Marca 1945 se je v težki zimi na visokogorsko planoto umaknila skupina 500 partizanov, ki jih je obkolila SS divizija z 12.000 vojaki. 

Intervju s partizanom: Film Preboj ni samo slovo od naše generacije, namenjen je mladim... - Intervj

Marca 1945 se je v težki zimi na visokogorsko planoto umaknila skupina 500 partizanov, ki jih je obkolila SS divizija z 12.000...