Nihalo kvalitete poimenujem vzgon večnega iskanja, poskusov in raziskav k lepše, boljše, pravičnejše; to, kar počne na tisoče znanstvenikov, nženirjev, umetnikov, uradnikov, strokovnjakov s področja ... Več.

undefined