, kjer bodo v imenu ljudstva sodili samo sodniki z ustrezno izobrazbo po sedanji slovenski zakonodaji.

Kdo vam laže? Tviterašica Fajonka ali vsi tisti, ki varujejo in rešujejo "sodnega vojaka" Branka? Odločitev je vaša. Pa lep pozdrav iz prekmurske ravnice!

Luka Perš

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 23. Nov 2022 at 13:06

928 ogledov

SAGA RTV SLOVENIJA: Če zmaga Nikica, ZMAGA BORUT JAMNIK!!!
Ali se vsi slovenski mediji dejansko delajo bedake o novem zakonu o RTV Slovenija? Podporniki in nasprotniki zakona se vsi zavzemajo za pluralno, javno in neodvisno RTV Slovenija. Eni so za stari zakon, drugi spet za novega. Vendar se hudič skriva v podrobnostih. Po novem zakonu bo namesto nadzornega odbora svetovalno telo programskega sveta sestavljal pet članski Finančni odbor. Vseh pet članov bo izvolil novoustanovljeni Programski svet. Člane pa bodo predlagali vsak po enega ministrstvo za finance in kulturo, Svet delavcev, Združenje računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS). Kdo drži že vrsto let škarje in platno nad ZNS in preko njihovih članov dobesedno nadzorujejo dobršen del slovenskega (državnega) gospodarstva? Nihče drug kot predsednik Modre zavarovalnice Borut Jamnik, državljan Kane slovenskih (para) državnih podjetij in "neodvisnih" slovenskih institucij. ZNS in Modra zavarovalnica uporabljata ves čas isti modus operandi. Z majhnim lastniškim deležem ali le z enim članom v nadzornih svetih držijo vse niti v svojih rokah. Enako se bo zgodilo z novim zakonom o RTV Slovenija. Odločitev je vaša. Če želite, da bo Borut Jamnik big boss RTV Slovenija glasujte ZA, če ne glasujte PROTI! To je vsa umetnost novega zakona RTV Slovenija. Odločitev je vaša!  Slovenija je doživlja praznik demokracije enega za drugim v letošnjem letu. Po parlamentarnih, predsedniških in lokalnih volitvah nas kmalu čaka še trojna referdumska nedelja. Pričakovano se je med vsemi tremi referendumskimi vprašanji znašel v središču pozornosti nov zakon o RTV Slovenija. Poleg njiju se bomo odločali še o zakonu o vladi in zakonu o dolgotrajni oskrbi. Pri zakonu o vladi se skriva finta, da si hoče predvsem nekdanji elektroligarh na državne stroške, sedaj predsednik vlade Robert Golob pri novi reorganizaciji ministrstev združiti področje energetike in okolja, da bo lahko lažje izpolnjeval privatizacijske težnje za svoj GEN-I. Ne pozabite, GEN-I je pod vodstvom Roberta Golob poskrbel, da je iz GEN-I izpuhtelo na lepe oči na desetine milijonov evrov, v balkanski elektro hobotnici pa so izginjale milijarde na lepe oči. A o tem kdaj drugič. To so ugotovile tudi mnoge okoljske nevladne organizacije, da v primeru sprejetja zakona o vladi obstaja velika težnja privatizacije slovenske energetike. V oddaji Ura Moči je Peter Gregorčič dejal, da ima GEN v letošnjem letu za 700 milijonov evrov izgube ter da želijo skupaj združiti GEN in Holding slovenskih elektrarn. Trikrat premislite, če res mislite glasovati ZA zakon o vladi! Zakon o dolgotrajni oskrbi smo v Sloveniji čakali desetletja. Po 144 verzijah predloga zakona je državni zbor v času zadnje Janševe vlade sprejel zakon. Vendar se je aktualna koalicija levih strank odločila, da bi zakon zamakanila za leto dni. Zakaj? Ker so zelo verjetno 90 milijonov iz zakona o dolgotrajni oskrbi v proračunu za naslednje leto vsaj 60 milijonov evrov prerazporedili urad za migracije. Vlada Roberta Goloba deluje že od prvega junija 2022. Ministrstvo za delo, socialo in družino bi morala v tem času odpraviti nekaj malenkosti v sprejetem zakonu, a so se raje v tem času ukvarjali z drugimi projekti. Predvsem premislite, ali si želite, da upokojenci izgubijo 60 milijonov evrov! To so njihova sredstva, za katere je večina od njih garala štirideset ali več let v službi!!! Odločitev je vaša!! Foto: Posnetek zaslona-Nova24tv Zakaj bo Borut Jamnik vladar RTV Slovenije, če zmaga Nikica?  Pričakovano se je v središču slovenske javnosti znašel zakon o RTV Slovenija. V preteklosti je avtor članka pozorno poslušal obe strani. Oboji se zavzemajo za pluralno, neodvisno in javno RTV Slovenijo. A niti ena stran ni povedala, kdo bo dejansko prevzel RTV Slovenija. Pisci novega zakona o RTV Slovenija  doc. dr. Barbara Rajgelj, Anuška Podvršič, prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin, prof. dr. Marko Milosavljević in Urban Lečnik Spaić resnično verjamejo, da bo politika izginila iz odločanja o RTV Slovenija. Enako verjame tudi aktivistka, direktorica Inštituta 8.marec in prvi obraz ZA nov zakon o RTV Slovenija Nika Kovač. Ali se pisci zakonov sploh zavedajo, da bodo oblast v primeru njihovega sprejetja zakona o RTV Slovenija podarili Borutu Jamniku. (Foto: Posnetek zaslona-RTV Slovenija) Vendar hudič se vedno skriva v podrobnosti in tega do sedaj ni opazil še noben medij v Sloveniji. Po novi spremembi zakona bi namesto nadzornega odbora ustanovili Finančni odbor.  "Predviden je poseben finančni odbor, ki bo svetovalno telo Sveta RTV Slovenija. Saj bo Svet RTV Slovenija po novem nadzoroval tako finančno poslovanje kot izvajanje programskih vsebin. Finančni odbor bo imenoval in razreševal Svet RTV Slovenija. Od petih članov bodo po enega predlagali ministrstvo, pristojno za finance, ministrstvo, pristojno za medije, Svet delavcev RTV Slovenija, Združenje nadzornikov Slovenije ter Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije," so zapisali na strani Golobove stranke Gibanje Svoboda. Foto: Posnetek zaslona Gibanje Svoboda Spoštovani državljani, kdo drži škarje in platno v Združenju nadzornikov Slovenije (ZNS)? Nihče drug kot Borut Jamnik, dobesedno državljan Kane slovenskega gospodarstva in "neodvisnih javnih instuticij".  Borut Jamnik je bil dolgoletni predsednik ZNS. V preteklosti je del kritičnih slovenskih medijev poročal o hobotnici ZNS v najpomembnejših slovenskih gospodarskih družbah. Leta 2020 je svoje žezlo predal Goranu Podbevšku, sam pa je postal predsednik strokovnega sveta ZNS. Prav ta organ pa daje smernice ZNS-a.  Kdo je večna Jamnikova operativka v ZNS? Nihče drug kot dolgoletna izvršna direktorica ZNS Irena Prijović. Se še spomnite afere Kralj? V času Šarčeve vlade je kamniški fant Brane Kralj po telefonu poklical predsednico NS Uradnega lista RS Ireno Prijović in ji dejal, da morejo za novega direktorja Uradnega lista ustoličiti Kardeljevega vnuka, sedaj državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje Igorja Šoltesa. Prijovića je zagnala vik in krik, da se nad njo izvaja politični pritisk. Kdor malo pozna ozadje je takoj vedel, da je Jamnik spustil prvo bombico za začetek konca Šarčeve vlade. Ne gre za nič drugega kot klasičen modus operandi delovanja poslovnega omrežja Boruta Jamnika. Poglejte si samo njegovo Modro zavarovalnico. Opazili boste, da ima Modra zavarovalnica in njeni skladi lastniške deleže v mnogih slovenskih državnih in javnih družbah. Velikokrat manj pol odstotka lasntniškega deleža. A to je le predstava za javnost. Kdor jih ne uboga ali ne dela po njihovih notah, ga po hitrem postopku odstranijo. Lahko s kakšnim časopisnim člankom, kazensko ovadbo ali pa tudi z finančnim uničenjem podjetja. Prav to se bo zgodilo na RTV Slovenija. Kdorkoli bo zastopal interese ZNS v Finančnem odboru, bo držal škarje in platno tako nad vodstvom RTV Slovenija kot programskim svetom. Če je kdo v Sloveniji strokovjak, da z enim članom imaš kontrolo nad javnim zavodom kot je RTV Slovenija so to prav Jamnikovi kadri.  Foto: Posnetek zaslona-Požareport Ali si bo Borut Jamnik preko Franja Bobinca podredil še Programski svet RTV Slovenija? V članku v spletnem mediju Požareprto z naslovom UČINEK METULJA: KAKO BO FRANJO BOBINAC V ZAHVALO POMAGAL GOLOBU OSVOBODITI RTV, TEPCI, OVCE IN NAJMANJ 12 SPECIALCEV samostojnega raziskovalnega novinarja Bojana Požarja je razkrito še eno pomembno dejstvo. Levousmerjeni nazorski aktivisti resnično mislijo, da bodo oni vladarji rtv slovenije preko "neodvisnih državnih javnih insituticj". Ja, lahko siboste izpolnili  svoje želje in imeli Studio City vsak dan. Požar je izpostavil še eno dejstvo. Eden izmed kandidatov za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije je tudi Franjo Bobinac. V primeru njegovezmage bo v programski svet verjetno nastavljen še en Jamnikov kader. V to ne dvomimo. Poleg tega tranzcijska levica prodaja zgodbo za top shop, da bodo večinoma izbrani vsi bodoči posamezniki preko javnih razpisov. Še ena pravljica za lahko noč. Stvar je preprosta. Če zmaga Nikica, zmaga Borut Jamnik. Odločitev je vaša. Luka Perš

Wed, 23. Nov 2022 at 10:48

126 ogledov

Nepozabno nakupovanje na črni petek v ALEJI
Doživite nepozabno nakupovanje za vso družino v najboljšem novem nakupovalnem središču ALEJA, saj se bo ta petek, 25. novembra, odvijal črni petek oz. Black Friday. V več kot 80 trgovinah in lokalih lahko izkoristite visoke popuste, tudi do 50 % in druge posebne ugodnosti ter zakorakate v uradni začetek božične nakupovalne sezone. Pred božično-novoletnimi prazniki so v ALEJI poskrbeli tudi za čarobno praznično vzdušje, ki bo potekalo pod sloganom Lej, čudeži res obstajajo. Občudujete lahko eno najbolj očarljivih okrasitev z bogato notranjo in zunanjo dekoracijo z več kot 300.000 prazničnimi lučkami. Otvorili bodo tudi praznični božično-novoletni sejem, kjer boste lahko na stojnicah in v trgovinah s praznično ponudbo kupili številna darila in dobrote. V tem in prihodnjem mesecu pa so za obiskovalce pripravili številne zanimive dogodke in aktivnosti, med katerimi bo še posebej pravljičen obisk Miklavža in Božička. Mogoče bosta prav vam izpolnila željo in boste spoznali, da se čudeži čisto zares dogajajo. Kmalu vas bodo v ALEJI pričakali tudi s pravljično okrašenim drsališčem, ki je veliko kar 1000 m2 in ima 140 metrov dolge ledene steze, ki se vijejo izven večnamenskega igrišča. S svojo družino in prijatelji boste lahko ustvarili prav posebno praznično vzdušje, lepe trenutke in nepozabne spomine. Drsanje si boste lahko ob sobotah popestrili v zabavnih ritmih disko hitov za najmlajše in malo starejše ljubitelje drsanja in plesa. Foto: Trgovsko središče Aleja na črni petek ponuja znižanje do 50-odstotkov. Če še nimate ideje za darilo za vaše najbližje, je prava izbira darilni bon Desetak. Z njim lahko nakupujete v vseh petih slovenskih SES-ovih nakupovalnih središčih. Unovčite ga lahko v več kot 450 trgovinah in lokalih po vsej Sloveniji. Izbirate lahko med številnimi blagovnimi znamkami in z njim nakupujete od oblačil, športne obutve, modnih dodatkov do očal in tehničnih izdelkov. Desetak je primeren tako za mlade kot tudi mlade po srcu, zajame res vse starostne skupine in je popolno darilo za vsako priložnost. Desetake lahko preprosto naročite kar preko spleta ali pa jih kupite na info točki v središču. Črni petek in znižanja v Aleji. (Foto: Aleja) Nakupovalno središče ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se nahaja na 32.000 m2 najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, »car sharing«, postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Lani je nakupovalno središče ALEJA, ki se je odprlo maja 2020, prejelo prestižno svetovno nagrado ˝Global RLI Award˝ v kategoriji ˝Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje˝. Več informacij na www.aleja.si. SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljalec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v centralni, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. V letu 2020 so bila nakupovalna središča v vseh državah vseskozi odprta, vendar pa je morala zaradi zaprtja države večina trgovin ostati zaprta več tednov oz. mesecev. Hitri komunikacijski kot tudi tehnično inovativni ukrepi SES-a v času pandemije COVID-19 so kljub temu omogočili varno nakupovanje in dobro obiskanost. V letu 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES-a ustvarili 2,45 milijard evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria. Luka Perš

Wed, 23. Nov 2022 at 10:40

154 ogledov

Če ste na delovnem mestu pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, je kazen od 2.000 do 40.000 evrov!
Pred nami je praznično navdušenje veselega decembra. V prihajajočih dneh moramo biti še posebej previdni in sprejemati odgovornost za svoja ravnanja, saj se rado zgodi, da nekateri v službi pregloboko pogledajo v kozarec, pridejo na delo vinjeni ali na delovnem mestu celo uživajo alkohol ter prepovedane droge. »Če so zaposleni v službi vinjeni, se verjetnost za nezgode in napake poveča za kar 3,5-krat. Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola in prepovedanih drog. Globa za delodajalca je od 2.000 do 40.000 eur. Decembra v podjetjih pogosteje izvajamo alkoteste in teste na prepovedane droge. Ker podjetja skrbijo za varnost svojih zaposlenih, nas najamejo, da preverimo prisotnost alkohola in prepovedanih drog« poudarja direktorica Detektivske varnostne agencije Bernarda Škrabar Damnjanović, ki se z detektivsko dejavnostjo ukvarja že več kot 16 let. Ob tem dodaja, da se stanje v podjetju po izvedenem testiranju pogosto izboljša. Detektivi so na podlagi Zakona o detektivski dejavnosti pristojni za izvedbo preizkusa alkoholiziranosti in testa na prepovedane droge delavca na delovnem mestu. Podjetjem pa lahko pomagajo tudi z oblikovanjem ustreznih pravilnikov. Dokazano je, da uživanje alkohola in prepovedanih drog med delovnim časom vodi do več bolniških dopustov, zmanjšuje produktivnost in poveča tveganje za nesreče pri delu ter slabša ugled podjetja. »V delovnem času ne smemo biti pod vplivom alkohola in prepovedanih drog. Posledice so lahko hude, ne samo za posameznika, tudi za podjetje,« še dodaja znana slovenska detektivka. Detektivsko varnostna agencija z 10-letno tradicijo je med večjimi detektivskimi agencijami pri nas. Specializirani so za mednarodne preiskave, korporativno inteligenco, spletne preiskave, varno komuniciranje ter preiskovanje notranjih tatvin in prevar. Med drugim se ukvarjajo še s poligrafi, izvajanjem alkotestov, nadzori bolniških dopustov, reševanjem odtekanja informacij iz podjetij, disciplinskimi kršitvami, lažnim prikazovanjem potnih stroškov, iskanjem piscev anonimnih besedil, zbiranjem dokaznega gradiva, iskanjem dolžnikov in preverjanjem njihovega premoženjskega stanja in vročitvami. Razpolagajo z intervencijsko ekipo, ki deluje tudi globalno, neprestano, vse dni v letu. Direktorica Detektivsko varnostne agencije je Bernarda Škrabar Damnjanović, detektivka, certificirana mednarodna preiskovalka, ki se s tovrstnim delom ukvarja že več kot 16 let. Luka Perš

Wed, 23. Nov 2022 at 10:32

98 ogledov

Na črni petek po darila v Citypark
Pred nami je eden najbolj norih nakupovalnih dni, in sicer črni petek. V petek, 25. novembra, boste lahko v našem največjem nakupovalnem središču – Cityparku nakupovali s popusti kar vse do 75 %. Edinstvena notranja okrasitev vas bo popeljala v praznični duh, prav na črni petek pa boste lahko prisostvovali tudi prižigu zunanjih luči. Te bodo celotnemu središču dodale čaroben pridih. Najbolj priljubljen petek v letu je idealna priložnost za nakup daril, ko lahko vse od oblačil, obutve, kozmetike, elektronike, do specializiranih izdelkov, modnih dodatkov in dodatkov za dom, dobite po znižanih cenah. Pravočasno se pripravite na prihajajoče božično-novoletne praznike in razveselite svoje bližnje s presenečenji iz Cityparka. Ob črnem petku izkoristite nore popuste v Cityparku do kar 75 %. (Foto: Citypark) Nakupovalno ozračje ulic pa bodo dodatno popestrile še druge aktivnosti. Tudi letos boste lahko na božično-novoletnem sejmu našli moderno ponudbo raznolikih izdelkov, primernih za obdarovanje, razvajanje in ustvarjanje veselja. V foto kotičkih boste lahko v družbi bleščečih lučk ustvarili nepozabne foto spomine. Seveda po nakupih ne pozabite vzeti darilnih bonov Desetak, ki so unovčljivi v vseh trgovinah in lokalih, po novem tudi v Primarku. Med drugim so tudi čudovito darilo za vsakogar. Nakupovalno središče Citypark upravlja podjetje SES Spar European Shopping Centers. Citypark, ki letos praznuje 20. rojstni dan, je z več kot 120 trgovinami in lokali največje nakupovalno središče v Sloveniji. Ponuja najprestižnejše blagovne znamke, zagotavlja najvišjo kakovost storitev in postavlja modne trende. V letu 2019 ga je obiskalo več kot 9 milijonov ljudi, zanje so pripravili približno 250 dogodkov. Citypark je eno od petih nakupovalnih središč, ki jih v Sloveniji upravlja družba SES Center Management. Več informacij na www.citypark.si. SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljalec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v centralni, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. V letu 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES-a ustvarili 2,45 milijard evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria. Več informacij na www.ses-european.com. Luka Perš

Sun, 20. Nov 2022 at 14:12

1177 ogledov

[POGODBA] Ali si je vidni član SD Matjaž Rakovec kupil za 20 tisoč evrov medijski mir pred novinarjem Miranom Šubicem?
Razkrivamo pogodbo med MO Kranj pod vodstvom aktualnega župana Matjaža Rakovca in nekdanjim novinarjem Dnevnika, sedaj lastnika in urednika spletnega medija Trma Mirana Šubica. Leta 2019 sta Rakovec v imenu kranjske občine in Šubičevo podjetje podpisala pogodba v vrednosti 19.900 evrov. Zanimivo je predvsem dejstvo, da je pogodba trajala od julija do decembra 2019.  V našem mediju smo razkrili, kako sta zakonca Mojca in Miran Šubic prišla do pregrešno dragega vikenda v hrvaški Fažani. Mojca Šubic je bila nekdanja dolgoletna menedžerka kamniškega Svilanita. Ob prodaji svojega lastniškega deleža v podjetu Svilanit podjetniku Alešu Podgoršku ji je ta poceni prodal svoj vikend na Hrvaškem.  Foto: Prava.si Tako smo v našem mediju razkrili, da je Podgoršek prodal svoj vikend v hrvaški Fažani za 50 tisoč evrov Mojci Šubic. A je bila dejanska vrednost vikenda po ocenah organov pregona vsaj 450 tisoč evrov. Podgoršek pa je verjetno prodal po nizki ceni Šubičevi kot zahvalo za prodajo njenega deleža v Svilanitu. Omenjeni dokument razkriva, da bi naj imela zakonca Šubic vsaj en milijonov evrov premoženja in je nesorazmerno z njunimi prihodki. V nadaljevanju zgodbe o zakoncu Šubic smo razkrili dokument hrvaške zemljiške knjige. Tako je lastništvo nad vikendom v hrvaški Fažani pridobil mož Mojce Šubic,  Miran Šubic. Le ta pa ima pravico do doživljenske souporabe vikenda. Nekdanja vplivna menedžerka kamniškega Svilanita pa je verjetno prepisala vikend na moža, saj se je sama znašla v sodnih postopkih. Lahko se tudi zgodi, da bi ji v primeru obsodbe sodišče zaplenilo celotno premoženje. Vendar na kranjskem sodišču sodni mlini proti Šubičevi tečejo zelo počasi. Mogoče pa je to zasluga nekdanjega vplivnega kranjskega sodnika in sedaj odvetnika Antona Šubica, brata Mirana Šubica. Foto: Prava.si Ali si je kranjski župan Matjaž Rakovec pred Šubicem zagotovil medijski mir v drugi polovici leta 2019? Od julija do decembra 2019 je kranjska občina Šubicu nakazala 19.900 evrov! V naše uredništvo pa je prišel še en zanimiv dokument. Dne 10. julija 2019 je bila podpisana pogodba med Mestno občino Kranj in Svetovanje in informiranje, Miran Šubic s.p. Omenjena pogodba je med obema deležnikoma bila podpisana od dneva podpisa pogodbe do 31. decembra 2019. Miran Šubic je za pet mesečno delo za krajnsko občino prejel 19.900 evrov! Kaj je moral Miran Šubic početi za ta denar?  Kot piše v pogodbi je bil Šubic zadolžen za sledeče dejavnosti: Kaj je pri tem najbolj zanimivo? Miran Šubic je dne prvega junija 2019 odprl Svetovanje in informiranje, Miran Šubic s.p. Svoj kratkotrajni s.p. pa je zaprl 31. maja 2020. Zanimivo, na spletu smo našli tudi podjetje M IN M ŠUBIC, družba za trženje in svetovanje, d.n.o. Podjetje sta leta 1994 ustanovila zakonca Šubic. Miran Šubic pa je bil direktor podjetja. Podjetje pa se je izbrisalo 10. julija 2019. Tako smo na Eraru lahko opazili, da sta od januarja 2003 do do marca 2007 od Gorenjskih lekarn prejela 333,83 evrov. V slabih štirih letih je to naneslo 17.025,53 evrov. Po podatkih na e-bonitetah je najverjetneje pogodbo s Šubicem podpisal Alojzij Pungaršek (direktor Gorenjskih lekarn od 16.2.2002-30.6.2004). Nasledila ga je Barbara Rems za obdobje treh mesecev. Od novembra 2004 pa je direktorica Gorenjskih lekarn Romana Rakovec, ki pa ni v nobene sorodstvenem razmerju s trenutnim županom Kranja Matjažem Rakovcem so nam povedali naši gorenjski viri. Ali je Šubic dejansko opravljal storitve ali si je trenutni župan Kranja in vidni član stranke SD Matjaž Rakovec le plačal medijski mir pred novinarjem Miranom Šubicem pa prepuščamo vaši presoji in domišliji.   Luka Perš

Thu, 17. Nov 2022 at 15:28

1864 ogledov

Dosje Franc Cipot: Tešanovski "ZOKI" in član stranke SD Goran Miloševič "UGRABILA" z javnim denarjem podjetje MENSANA!
Ena najbolj spornih zgodb v Prekmurju v preteklih letih je ustanovitev in upravljanje z (javnim) podjetjem Mensana, medgeneracijsko središče. V osrednjih vlogah sta blestela nekdanji direktor Ceropa ter občine Moravske Toplice Franc Cipot in murskosoboški kader Socialnih demokratov Goran Miloševič. Ob pogledu na Miloševičevo hobotnico socialnih podjetij pa ga lahko mirne duše oklicamo za Državljana Kane socialnega podjetništva. Franc Cipot opravlja v Mensani naloge prokurista, Miloševič pa je direktor Zavoda Mensana, ki ga je ustanovila podjetje Mensana. Le Zavod Mensana je od leta 2018 do sedaj prejel več kot 650 tisoč evrov javnega denarja. Franc Cipot pa je bil kot prvi v Sloveniji obsojen za zlorabo evropskih sredstev, a sodba še ni pravnomočna. Poleg tega Cipot obvladuje še podjetje Grede Tešanovci in Ograček, hčerinsko družbo podjetja Cerop. Ob tem se lahko vprašajo volilci občin Moravske Toplice, ali si Franc Cipot res zasluži funkcijo župana, da bo zakonito upravljal z javnim denarjem enega izmed slovenskih "turističnih biserov." Na županski prestol v občini Moravske Toplice se hoče ponovno zavihteti nekdanji župan občine Franc Cipot. Občino Moravske Toplice je vodil od ustanovitve občine pa vse do leta 2010, ko je prevzel podjetje Cerop (Center za ravnanje z odpadki Puconci). Ustanoviteljice podjetja so bile pomurske občine. Tokrat kandidira kot neodvisni kandidat za župana, s svojo listo Gremo naprej- Neodvisna lista Franca Cipota pa za občinski svet slovenskega "turističnega bisera" . Vendar Cipotova preteklosti niti malo ni nedolžna. Letos julija so slovenski mediji poročali o prvi obsodbi na slovenskih sodiščih zaradi zlorabe evropskih sredstev. V glavni vlogi sta se znašli podjetji Rea Solar in Ograček, hčerinska družba Ceropa. Direktor hčerinske družbe Cerop-a je bil nihče drug kot Franc Cipot. Šlo pa je za oškodovanje evropskih sredstev v višini malce več kot 30 tisoč evrov. Foto: Posnetek zaslona-Dnevnik. V časopisu Dnevnik so dne 8. avgusta 2022 zapisali sledeče: Okrajno sodišče v Mariboru je v začetku julija izreklo sodbo, za katero je prvo obtožnico spisalo evropsko javno tožilstvo v Sloveniji. Vsi trije obtoženi – dve fizični in ena pravna oseba – so bili spoznani za krive poskusa goljufije v škodo proračuna EU oziroma poskusa oškodovanja evropskih sredstev. Gre za družbo Ograček, hčerinsko družbo javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci (Cerop), in njenega direktorja Franca Cipota ter družbo Rea Solar, ki postavlja sončne elektrarne, in njenega direktorja Igorja Zemljiča. Cipot in Zemljič sta pri gradnji sončne elektrarne prek javnega razpisa ministrstva za infrastrukturo leta 2019 poskušala z lažno dokumentacijo pridobiti evropska sredstva. Projekt postavitve sončne elektrarne je namreč financiral kohezijski sklad EU. Sodba še vedno ni pravnomočna, Cipot in akterji pa so zanikali nepravilnosti in napovedali pritožbo. Izvedeli pa smo tudi, da je oz. bo sodba razveljavljena in se bo celotni postopek pričel znova. Franc Cipot se je na politično prizorišče hotel vrniti kot član stranke Gibanje Svoboda. Jasno so mu dali vedeti lokalni veljaki Svobode, da ga ne vidijo kot kandidata njihove stranke na lokalnih volitvah. Seveda se to Cipotu ni dopadlo. Franc Cipot stoji na levi strani ob bivši podpredsednici stranke Gibanje Svoboda Marti Kos. (Foto: Posnetek zaslona-Facebook) Kaj je naredil Cipot? Nekaj potrjenih kandidatov Svobode je vzel na svojo listo in napovedal samostojno župansko kandidaturo. Kolikor so moje informacije točne, je lokalni odbor Gibanje Svobode podal predlog, da se Cipota in ostale njegove podpornike izključi iz stranke Gibanje Svoboda. Komedija je tudi pri lokalnem odboru SD Moravske Toplice. Vodstvo odbora podpira kandidaturo sedanjega župana Alojza Glavača (SDS), medtem ko smo na družbenih omrežjih opazili, kako nekateri člani lokalnega odbora SD Moravske Toplice podpirajo kandidaturo Cipota. Lokalni mediji so v preteklosti kritično poročali o projektu Mensana in vodenja Ceropa pod vodstvom Franca Cipota. (Foto: Posnetek zaslona-Sobotainfo, Vestnik, Nataša Juhnov, Mediaspeed) Mensana, mati vseh afer Franca Cipota! Franc Cipot prihaja iz vasi Tešanovci blizu Moravskih Toplic. Tudi sam avtor pozna zelo dobro vas, saj ima tam svoje sorodnike. Kljub temu, da proti Cipotu osebno nima ničesar, si zaradi preteklih dejanj težko zasluži prestol na županskem mestu v Moravskih Toplicah. Občani Moravskih Toplic, trikrat premislite, ali si res Franc Cipot zasluži vašo podporo. Imate še tri druge kandidate, ki si veliko bolj zaslužijo vaš glas kot Cipot. Poleg uradne nepravnomočne obsodbe zaradi spornega ravnanja z evropskimi sredstvi so do njegovega vodenja Ceropa bili kritični tudi na Računskem sodišču RS v letu 2021. Kljub določenim popravkom tako Ceropa kot občin ustanoviteljic je Računsko sodišče RS še vedno ugotovilo nekaj nepravilnosti. Ena izmed odmevnejših ugotovitev računskega sodišča v reviziji, pa je bila povezana z nakupom in obnovo Medgeneracijskega središča Murska Sobota (Mensana), ki je predstavljala več kot 60 odstotkov vseh investicijskih vlaganj javnega podjetja od leta 2015 do 2018. Mensana, kot so ugotovili v reviziji, namreč ni namenjena izvajanju temeljne dejavnosti javnega podjetja Cerop, temveč pretežno tržni dejavnosti.  Podjetje Mensana ima vse kaže tudi težave pri poslovanju, saj ima bonitetna ocena 2-izredno tveganje. (Foto: Posnetek zaslona- E-bonitete) »Javno podjetje Cerop namreč ni bilo ustanovljeno za zagotavljanje najema prostorov za delovanje medgeneracijskih centrov ali socialnih podjetij, niti ni bilo predvideno, da bi te dejavnosti izvajalo javno podjetje Cerop samo, saj javno podjetje Cerop ni izvajalo nobenih državnih politik ali politik občin ustanoviteljic na tem področju,« so navedli državni revizorji v revizijskem poročilu. Vsled tega je bil Ceropu naložen popravljani ukrep, da pripravi analizo možnosti odprodaje premoženja, povezanega z Mensano. To so sicer v Ceropu opravili, ravno tako pa so občinam navedli, da javno podjetje trenutno nima več nobenih finančnih obveznosti z investicijo v Mesano, zato odprodaja premoženja ni nujna. Po navedbah Ceropa namreč pretežni del Mensane najemajo gospodarski subjekti, ki so investirali v ureditev prostorov in zaposlitve, izvajajo pa dejavnosti v okviru vsebin medgeneracijskega središča. Sedanje lastništvo Mensane. (Foto: Posnetek zaslona-E-bonitete) Kot je navedeno v porevizijskem poročilu, Cerop razume dejavnosti, ki se izvajajo v Mensani, kot vsebinsko nadgradnjo dejavnosti javnega podjetja Cerop.  Nezasedeni so sicer še trije poslovni prostori, ki jih je Cerop že v poslovnem načrtu za leto 2020 predvidel prodati in iz tega naslova pridobiti 286.900 evrov. Nezasedenih je tudi nekaj garažnih mest, ki jih nameravajo oddati v najem. A računsko sodišče vztraja pri svojem. »Z navedb javnega podjetja Cerop v odzivnem poročilu zgolj dodatno izhaja, da stavba Medgeneracijskega središča Murska Sobota in dejavnosti, ki se tam izvajajo, niso namenjene izvajanju temeljne dejavnosti javnega podjetja Cerop, kar posledično ne more biti ustrezna utemeljitev za načrt javnega podjetja Cerop, da večine objekta Medgeneracijskega središča Murska Sobota ne proda,« je zapisano v porevizijskem poročilu.  Računsko sodišče ravno tako meni, da sta analiza in načrt odprodaje premoženja v ključnih delih pomanjkljiva. Cerop namreč v prikazu ocene preostalega premoženja ni zajel ocenjene vrednosti deleža v družbi Mensana, niso omenjene in ovrednotene niti morebitne terjatve do Mensane. Prav tako niso zajeti obratovalni stroški po koncu leta 2020 in ali bodo prihodki zadostovali za njihovo kritje. Državni revizorji se sprašujejo tudi, s katerimi sredstvi je Cerop v letu 2020 vrnil posojilo, ki ga je prvotno nameraval vračati do leta 2027.  Zaradi dveh delno zadovoljivih ukrepov je računsko sodišče izdalo sklep, v katerem je navedeno, da so Cerop, občina Puconci in občine ustanoviteljice kršili obveznost dobrega poslovanja.  Goran Miloševič. (Foto: Posnetek zaslona-Facebook) Naveza Franc Cipot in soboški kader Socialnih demokratov in državljan Kane socialnega podjetništva Goran Miloševič "ugrabila socialno podjetje" Mensana! Ob ustanovitvi Mensane je pokojni dolgoletni novinar Boris Cipot v članku Rdeče pomursko omrežje socialnega podjetništva za revijo Reporter razgrnil vse sporne povezave med Cipotom in vidnimi lokalnimi predstavniki stranke Socialnih demokratov. Predvsem je blestela naveza Franc Cipot in dolgoletni vplivni murskosoboški član Socialnih demokratov Goran Miloševič.  Socialno podjetje Mensana je še kot župan občine Moravske Toplice ustanovil Cipot. To se je zgodilo 5. februarja 2010. Iz občinskega proračuna pa so namenili nekaj več kot 130 tisoč evrov. Še več, manjši lastnik Mensane je bilo do 13. januarja 2016 tudi podjetje Finance svetovanje d.o.o, katerega lastnik in direktor je bil Franc Cipot. Poleg Cipotovega podjetja pa so bili še drugi manjši lastniki Zlatka Murtič, Kristjan Nedog in Katarina Bergles. Omenjeni so najverjetneje svoj delež v januarju 2016 prodali podjetju Cerop, ki ga je vodil Cipot.  V Mensano pa je v letu 2016 vstopil z manjšinskim lastniškim deležem vstopil ZAVOD KORAK NAPREJ MURSKA SOBOTA, SO. P. v lastništvu Leje Cipot. Iz lastništva Mensane so izstopili v maju 2019. Kdo so sedaj lastniki Mensane? Po javnih podatkih na spletni strani e-bonitete lastništvo Mensane sestavljajo Cerop (49-odstotni lastnik), Mozaik - društvo za socialno vključenost, socialno podjetje (25-odstotkov), Društvo Zeleni Rudnik (20-odstotkov) in Društvo za razvoj podeželja - POMELAJ - Vidékfejlesztési Egyesület - Pomelaj (6-odstotkov). Kdo so zastopniki omenjenih društev? Društvo Mozaik sedaj vodi Lili Miloševič, žena vplivnega člana murskosoboške SD Gorana Miloševiča. Le ta pa je zgradil "imperij podjetij za socialno vključenost". Miloševič kot direktor zastopa Zavod Mensana d.o.o., Korenika Šalovci, Pribovina, Granar in Vrelec Murska Sobota. Večinsko lastniško zastopanost pa ima v Pribovini in je zastopnik Vrelec Murska Sobota. Poleg tega ima še lastno samostojno podjetje PROACT,SVETOVANJE ZA RAZVOJ. Miloševič pa je postal skupaj s Cipotom dobesedno murskosoboški Državljan Kane služenja javnega denarja na račun socialnega podjetništva.  Temu tudi lahko potrjuje tudi dejstvo, da je Mensana znotraj svoje družbe ustanovila še Zavod Mensana Murska Sobota v letu 2018. Leta 2020 pa sta zavod lastniško prevzela Društvo Zeleni Rudnik (zastopnica Tanja Bagar) in Mozaik. Koliko javnih sredstev je do sedaj sta prejeli Mensana in Zavod Mensana? Po podatkih na spletni aplikaciji Erar sta do sedaj prejeli skupaj že 1.857.045 EUR. Zavod Mensna Murska Sobota pa je prejel večino sredstev (674.214,26 EUR) od leta 2018 do sedaj. Kdo zaseda direktorsko mesto Zavoda Mensana? Nihče drug kot Goran Miloševič, murskosoboški Državljan Kane socialnega podjetništva. Foto: Posnetek zaslona Reporter, Mediaspeed Družinska naveza Miloševič-Cipot s pomočjo Socialnih demokratov poskrbela za ključne kadre vodenja Mensane!  To pa ni edina povezava s člani stranke Socialnih demokratov. Javno podjetje Cerop je bil osrednji investitor v večgeneracijski center Mensana v Murski Soboti. V njem so zgradili šestnajst stanovanj. Posel je dobil Petričev Kolektor Koling, ne pa Pomgrad Stanka Polaniča. Kot so pisali v Reporterju je podjetje Franca Cipota opravljalo računovodske storitve za Polaničev Pomgrad. Podjetje Mensana je od leta 2010 do sedaj prejela že več kot milijon evrov javnega denarja. (Foto: Erar) V času mandata Cerarjeve vlade je nadomestna poslanka SD postala Marija Bačič, tašča Gorana Miloševiča in sestra soproge Franca Cipota. Že takrat so v Reporterju pisali, da je dvojica Bačič-Miloševič odlično izkoriščala podporo svojih vladnih predstavnikov iz stranke Socialnih demokratov. Bačičeva je (bila) tudi predsednica društva Sožitje. Skupaj s Društva prijateljev mladine Murska Sobota bdijo nad projektom, kdo iz Prekmurja bo šel med šoloobveznimi otroci na poletne počitnice v hrvaško Baško. Bačičeva je bila tudi članica IO združenja Sožitje, njena hči Lila Miloševič pa je bila članica uredniškega odbora revije združenja Sožitje Naš zbornik. "Približno so vse družbe partijsko-družinskega omrežja socialnega podjetništva v desetih letih od države prejele za dobrih deset milijonov evrov nepovratnega denarja," je v Reporterju zapisal Boris Cipot. Nič, lepo je biti član Socialnih demokratov, si misli murskosoboški državljan Kane socialnega podjetništva Goran Miloševič. Zavod Mensana, ki ga vodi direktor Goran Miloševič je od leta 2018 prejel že več kot 650 tisoč evrov. (Foto: Erar) Ali želi Franc Cipot v vlogi župana odkupovati zemljišča za svoje podjetje Grede Tešanovci ? Nekdanji župan Moravskih Toplic Franc Cipot pa lastniško obvladuje še eno podjetje. Gre za podjetje Grede d.o.o. Tešanovci. V preteklosti je omenjeno podjetje obvladovalo več kmetijskih pridelovalcev iz občine Moravskih Toplic. Zgodba o družbi Grede je stara že vsaj dvajset let. V preteklosti je nekdanji župan občine Moravske Toplice Franc Cipot razmišljal, kako bi se dalo dodatno izrabiti naravna nahajališča termalne vode in se spomnili projekta pridelovanje zelenjave v geotermalnih rastlinjakih. Grede Tešanovci pa so nastale na občinskih parcelah in tudi z občinskim denarnim vložkom. Leta 2009 je večinsko lastništvo nad podjetjem prevzela družba Prodax, ustanovljena leta 2002. V preteklosti sta imeli večinski delež v podjetju Prodax poleg manjšega lastnika Draga Vaupotiča še družbi Helos in BB Trading. Družba Helos je v lastništvu Vlaste Maček, BB Trading pa sta večinsko obvladovala Bojan in Jan Berden (skupaj 85 odstotkov.). V letih 2015 pa se je zgodila sprememba lastništva. Delež družbe Helos je verjetno odkupil Marjan Maček (33-odstokov), mož Vlaste Maček. Berdenova pa sta lastništvo svojega podjetja BB Trading zamenjala z deležem njune zelo uspešne picerije Perunika v Moravskih Toplicah. Ostane samo še tretji lastnik Prodaxa. To je podjetje Financ svetovanje Franca Cipota.  V čem je interes Franca Cipota v funkciji župana za interese podjetja Grede? Po pričevanje lokalne scene v enem izmed slovenskih "turističnih biserov" bi Cipot tudi z morebitno prihajajočo koalicijo v občinskem svetu Moravskih Toplic poskrbel, da bi z občinskim denarjem odkupili zemljišča za nadaljno širjenje postavljanja geotermalnih rastlinjakov podjetja iz Tešanovcev. Franc Cipot se po objavljenih podatkih na spletni strani e-bonitet pojavlja kot prokurist v družbah Grede Tešanovci, Mensana d.o.o., Prodax in Citra Tešanovci. Kot osebni lastnik pa nastopa v podjetju Financ svetovanje. Ob vsem tem se lahko volilci občine Moravske Toplice vprašajo, kdaj bo imel nekdanji vladar Moravskih Toplic sploh čas upravljati funkcijo župana. Poleg tega pa volilci Moravskih Toplic trikrat premislite, ali taki osebi zaupate upravljanja z javnimi sredstvi? Odločitev je vaša. Luka Perš 
Teme
Zakon o pravosodnem izpitu 1972 branko masleša tviterašica Fajonka

Zadnji komentarji

Jože Ribič :

14.11.2022 09:04

Podnapise prosim

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Zakaj Branko Masleša ne bi smel nikoli postati sodnik? Razkrivamo ključni zakon o pravosodnem izpitu iz leta 1972!