Na koreninah stročnic se v času rasti in razvoja oblikujejo majhni gomoljčki ali nabrekline, v katerih so simbiotske bakterije iz rodu Rhizobium. Njihova edinstvena lastnost je, da vežejo dušik iz zraka in ga dajejo rastlini gostiteljici. V zameno dobijo rastline iz korenin hranilne snovi, zlasti ogljikove hidrate. Ker bakterije, prosto živeče v tleh, niso sposobne vezati dušika, lahko le s setvijo stročnic izkoriščamo to pomembno lastnost.