Igralka Maruša Majer pravi, da je v tistem trenutku, tistih mesecih, ko so delali film Ivan, dala vse, kar je takrat zmogla. 

Maruša Majer: Igra je vsekakor korak dlje od branja - Intervju - Liza - Vedno polna dobrih idej.

Igralka Maruša Majer pravi, da je v tistem trenutku, tistih mesecih, ko so delali film Ivan, dala vse, kar je takrat zmogla.