Lea Čerin je univerzitetna diplomirana pedagoginja in mentorica za uspešno učenje oz. ILE Learning Coach v Rumeni hiški (www.rumenahiska.si), v kateri lahko otroci in starši poiščejo pomoč pri težavah z učenjem.

Učenje bi moralo biti s.u.p.e.r., s-sproščeno, u-učinkovito, p-pos pešeno, e-enostavno in r-radovedn

Lea Čerin je univerzitetna diplomirana pedagoginja in mentorica za uspešno učenje oz. ILE Learning Coach v Rumeni hiški (www.rumenahiska.si...