Urban Vehovar je diplomiral, magistriral in doktoriral iz sociologije in je predavatelj na pedagoški fakulteti Univerze na Primorskeam. V preteklem delu je večkrat obravnaval korupcijo ter vzroke zanjo tako kot vzroke za splošno stanje v naši družbi in smer njenega nadaljnjega razvoja. Bil je tudi pogodbeni sodelavec Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).

 

V pogovoru z Urbanom Vehovarjem nas je zanimalo kje vidi vzroke za korupcijo, za neuspešen boj proti njej, za razmere v družbi in kam nas to vodi.

 

 

Večkrat opozarjate, da je Slovenija talka plenilskih elit. Kaj je pravzaprav razlog, da je Slovenija padla v kremplje teh elit? Na kakšen način in zakaj so te elite lahko razvile moč, ki je očitno nadvladala tako inštitucije kot voljene posameznike? Kje smo ravnali narobe in zakaj se Slovenija ne more izkopati iz teh krempljev?

 

Težava je predvsem v negativni selekciji, ki je potekala najmanj od leta 1942 naprej, torej dobrih 70 let. Govorimo o obdobju, ki se je začelo, ko je partija sprožila državljansko vojno s terorjem, ki ga je izvajala v osrednji Sloveniji. Že takrat je odstranjevala osebe, ki so jo ogrožale v njenih interesih. Ta proces je bil bistveno pospešen po letu 1945. Do konca leta 1945 je bilo po navodilih slovenske ter jugoslovanske partije pobitih najmanj 14.000 katolikov, intelektualcev, podjetnikov in večjih kmetov. Na ta način so partijci izbrisali vso predvojno elito, kolikor smo je pač premogli.

 

Precejšen del te elite je pobegnil na Zahod, tisti, ki so preživeli in ostali v Sloveniji, pa so v strahu molčali. Tako je bila izvedena menjava celotne oblastne elite. Negativna selekcija elit je bila po letu 1991 še pospešena, obenem pa po letu 1991 stare in nove elite niso imele več nobenih zadržkov glede plenjenja prejšnje družbene lastnine. Vedeti morate, da je v drugi polovici 80-ih let v nadzorne svete podjetij svoje ljudi sistematično nameščala slovenska Služba državne varnosti. Vprašamo se lahko, v kolikšnem obsegu je pri tem sodelovala jugoslovanska Služba državne varnosti. 

 

Na tranzicijo so se naše stare elite pripravljale že slabo desetletje pred njenim uradnim začetkom. Nastavljanje lojalnih ljudi na ključne položaje v gospodarstvu, finančnem sektorju ter državnem aparatu je potekalo predvsem v skladu z načeli negativne selekcije. Problem se pojavi, ko pomembne položaje zasede preveč ljudi, ki so nesposobni. Če pa so sposobni, potem njihov namen ni vodenje na primer gospodarstva ali bank v smislu gospodarnosti, temveč so pri plenjenju toliko učinkovitejši.

 

Ko pa na ključne položaje v družbenih podsistemih postavite posameznike, katerih gonilo je plenjenje oziroma ekstrakcija, takrat pride do uničenja celotnega sistema. In to se je pri nas tudi zgodilo. Ne mislite, da si delam utvare glede elit. V vsaki družbi, za katerokoli že gre, imate zmeraj opraviti z delom elite, ki je pokvarjen. Na žalost pa je takšen dominanten del slovenskih elit, ki delujejo v skladu z načelom ekstrakcije.

 

Zaradi tega smo se danes, 72 let po začetku državljanske vojne, znašli v okoliščinah, ko je uničen ali onesposobljen državni aparat, ko je uničen precejšen del gospodarstva, ko je uničena civilna družba in je politika na Slovenskem zgolj še sramotna farsa. V tem trenutku je ključno vprašanje, kako vzpostaviti nove elite in kaj sploh narediti, če je celoten sistem, vključno z zakonodajo in nadzornimi oziroma represivnimi organi oblikovan predvsem v skladu z interesi plenilske elite. V preteklosti sem večkrat omenil, da nam vlada mafija. Težava je v tem, da naše dominantne elite delujejo v skladu z načeli organiziranega gospodarskega kriminala, in da so se zažrle tako globoko v družbo ter njene podsisteme, da so postale njihov sestavni del.  

 

beri naprej >>>>