Dr Vladimir Pirnat: javno pismo vladi

Oddajnaravno zdravje, dne 2020-12-09 ob 21:09:09
Prosim, da z mojim priloženim javnim pismom seznanite članice in člane Zdravniške zbornice Slovenije oz. moje javno pismo kot repliko na odgovor kolega prof.dr. Alojza Ihana, dr.med. objavite v celoti (z vsemi povezavami kot referenco za moje navedbe).
*
JAVNO PISMO
Spoštovana predsednica Zdravniške zbornice Slovenije
Spoštovane kolegice in kolegi zdravniki,
*
Veljavni in napovedani prihodnji Covid-19 ukrepi odločevalcev v Sloveniji so v nasprotju z ugotovitvami novejših raziskav in mnenji številnih mednarodno uveljavljenih zdravnikov v Evropi in ZDA.
Kot izhodišče za čim širšo multidisciplinarno strokovno in družbeno razpravo v Sloveniji navajam povzetke oz. linke izjav nekaterih mednarodno uveljavljenih zdravnikov in raziskovalcev.
*
1./zaključki analize večletnih uradnih podatkov presežne umrljivosti po svetu: https://youtu.be/8UvFhIFzaac
- epidemija Covid-19 v Evropi se je končala junija 2020, drugega vala ne bo.
- od junija 2020 dalje je v Evropi CASEDEMIJA (porast števila PCR pozitivnih oseb (zaradi povečevanja števila testiranj), ob majhnem številu hospitaliziranih in umrlih z/zaradi Covid-19
- v Švedski (brez lock down in obveznih mask) je z ali zaradi virusa SARS Cov-2 umrlo manj ljudi kot v nekaterih evropskih državah, kjer izvajajo "lock down" in druge restriktivne ukrepe.
*
*
2./prof.dr. Jean-Francois Toussaint (direktor inštituta za biomedicino in epidemiologijo v Parizu in sodelavec Univerze Harvard):
epidemija Covid-19 v Evropi končana, sedanja histerija je posledica večanja PCR pozitivnih oseb. Večina njih je brez kliničnih znakov ali blago bolnih, le redki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje
*
3 /Prof.dr.Kary Mullis, dobitnik Nobelove nagrade za izum testa PCR: PCR metoda omogoča pomnožitev in dokaz DNA, ni pa dokaz infekcije oz. obolenja.
*
*
4./Prof.dr. Jay Batacharya (Univerza Stanford) PCR testiranja in evidentiranje stikov, predpisano obvezno nošenje mask so napake, ki povzročajo le neželjeno paniko
*
5./Prof.dr. Klaus Puschel - vodja sodne medicine Univerze v Hamburgu je obduciral preko 100 umrlih z diagnozo Covid-19 trdi: Nevarnost virusa SARS Cov-2 je močno pretirana. Vsi umrli so bili povprečno stari 80 let in vsi so imeli pred okužbo Covid-19 življenjsko nevarne bolezni. Nihče ni umrl zaradi virusa SARS Cov-2. Spremembe na organih so bile pogosto podobne kot pri bolnišničnih okužbah.
*
6./Akademik molekularni biolog prof.dr. Miroslav Radman: v Hrvaški je v 8 mesecih letos umrlo 1967 oseb manj kot v enakem obdobju lani
*
7./Prof.dr. John Ioannidis (Medicinska fakulteta Stanford): na osnovi metaraziskav in uradnih podatkov zaključuje, da je smrtnost Covid-19 bolezni 0,15% inficiranih oz. podobna smrtnosti srednje težke epidemije gripe (kljub cepljenju prebivalstva proti gripi)
*
8./Profesorji infektologije in epidemiologije iz najbolj cenjenih Medicinskih fakultet v svetu Stanford, Yale, Harward in Oxford poročajo, da so Covid-19 ukrepi nekoristni, povzročajo pa enormno in nepopravljivo škodo javnemu zdravju v bodoče
*
9./Prof.dr. Ursel Heudorf (spec. za javno zdravje v Frankfurtu), prof.dr. Torsten Bauer (vodja pljučne klinike v Berlinu), prof.dr. Henrik Streeck (direktor Inštituta za virologijo Medicinske fakultete v Bonnu): kljub strmo naraščajočemu številu PCR pozitivnih oseb ostaja število Covid-19 obolelih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo majhno.
*
10./Prof.dr.Karina Reiss in mikrobiolog prof.dr. Sucharid Bhakdi (emeritius prof. Univerze Mainz): klinična slika in smrtnost Covida-19 je primerljiva s srednje težko vsakoletno epidemijo gripe
*
11./Prof.dr.Carl Heneghan (klinični epidemiolog, director of the University of Oxford's Centre for Evidence-Based Medicine): preferira Švedski model.
Z začetkom šole v jeseni je kot kot vsako leto 3-4 x več respiratornih infektov, ni pa zato potrebno zapirati šol in družbe
*
12./Mnenje Svetovne zveze zdravnikov oktobra 2020
*
13./Javno pismo 2000 nizozemskih zdravnikov vladi in javnosti o škodljivosti Koronskih ukrepov
*
14./Javno pismo 394 zdravnikov Belgijski vladi in medijem:
*
15./Prof.dr.Beda Stadler (prof. emeritus imunologije Medicinske fakultete v Bernu v Švici): 70-80% ljudi na Covid-19 zelo verjetno že imunih
*
16./Prof.mikrobiologije dr.Sucharid Bhakdi: v učinkovito in varno cepivo proti Corona-19 je zgrešen projekt:
*
17./v Sloveniji praktično vsi javni mediji enoglasno strašijo prebivalce z vsakodnevnim poudarjanjem števila PCR pozitivnih oseb, ne da bi navajali podatke o pridruženih boleznih in starosti vseh hospitaliziranih in umrlih PCR pozitivnih oseb.
Naraščanje števila dnevno pozitivnih PCR oseb je v predvsem posledica večanja števila dnevno opravljenih PCR testiranj.
Na osnovi teh laboratorijskih rezultatov vlada po priporočilih svetovalne skupine pod vodstvom prof.dr. Bojane Beovič, NIJZ in odločevalcev v zdravstvu sprejema škodljive restriktivne ukrepe.
*
Slovenske bolnišnice strašijo z napovedjo neobvladljivega navala presežnih bolnikov, kljub temu, da ves čas pandemije Covid-19 še zdaleč niso zdravile toliko respiratornih virusnih okužb kot prejšnja leta, npr. 20.2.2020 je bilo zaradi virusnih okužb (gripe) hospitaliziranih več kot 700 ljudi
*
18./Kaj se dogaja iz ekonomskega vidika pod pretvezo Covid-19
*
19./Mislav Kolakušić - Hrvaški delegat v Evropskem parlamentu: posledice lock down ukrepov bodo ogromna izguba delovnih mest in zadolženost evropskih držav.
20./dr. Rainer Fullmich: mednarodna tožba glede pandemije Covid-19 - zločin proti človeštvu
- PCR laboratorijski testi ne dokazujejo števila okuženih in obolelih oseb ter njihove kužnosti
- množična testiranja in vsakodnevno poudarjanje števila PCR pozitivnih oseb strašijo ljudi in služijo kot opravičilo za škodljive omejitvene ukrepe
- virus SARS Cov-2 ni nov virus, temveč varianta že poznanih Corona virusov, ki povzročajo vsakoletni gripi podobne respiratorne infekte
- pandemija bolezni Covid-19 je glede umrljivosti oz. ogrožanja zdravja ljudi enako nevarna kot sezonska gripa
- omejitev gibanja, obvezno nošenje mask in drugi Covid ukrepi niso imeli pomembnega vpliva na širjenje infekcije, predstavljajo pa neutemeljeno kratenje človekovih pravic in povzročajo enormno zdravstveno, socialno in gospodarsko škodo.
mag. Vladimir Pirnat, dr.med.
spec.int.med. in dipl.psiholog
*
V vednost:
Minister za zdravje Tomaž Gantar, dr.med.
Predsednik republike Borut Pahor
RTV Slovenija: Manica Ambrožič
*
Vladimir Pirnat Fb 1.4. 2021
1rtd.o SconshaSpniprroil nobcrsl oo1rire3:3n7d  · 
D E L I T E !!!
V skladu s Hipokratovo prisego nasprotujem predlaganemu obveznemu cepljenju zoper Covid-19. 
Nobeno uporabljano Covid cepivo ni licencirano, ker še niso bili raziskani dolgoročni učinki in negativne zdravstvene posledice teh cepiv.
Cepljenje z vsemi Covid cepivi predstavlja ugotavljanje učinkovitosti in varnosti teh cepiv na ljudeh. To preizkušanje učinkovitosti in varnosti Covid cepiv na ljudeh bo trajalo do leta 2023.
Zato morajo biti vsi cepljeni pred cepljenjem seznanjeni z zgornjimi dejstvi in prostovoljno brez prisile ali pogojevanja pristati  na sodelovanje v medicinskem preizkušanju teh cepiv. 
Izvajalci in organizatorji cepljenja nedovolj informiranih ljudi bodo ovadeni v mednarodni tožbi, ki jo vlagajo tisoči odvetnikov v svetu pod vodstvom dr. Reinerja Fullmicha za zločin proti človeštvu. Obravnava bo predvidoma septembra 2021.
mag. Vladimir Pirnat, dr.med.
spec.int.med. in dipl.psiholog
*

Spoštovani prof.dr. Alojz Ihan, dr.med. V izogib pravnih posledic zaradi morebiti pomanjkljivo informiranih ljudi pred cepljenjem zoper Covid-19, prosim, da seznanite predsednico ter članice in člane Zdravniške zbornice s priloženim sestavkom.

 

Zdravniško zbornico naprošam, da se objavi moj sestavek v priponki v celoti, brez korekcij čimprej v glasilu ZZS.

Lep pozdrav mag. Vladimir Pirnat, dr.med. spec.int.med. in dipl.psiholog

 

CEPLJENJE PROTI COVID-19 IN S TEM POVEZANA ODGOVORNOST 1. Vsa Covid cepiva so bila dana v uporabo le po nekajmesečnih raziskavah glede učinkovitosti in varnosti. Pred njihovo množično uporabo na ljudeh niso bili opravljeni preizkusi, ki so nujno potrebni za vsa, tudi najbolj preprosta in nenevarna zdravila. Zato cepiva zoper Covid-19 uradno niso licencirana. Vsa Covid cepiva imajo dovoljenje le za nujno, pogojno uporabo na ljudeh. Ker niso znani njihovi dolgoročni učinki in možne dolgoročne škodljive posledice, se bodo le-ti ugotavljali na cepljenih ljudeh. Preizkušanje (Klinična faza preizkušanja Covid cepiv na ljudeh) bo trajalo uradno do leta 2023. 2. Ker gre za preizkušanje cepiv na ljudeh so organizatorji cepljenja in cepilci po zakonu

dolžni pred cepljenjem ljudi (raziskovance): - seznaniti, da prostovoljno sodelujejo v testiranju nedovolj preizkušenih sestavin oz. genske

manipulacije, prvič uporabljene za cepljenje ljudi, - opozoriti na vse do sedaj znane škodljive sopojave in jih seznaniti z možnostjo dolgoročnih

neželjenih učinkov Covid cepiv, - seznaniti, da so po prejemu Covid cepiv v svetu in pri nas registrirani številni sopojavi, tudi

umrli, ... - seznaniti, da eksperimentalna Covid cepiva niso 100% učinkovita in da je zaščita po

cepljenju le začasna (zaradi hitre mutacije virusa).

Dokler Covid cepiva niso prestala celotne sheme postopkov za redno registracijo in nimajo dovoljenj za redno uporabo, njihova uporaba podlega vsem zakonom, konvencijam in deklaracijam, ki zadevajo raziskave na ljudeh v medicini, tudi Helsinški deklaraciji iz leta 1964, večkrat revidirani in dopolnjeni, nazadnje v Fortalezi v Braziliji leta 2013.

Ta deklaracija ima 37 točk ter predstavlja pogoj (imperativ) za zdravnike in drugo zdravstveno osebje pri izvajanju medicinskih raziskav na človeku. Za sodelovanje pri uporabi novih cepiv proti SARS-CoV-2 so pomembne zlasti 4 točke iz poglavja »Splošna načela«: 8. točka: Splošni namen medicinskega raziskovanja je pridobivanje novih spoznanj in znanja, vendar ta cilj (namen) ne sme imeti prednosti pred pravicami in interesi raziskovanca kot posameznika (individuuma). 9. točka: Zdravnik, ki je vpet v medicinsko raziskovanje, je dolžan zaščititi in varovati življenje, zdravje, čast, integriteto, pravico do samoodločbe, zasebnost in zaupnost osebnih podatkov preiskovanca. Odgovornost za zaščito zgoraj naštetih deležnikov pri raziskovancih je vedno osebna in je neločljiva od raziskovalca, zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca in ni prenosljiva na raziskovanca, tudi ne, če je dotični za sodelovanje dal soglasje. 10. točka: Zdravnik mora upoštevati etične, pravno-legalne in institucionalne norme in standarde za raziskovanje na človeku, tako v državi, v kateri se raziskava izvaja kot mednarodno. Nobena nacionalna niti internacionalna etična, pravno-legalna ali institucionalna pravila ali določila ne morejo omejevati ali izničiti katerekoli od zgoraj naštetih zaščit raziskovanca iz te deklaracije. 15. točka: Odprava vsakršne škode ali neželjene posledice sodelovanja v raziskavi mora biti zagotovljena z ustreznim zdravljenjem in eventualno poplačana z ustrezno odškodnino.

Rezime: Cepiva proti SARS-Cov-2 so vsa še vedno v fazi raziskav. Po Helsinški deklaraciji je lahko sodelovanje v raziskavi na človeku le prostovoljno. Obvezno ali pogojevano neprostovoljno cepljenje proti SARS-CoV-2 pod nobenim pogojem ne more biti etično, niti legalno, sodelovanje zdravnikov pri neprostovoljnem poseganju, zdravljenju in/ali cepljenju se preganja po mednarodnih zakonih. Vnaprej morajo biti znana pota, načini in vrste ugotavljanja odgovornosti ter načini reševanja sporov v primeru zapletov po sodelovanju v raziskavi, znan pa mora biti tudi vir za poplačila morebitnih odškodnin, če bi do njih prišlo. Kršenje Helsinške deklaracije je po mednarodnem pravu hudo kaznivo dejanje in pomeni zločin proti človeštvu, preganja se po uradni dolžnosti ter kaznuje z najvišjimi kaznimi.

 
 

mag.Vladimir Pirnat, dr.med. spec.int.med.in dipl. psiholog

14.4. 2021

*
Za komentiranje morate biti prijavljeni.
naravno zdravje
0
Feb 15, 2021
Matjaž Moraln FB 13.2. 2021
13S.h glmtfhtnesdSmpebtoanrduar soorfb 23ungne:g37sd ·

Vladimir Pirnat
Odprto pismo Javnemu zavodu
RTV Slovenija

Spoštovani direktor, odgovorni uredniki in novinarji,

prosim za uradno pojasnilo zakaj RTV Slovenija ne seznanja gledalcev z ugotovitvami nobene izmed raziskav in mnenji številnih strokovno mednarodno uveljavljenih imunologov, univerzitetnih profesorjev medicine, Nobelovih nagrajencev in raziskovalcev (iz Univerz Stanford, Harvard, Yale,..), ki dokazujejo neučinkovitost restriktivnih ukrepov in njihove škodljive posledice za zdravje državljanov.

Kot izhodišče za raziskovalne novinarje dodajam linke oz. mnenja glede pandemije in cepljenja 4 univerzitetnih učiteljev medicine:

https://youtu.be/eVbZWqTiZQU
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5116957878346481&id=100000969581998
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5115805351795067&id=100000969581998

S spoštovanjem
mag.Vladimir Pirnat, dr.med.
spec.int.med. in dipl.psiholog

Največi Skandal Svih Vremena - YouTube

#BranimirNestorović #AlekRačić #infospecijalPiramida moči, vakcine i kontrola svijeta!!!Istraživanja su pokazala da vi
#2
naravno zdravje
1
Dec 09, 2020
https://www.facebook.com/vladimir.pirnat/posts/4655082051200735

Vladimir Pirnat - Prosim, da z mojim priloženim javnim... | Facebook

Prosim, da z mojim priloženim javnim pismom seznanite članice in člane Zdravniške zbornice Slovenije oz. moje javno pism
#1
naravno zdravje
naravno zdravje
Objavil/a 2020-12-09 21:09:09 (Dec 09, 2020)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Neprijetne resnice o cepivu za opičje koze - monkey pox
The Great Reset: Uradni dokumenti od 2019- 2022 o človeško-strojnih hibridih
Prihajajo cepiva 2.0 za človeštvo 2.0 - strojne hibride
Odprto pismo Gibanju svoboda in Predsedniku vlade RS Golobu
Načrt pandemije opičjih koz
Prijava suma storitve veleizdaje in napada na neodvisnost Republike Slovenije
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
avgust 2022
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj