Vreme Naročite se
Zima je prišla
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Četrtek, 3. december 2020 ob 08:23

Odpri galerijo

Koledarska zima se začne 21. decembra, meteorološka pa z začetkom decembra. In slednje se je letos potrdilo tudi v naravi. Snežiti je začelo 2. decembra, čemur je naslednje jutro sledilo kidanje snega :).

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 16. Apr 2021 at 11:32

143 ogledov

Ne spreglejte možnosti zmanjšanja prispevkov
"Kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (kmečki zavarovanci) in so utrpeli škodo zaradi zadnje pozebe, lahko uveljavljajo zmanjšanje oziroma odpis prispevkov," navaja Urška Ahlin Ganziti s pravnega sektorja KGZS.Skladno z Zakonom o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (ZPKZ, Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95), se lahko kmetom, ki utrpijo elementarne nesreče, prispevki zmanjšajo ali odpišejo, če škodo oceni občinska komisija. Pri tem se upošteva škoda, ki je nastala na pridelkih, živini, gospodarskih in stanovanjskih poslopjih. V primeru, ko izguba donosa znaša od 30 do 80 odstotkov letnega katastrskega dohodka, se prispevki zmanjšajo za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube katastrskega dohodka. V kolikor je zmanjšanje donosa ocenjeno višje od 80 odstotkov, se prispevki odpišejo. Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, in sicer v roku 15 dni od nastanka škode. Zahtevek se vloži: elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.Na podlagi vloženega zahtevka bo davčni organ izdal odločbo, s katero bo odločil o pravici do zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov. VSTOPITE V SVET KMETIJSTVA KORAK PRED DRUGIMI. BERITE KMEČKI GLAS. Več o naročniških ugodnostih izveste s klikom na pasico.   

Fri, 16. Apr 2021 at 09:06

103 ogledov

Trg rdečega mesa se lomi na plečih rejcev
Ustanovne seje strokovnega odbora za goveje meso pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so se udeležili člani odbora: Dominik Čevka, Danilo Fišer, Anton Ilc, Marija Klančnik, Dean Kokot, Urban Kramberger, Marjan Kramberger, Dejan Kuhar, Ciril Peternel in Gregor Ročnik. Za predsednika je bil izvoljen Dean Kokot in za podpredsednika Gregor Ročnik, strokovni tajnik pa je Jernej Vrtačnik. Ta je prisotne seznanil s stanjem v sektorju govejega mesa v Sloveniji in EU. Prisotni so po opravljeni predstavitvi razpravljali o ukrepih, potrebnih za dvig odkupnih cen goveda, o pridelavi kakovostne osnovne krme in morebitnih spremembah specifikacije Izbrana kakovost. Dejan Kuhar je izpostavil, da kriza traja že od leta 2019 in da obstajajo vzvodi, s katerimi bi lahko izšli iz krize. Rejci so deležni pritiskov tako s strani domačih kot tujih odkupovalcev. Predsednik KGZS Roman Žveglič je dejal, da vidi težave v živilsko-predelovalni industriji in pri trgovcih. Prisotni so razpravljali tudi o kalkulacijski ceni Kmetijskega inštituta Slovenije in borzni ceni govejega mesa. Člani odbora so razpravljali tudi o podatkih, predstavljenih na »mesni konferenci«, ki jo je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije, kjer je bilo prikazano razmerje med deležniki (rejec, živilsko-predelovalna industrija, trgovina). Danilo Fišer je izpostavil, da smo na repu EU, da v Sloveniji prirejamo kakovostno goveje meso, ki se izvaža, uvažajo pa se surovine neznane kakovosti v velikih količinah, kjer ni kontrole. Meni, da pri uvozu mesa ni zadostne kontrole s strani UVHVVR. Marijan Kramberger je izpostavil nadzor nad masnimi bilancami in nadzor na maloprodajnih mestih: v štirih letih sta bila opravljena le dva nadzora in pri obeh so ugotovili nepravilnosti. Predlagal je, da se v osveščanje vključi Zvezo potrošnikov Slovenije. Izpostavil je, da mediji ne objavljajo podatkov in nepravilnostih zaradi trgovskih podjetij. Ciril Peternel je povedal, da imajo na njihovem območji klavnico, ki je v lasti zadruge. Ker so bili lansko leto kmetje prikrajšani za dohodek in so dobiček kovale predvsem ŽPI in trgovina, so predlagali, da klavnica članom zadruge povrne del izpada dohodka. Strinjal se je s povečanjem nadzora nad količinami in kvaliteto uvoženega mesa. Marija Klančnik je dodala, da so problem mesni izdelki, v katerih je neznana kakovost mesa. Predsednik zbornice je dejal, da podatki o tem, kaj uvažamo, obstajajo, opraviti je treba analizo stanja. Dogovoriti se je treba, kako bomo spremljali količine in cene govejega mesa. Izpostavil je, da je nadzor pri živih živalih ustrezen, saj živali spremlja ustrezna dokumentacija. Dejal je, da bo KGZS članom SO posredovala pravilnik o masnih bilancah. Dominik Čevka je dejal, da obstajajo dobavnice, potreben je nadzor ustreznih institucij. Predlagal je, da bi se zagotovila sledljivost porekla na izdelkih do rejca. Nadalje je razprava potekala o zakonu o javnem naročaju, kjer bi morali dati večjo težo kakovosti izdelkov in ne ceni.

Wed, 14. Apr 2021 at 13:15

127 ogledov

Kava s smetano
Izšel je nov roman z zanimivim naslovom Kava s smetano. Avtorica Natalija Pavlič pravi, da je bližina smrti v njem boleče poživljajoča, kot (pre)močna črna kava. Našo zaznavo spravlja skoraj do vrtoglave višine. Nežna sladka smetana poskuša to omiliti, osmisliti. Nakazuje belino onostranstva in išče odgovore o tistem – nekaj več. V prvem delu spoznamo Ano, 45-letno administratorko, ki živi običajno življenje, dokler ji kruta diagnoza kar naenkrat ne osvetli življenja na čisto drugačen način. V stiski začne pisati dnevnik. Devet mesecev spremljamo njeno pogumno soočanje s hladno usodo. Je konec poraz ali zmaga? V drugem delu spremljamo življenjsko zgodbo njene prijateljice Neže. Na pragu 50. leta dela inventuro svojega življenja. Tragična nesreča dveletne deklice jo namreč pretrese do temeljev. Porušijo se obrambni zidovi, ki si jih je mukoma zgradila, da bi se zaščitila pred lastno bolečino. Bremeni jo huda krivda, a skupaj z drugimi ljudmi prične čisto spontano na svoj način moliti za deklico, ki se komaj oklepa življenja. Se uspe pobotati sama s seboj? Ima lahko ta knjiga srečen konec? Ali lahko kljub vsemu zmaga ljubezen? Dovolite, da se vas roman Kava s smetano dotakne. Naj vas obogati, da malo drugače pogledate na ta svet ter ohranite vero v ljubezen in dobro. Roman je izšel v samozaložbi in je na voljo v vseh dobrih knjigarnah. Naročite ga lahko v spletni knjigarni Galarna ter na »natalijapavlic.wordpress.com«, kjer dobite tudi darilce ter posvetilo.

Tue, 13. Apr 2021 at 08:20

298 ogledov

Vabljeni na predhodna izobraževanja KOPOP
Usposabljanja za letošnje leto bodo potekala v spletni obliki prek aplikacije Webex. Upoštevajoč, da vsi zainteresirani udeleženci nimajo možnosti oz. ustrezne opreme za udeležbo na spletnem usposabljanju, bodo le-tem zagotovljene tudi druge oblike usposabljanja. Tisti, ki se ne bodo mogli udeležiti spletnega usposabljanja, bodo na e-naslov prejeli e-povezavo za ogled gradiva oz. bodo po pošti prejeli tiskano gradivo. Usposabljanje je obvezno za kmetijska gospodarstva, ki se nameravajo vključiti v ukrep KOPOP in v obdobju 2014–2020 še niso opravila predhodnega usposabljanja. V okviru ukrepa KOPOP bodo mogoči novi vstopi v naslednje operacije: Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, Steljniki, Vodni viri, Ohranjanje habitatov strmih travnikov, Grbinasti travniki, Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri, Planinska paša, Visokodebelni travniški sadovnjaki, Ohranjanje mejic, Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, in Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija. Izvajalec usposabljanja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Usposabljanja bodo potekala tako, da bodo prijavljeni na spletno usposabljanje na e-naslov prejeli povezavo (link), prek katere bodo spremljali spletno usposabljanje. Po končanem usposabljanju bodo na e-naslov prejeli potrdilo o usposabljanju. Vsi zainteresirani udeleženci se morajo obvezno predhodno prijaviti na enega od razpoložljivih terminov: 21. 4. 2021 ali 3. 5. 2021, tako da izpolnijo e-prijavnico. Usposabljanje bo potekalo od 9:20 do 14:45. Prijavite se lahko najkasneje dva dni pred posameznim terminom. V primeru težav z elektronsko prijavo lahko pokličete na tel. številko (01) 478 90 16. Po opravljenem usposabljanju boste lahko pri vašem kmetijskem svetovalcu oddali zbirno vlogo in se vključili v ukrep KOPOP. Prijava: https://mkgp.1ka.si/a/126660

Mon, 12. Apr 2021 at 08:37

304 ogledov

Tudi najmanjši se povzpnejo na vrh
Na kmetiji Čož iz Leskovca pri Višnji Gori pujski uživajo na prosti reji in paši. V sklopu njihove ograde je tudi hlev z varno streho, ki daje zavetje pred slabim vremenom in v katerem so prašiči pri počitku. No, mladi pujski pa so tudi radovedni in radoživi ter še tako majhni, da se lahko izmuznejo tudi skozi najmanjšo luknjo. Potem tekajo okrog kamnite ograde ter iščejo pot nazaj, kamor jih vabi kruljenje matere svinje. Enemu od njih se je uspelo povzpeti na streho hleva, toda kako piti dol, če je za majhnega pujska previsoko? Ob robu hleva ga je čakala svinja ter mu z rilcem dala varno oporo, da se je spustil na tla.

Fri, 9. Apr 2021 at 14:36

286 ogledov

Trenutna ocena kaže na katastrofo
Javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) je pripravila pregled škode, ki so jo je povzročile nizke temperature in sneg 7. in 8. aprila. Največ škode so pri tem utrpele sadne vrste na celotnem območju Slovenije tam, kjer so že v polnem cvetu, zato bo škoda katastrofalna. Stopnjevanje pogostosti izrednih vremenskih dogodkov, tokratna pozeba je že četrta v zadnjih šestih letih, zato je kmetijstvo na vse večjih preizkušnjah, ogroženih je vse več delovnih mest. »Ker je treba preživeti, kmetijstvo potrebuje nujno pomoč, kajti kdor hitro da, dvakrat da. Prav tako zahtevamo, da se sektorske pomoči, ki so namenjena za pokritje izpada dohodka po zaradi epidemije in jih upravičenci dobivajo te dni, izvzamejo iz obdavčitve. Čim prej je treba sprejeti tudi interventni zakon za pomoč prizadetim deležnikom,« je povedal ključne predloge, zahteve in pričakovanja zbornice predsednik Roman Žveglič, ob tem pa se je zahvalil tako kmetom kot kmetijskim podjetjem za trud, da bi obvarovali vsaj del pridelkov, ter tudi svetovalni službi, ki je opravila pregled stanja. Direktor KGZS Janez Pirc pa je izpostavil: »Kaj narediti? Tu so na voljo naše strokovne službe za pomoč in svetovanje. Zato se obrnite na vašega najbližja svetovalca, poiščite strokovna gradiva na naši spletni strani ali spletnih straneh zavodov. Pričakujemo, da bo vlada sprejela ukrepe, ki bodo nadomestili izpadli dohodek; predlagali bomo tudi tiste ukrepe, ki naj bi tveganja, ki jih je v kmetijstvu veliko več kot drugod, vsaj omejila.« Kolikšna je poškodovanost, bo razvidno po končanju obdobja nizkih temperatur, natančneje pa šele v maju in juniju.  Napotke, kaj je bilo možno in kaj je še možno, da bi omilili škodo, je predstavila mag. Zlatka Gutman Kobal: »Pridelovalcem smo že pred pojavom nizkih temperatur svetovali rabo krepčilnih sredstev na podlagi alg in pripravkov na podlagi aminokislin. S tem lahko nadaljujejo tudi sedaj, seveda v odmerkih, kot so navedeni v navodilih za uporabo in pogojih, pri katerih imajo uporabljena sredstva učinek. Večje koncentracije ali uporaba ob nepravem času ima lahko celo negativen učinek. Kasneje bo možna tudi uporaba rastnih stimulatorjev, vendar morajo biti za uporabo temperature več kot 15 stopinj Celzija, temperature pa se morajo v naslednjih dneh povzpeti nad 18 stopinj.«  Kritične razmere v sadjarski panogi je povzel Boris Orešek, predsednik odbora za sadjarstvo pri KGZS: »Na eni strani imamo polne hladilnice, na drugi pa prazne sadovnjake. Stanje v panogi je kritično, kaže se, da obstoječi ukrepi ne dajo pravih rezultatov, potrebujemo poenostavitev postopkov za vzpostavitev  oroševanja in namakanja, mogoče potrebujemo celo zakon, da v največji možni meri omogočimo uporabo vode za ta namen. Nerazumljivo je, da sodimo med najbolj vodnate dežele v Evropi, pa imamo toliko ovir pri izkoriščanju vode. Prizadetim je treba odpisati prispevke za ZPIZ, katastrski dohodek, najemnine za zemljišča od Sklada kmetijskih zemljišč, dati moratorij na posojila 'ribniškega sklada' in odpraviti administrativne ovire za neposredno prodajo.«  VSTOPITE V SVET KMETIJSTVA KORAK PRED DRUGIMI. BERITE KMEČKI GLAS. 

Zadnji komentarji

Prijatelji

plavec jozLeon Kraljziliute88edita editaFlexo EcoBoris ŠtamulakBojana  JerinaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarBranko GaberGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaVlasta Kunej KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Zima je prišla