Prispevek z naslovomDolgovi familije Iskra in etični kodeks Banke Slovenije, objavljen na Portalu PLUS12. septembra 2016 (avtor ni razkrit), navaja več neresnic, zato prosim za objavo popravka.

Odgovor na članek "Dolgovi familije Iskra in etični kodeks Banke Slovenije"

Prispevek z naslovomDolgovi familije Iskra in etični kodeks Banke Slovenije, objavljen na Portalu PLUS12. septembra 2016 (avtor ni razkrit), navaja več neresnic, zato prosim za objavo popravka.