"Uveljavljanje koristi otroka kot temeljnega vodila pri odločanju opredeljuje že Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki letos praznuje 30 let."

Institut zagovorništva: Naj se sliši tudi otroke - Aktualno - Liza.si - Vedno polna dobrih idej.