Odgovor na Zasebno Tožbo ge.Tine Osojnik za obrekovanje

OddajAleks Mokrovic, dne 2019-09-12 ob 00:02:30

Spoštovani g. Sodnik Gojmir Pešec, Spoštovani Senat, Okrožnega Sodišča v Krškem, Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško

Odgovor na zasebno Tožbo

in

za dobavo 110 palic (1kg) srebra, kot je bilo dogovojeno z računom #29012019 in plačilom Aleksandra Mokroviča prodajalcu APOD Technologies OU.

Tožena stranka: Aleksander Mokrovič

Tožeča stranka: Tina Osojnik iz Ljubljane in Osojnik Legal Boutique d.o.o., Bled

Dokazi so tukaj: https://aleksandermokrovic.weebly.com/dokazi---vrstni-red-kot-v-odgovoru.html

Tožena stranka prereka vse navedbe tožeče stranke iz njene Tožbe v kolikor se z njimi izrecno ne strinja.

Vse navedbe iz Odgovora na Tožbo in SklepinOdgovora na Pritožbo zoper Sklep o Začasni odredbiterPripravljalne vloge tožene stranke, kot Odgovor na pripravljalno vlogo Tožečih strank, kisem jih posredoval Aleksander Mokrovič, veljajo in jih ne spreminjam ali kakorkoli popravljam in dopolnjujem, vključno z dokazi - prilogami (v slovenskem in angleškem jeziku), ki so priloženi.

Prilagam:

Pripravljalno vlogo tožene stranke, kot odgovor na Pripravljalno vlogo tožečih strank,

Odgovor na Pritožbo zoper sklep o Začasni odredbi in

Odgovor na Sklep in Tožbo

Spoštovanega g.Sodnika in Spoštovani Senat vljudno prosim, da pregledajo te dokumente.

Toženi stranki ponovno ponavljata enake obtožbe. Vse te obtožbe so bile natančno zavrnjene v Odgovoru na Tožbo in SklepinOdgovoru na Pritožbo zoper Sklep o Začasni odredbi,ter Pripravljalni vlogi tožene stranke, kot Odgovor na pripravljalno vlogo Tožečih strank z dokazi, ki poteka pred Okrajnim Sodiščem v Brežicah.

V postopku, ki poteka v Brežicah sta tožeči stranki bili zavrnjeni v njihovi zahtevi za začasno odredbo. Pritožili sta se na Višje Sodišče v Ljubljani. Postopek še poteka.

Za osnovno razumevanje tega problema je najpomembneje pogledat podatke o poslu, pravna dejstva, policijske zaznamke, zaznamke tožilstev, zaznamke uradov za pranje denarja in podobno. 

PRVIČ

V Januarju 2019 sem se z g.Jocom Petkovićem iz Svet Plemenitih Kovin d.o.o. dogovoril za nakup srebra:

ZaPRVO NAKAZILOne obstaja račun. Vendar pa obstoji e-mail z dne 7.2.2019, kjer so definirani vsi elementiPogodbe, po dogovorjeni ceni 520 EUR za (1kg) palico srebra:

Svet Plemenitih Kovin d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija, kot prodajalec

Aleksander Mokrovič, Rigonce 6 8257 Dobova, kot kupec

Količina25kg palic in 10 kovancevpo 1oz. (unčo)

Način plačilaz nakazilom na račun podjetja Svet Plemenitih Kovin d.o.o., IBAN LT33 3500 0100 0455 3492, BIC EVIULT21XXX, 13.165 EUR. To je na banko v Litvi, Paysera.

Rok dobaveje potrdil g.Jovica Petković kot 14 dni.

Prvo nakazilo je bilo izvedeno na račun Svet Plemenitih Kovin d.o.o.v banko Paysera v Litvo, 12.2.2019 iz NLB d.d., Brežice. Dokaz. 1,2

ZaDRUGO NAKAZILOobstaja račun št. INVOICE # 29012019, ki ima vse elemente Pogodbe:

APOD Technologies ou., Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia, kot prodajalec

Aleksander Mokrovič, Rigonce 6 8257 Dobova, kot kupec

Količina126kg palic in 4 kovancevpo 1oz. (unčo)

Način plačilaz nakazilom na račun podjetja APOD Technologies ou, IBAN LT20 3500 0100 0450 6972, BIC EVIULT21, 65.582 EUR. Pravtako banka v Litvi, Paysera.

Rok dobaveje potrdil g.Jovica Petković kot 14 dni.

Drugo nakazilo je bilo izvedeno na račun APOD Technologies ou.v banko Paysera v Litvo, 12.2.2019 iz NLB d.d., Brežice. Na isto banko, kot prvo, kar sem ugotovil šele ob pošiljanju nakazila.

Nikjer na računu ni omembe Svet Plemenitih Kovin d.o.o., je pa omemba izdelka podjetja APOD Technologies – AIRPOD, ki je v nastajanju. Njegova serijska proizvodnja ne obstaja. Dokaz. 3,4,5,6

Posrednik(in v prvem delu tudi prodajalec)g.Joco Petkovič je (moji dve)nakazili denarja usmeril kot je želel.Jaz se v to nisem spuščal.

Na enak način sem z g.Joco Petkovićem in SVPd.o.o. posloval tudi v 2014, ko so za večjo količino tudi zahtevali nakazilo v Estonijo.To je bila običajna praksa podjetjaza mnoge stranke in jaz nikoli nisem bil na to pozoren. Jaz nisem oblikoval njim neznanega posla. To so počeli za veliko strank in za to (takrat) imeli celo internetno stranv Estoniji. Preko te internetne strani je bila organizirana tudiinternetna trgovina, z različnimi kovanci in palicami iz srebra in zlata s spreminjajočimi se cenami in podobno. APOD Technologies takšne trgovine ni imel, podjeta nisem poznal, zato sem bil pri definiranju teh odnosov bolj pazljiv in zaheval račun, pogodbo, določitev vseh odnosov z njim.

Bil sem navadna stranka SVPd.o.o., brez znanstev in povezav ter vedenja kako oni poslujejo.Vendar pa sem za to v 2014 prejel račun podjetja Svet Plemenitih Kovin d.o.o.(in ne APOD) Dokaz. 77

Tokrat pa je bilo drugače. g.Petkovič je zahteval plačilo na drugo podjetje, APOD Technologies, ki je izdalo račun (v naprej)INVOICE # 29012019 z vsemi sestavinami pogodbe. 

Ker je bil prejemnik drugo podjetje, APOD Technologies, sem sam zahteval, da se definirajo vsesestavine dogovora, pogodbe.

G.Petkovič je dve (moji) nakazili, ki sta bili nakazani istega dne (12.2.2019)usmeril na dve različni podjetijSPKd.o.o. (manjši del) in APOD Technologies (dosti večji del). Zakaj je to bilo tako? Še na dan plačila, zjutraj sem poklical g.Petkovića zakaj plačilo v isto! banko Paysera, za vsako podjetje posebej (ko je to ugotovila Spoštovana uradnica banke ga.Jasna Vugrin).Jaz sem pričakoval dve različni banki, in eno od njih v Sloveniji za SPKd.o.o.Po potrditvi, da je tako v redu sem opravil plačilo. Ta najin pogovor lahko enostavno izsledite (moja številka 031891291) in glede na posnetke (zakonske zahteve za snemanje)z gotovostjo potrdite, da sem spraševal zakaj ista banka in zakaj ni njihova v Sloveniji (samo ti dve vprašanji sta predstavljali ves pogovor). Ta pogovor se je zgodil dne 12.2.2019 med 8.10 in 8.50 uro.

Jaz se v te potankosti takrat nisem spuščal. Verjetno pa je za to bil določen razlog, ki meni ostaja neznan. Spregledati pravno osebnost podjetja, ki je sprejelo denar, na osnovi računa, ki je imel vse elemente pogodbe je nerazumno. Sprejem denarja na podlagi pogodbe, računa z vsemi bistvenimi sestavinami je prihodek podjetja in to implicira mnoge nadaljne postopke drugih. Če to sodnik spregleda, ni več nič pomebno (kdo komu nakazuje kaj in zakaj), potem je kaos in vsakdo lahko goljufa kot želi in dela kar je komur všeč. To je brezpravnost nered in kaos v ekonomiji in družbi. Račun z vsemi sestavinami je pogodba.APOD Technologies je prejel 57.200 EUR (preostali dolg za 110 palic po 1kg) in obvezal se je, da dobavi ustrezno količino srebra, kar je razvidno iz računa.

V teh 2 mesecih in 14 dneh sem večkrat klical ali pošiljal e-mail g.Joci Petkoviću. G. Petković je bil vselej zaseden in je na pozive in e-maile odgovarjal izključno s sporočili ali telefonsko. Ko sem govoril z njim se je večkrat izgovoril na težave v poslovanju in urejanju ostalih poslovnih stvari podjetja z odvetniki. Za vse njihove povezave nisem vedel. Kasneje sem pričel raziskovati udeležena podjetja in osebe. Bil sem navadna stranka brez notranjih povezav in vedenja o njihovem poslovanju.

Kar se dobave srebra tiče je bilo najprej dogovorjeno, da bo vse dobavljeno v večih dobavah. Kasneje v tem času je g.Joco Petković obljubil da bo vse dobavljeno v eni sami dobavi zaradi težav podjetja Lomis s prevozi v Slovenijo in visokih stroškov. Jaz sem se vsakokrat strinjal, ker druge izbire nisem imel. Želel sem samo, da po tolikšnem času izpolnijo obljubo.

Dobavni rok je postajal nerazumno dolg. Predlagal sem tudi zavezo kovnice, ki je po izjavah g.Joce Petkovića bila v ZRN (Nemčiji), da je dolžna palice oz. kovance meni osebno in da so ti kovanci, palice bili plačani s strani Svet Plemenitih Kovin d.o.o. ali APOD Technologies ou. oz. mene osebno. Vendar te izjave niti g.Jovica Petković niti g.Grgegor Mrgole niso želeli, uspeli pridobiti. Dokaz. 7

V tem času sem vložil tudi ovadbe na Policijo Slovenije, Policijo Estonije, Policijo Latvije, Policijo v Veliki Britanji, kjer posluje povezano podjetje APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia in sicer BC Tge Solutions Ltd, The Bristol Office, 2ndFloor, 5 High Street, Bristol, BS9 3BY, Velika Britanija. Prijave so bile vložene tudi na Davčno Upravo RS in Urad za pranje denarja RS na Centralno Banko Latvije in Urad za pranje denarja Latvije. Prav tako so bile vložene prijave na Internet Crime Complaint Center v ZDA in The Financial Action Task Force (FATF) v ZDA. Na urad EU v Bruslju. Vse proti podjetju in odgovornim osebam g.Gregorju Mrgolet in pravnici g.Tini Osojnik. Dokaz. 8,10,11,12,13,14,17

Takrat nisem vedel da ima APOD Technologies tudi predstavništvo v Sloveniji na katerega me je opozoril spoštovani g. Predsednik Slovenije g.Borut Pahor v svojem pismu. Prijavo nameravam vložit tudi proti njim. Dokaz. 18


Svet Plemenitih Kovin d.o.o. in vsi njihovi direktorji (g.Jovica Petković, g.Aleš Žnidar in g.Muleci Ismajl) so bili pozvani na izpolnitev naročila s priporočeno pošto s povratnico in velikokrat po elektronski pošti ali telefonsko oz. s sporočili.

Prav tako so bili pozvani na izpolnitev naročila tudi APOD Technologies ou. in g.Gregor Mrgole ter britansko podjetj BC Tge Solutions Ltd in pravnica podjetja ga.Tina Osojnik. Dokaz.19,20,21,22

Blago, ki ga je dolgoval Svet Plemenith Kovin d.o.o. je bilo v celoti dobavljeno šele 26.4.2019. Takrat je bilo dobavljeno tudi 10 kovancev po 1oz. in tudi 4 kovanci po 1oz. iz računa št. INVOICE # 29012019, APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia. 

Preostalo blago ki bi ga APOD Technologies ou. moral še dobavit je bilo 126kg palic(1kg) srebra. 

Zaradi dobave srebra, 26.4.2019, v celotnem znesku s strani Svet Plemenitih Kovin d.o.o. sem naslovil e-mail na Policijo Slovenije, Davčno Upravo Slovenije, Urad za pranje denarja Slovenije, Policijo Estonije, Policijo Latvije, Centralno Banko Latvije in Banko Paysera. V mailu sem pojasnil, da jeSvet Plemenitih Kovin d.o.o. izpolnil svojo obveznostdo mene in zato proti njim nimam nikakršnih zahtev več ter da jih prosim, da ustavijo vse njihove aktivnosti proti Svetu Plemenitih Kovin d.o.o. Dokaz. 23

Neporavnane pa so ostale obveznosti APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia v srebru,126kg palic srebra.

Kasneje so bila o zadevi obveščena tudi tožilstva vseh vpletenih držav, kjer posluje APOD Technologies ou. Dokaz. 24,67

Po prijavah na represivne organe v vseh povezanih državah je Urad za pranje denarja v Litvi, sprožil preiskavo v banki Paysera. Urad je očitno, pravilno, dosegel blokado računa APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia, IBAN LT20 3500 0100 0450 6972 na banki Paysera v Litvi. O tem so me tudi obvestili z dopisom 23.4.2019 (No.25/6-1-5-7925). Tudi po končani preiskavi in ugotovitvah so me obvestili in rezultate poslali oblastem v Sloveniji, dopis (No.25/6-1-5-9406). 

Tega nisem mogel sprožit jaz, fizična oseba. Nikomur nisem naredil ocenjene materialne škode, tudi nematerialne ne. Če je ta nastala je nastala zaradi delovanja prisilnih državnih organov ali drugih podjetij, banke Paysera proti podjetju APOD. Če ti ne bi imeli motiva za to (urad za pranje denarja, EU, banka,...) do tega ne bi prišlo. Jaz, fizična oseba ne morem vplivat na to. Ne morem blokirat računov, ne morem delovat čez zakone v drugi državi inmimo pogodb med strankami.

Nihče od (odgovornih, skrbnih) poslovnih ljudi ne bo upošteval tega (mojega) pisanja, dokler se ne prepriča sam, dokler upošteva sklenjeno pogodbo, dokler upošteva zakone in pravila. Nihče ne bo verjel enemu samemu pisanju, pismu ali članku, ene same osebe, če to kar piše ni res, ali pa je v nasprotju z zakoni ali pogodbo.Upoštevali bodo dejstvane navedbe iz karkšnegakoli pisanja, tudi večkratnega. Upoštevali bodo zakone in odločitve državnih organov in drugih hierarhičnih institucij, na katere jaz kot fizična oseba, brez pozicije nimam nikakršnega vpliva in moči. In zato so odgovorni, skrbnidirektorji in poslovni ljudje. Dokaz.48,53

Po tem dogodku so v APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia opazili, da imajo blokiran račun, česar jaz nisem vedel. S tem namenom, meni tedaj neznanim, so me kontaktirali. G.Jovica Petković je želel v sredo 8.5.2019, takoj, se oglasit pri meni doma z (le 16) palicami srebra in navajal je, da je z njim tudi Grega (g.Gregor Mrgole). Dogovorili smo se na parkirišču pri Lidlu Brežice. Vendar kljub mojemu več urnemu čakanju, gospoda nista prispela. Kot vzrok sta omenila nesrečo pri Trebnjem.

Do sestanka je prišlo 10.5.2019na parkirišču pred Lidlom v Brežicah. Takrat sta mi je g.Jovica Petković in g.Gregor Mrgole izročila 16 palic (1kg) srebra. Tako je skupen preostali dolg APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia, ki izvira iz pogodbe, računa v višini 110 palic(1kg) srebra. Takšen je ostal do danes.

Na sestanku je g.Gregor Mrgole obljubil tudi plačilo 24.000EUR zneska iz njihovega računaIBAN LT20 3500 0100 0450 6972 pri banki Paysera v Litvi. Na svojem iPodu mi je pokazal nakazilo 24.000EUR in povedal, da je to nakazilo g.Gregorja Gornika, enega od investitorjev, kot je dejal. G.Gregor Mrgole je obljubil, da bo denar nakazan takoj, ker gre za internetno banko Paysera. Jaz sem vseeno počakal še nekaj dni v prihajajoči teden. G.Gregor Mrgole je pošiljal maile banki Payserain zahteval nakazilo 24.000EUR na moj račun pri NLBd.d. G.Mrgole je z željo po hitrem nakazilu denarja (24.000EUR) iz banke Paysera na moj račun priznal terjatev. Dokaz.28

Vse do tedaj, dokler so ugotovili, da je račun blokiran za 30 dni na zahtevo urada in da bo v naslednjem tednu odblokiran. Takrat se je vsa stvar obrnila in na vse so pozabili(ali pa je vse bilo narejeno namerno), g.Gregor Mrgole je preklical vsa nakazilana moj račun. Dokaz. 30

Dodatno po pojasnilih odvetnikov “najdejo” izpise nakazil iz njihovega računa v Litvi pri Paysera. Ti izpisi, kjer naj bi šlo za nakazila na račune Svet Plemenitih Kovin d.o.o. v daljšem času. Ta nakazila niso potrjena s strani banke, niti jaz od banke nisem dobil potrditve zanje. 

Ta nakazila so bila lahko kadarkoli nakazana nazaj na APOD Technologies ou.

Ta nakazila so bila nakazana takrat, ko sem jaz že močno pritiskal na Svet Plemenitih Kovin d.o.o.

Ali so ta nakazila sploh resnična, ker niso potrjena od Paysera.

Lahko so nato bila nakazana nazaj ali komu drugemu (in spet nazaj)?

To s kasnejšimi nakazili med APOD Technologies ou. in Svet Plemenitih Kovin d.o.o. je nepomembno. Formalno pravno je denar prejel APOD Technologies ou, po pogodbi, računu in direktno iz mojega računa.Enakračun v tej isti banki imel tudi Svet Plemenitih Kovin d.o.o.

Vse to potrjujejo izjave gospodov iz Svet Plemenitih Kovin d.o.o. in APOD Technologies ou., ki si jih sedaj za potrebe sodne obravnave za nazaj podpisujejo vzajemno, kjer ni razsodnika. Jaz pa imam realne, potrjene dokumente.

Vmnogih dokazih sem pokazal, da so vsa podjetja in ljudje, ki nastopajo tukaj zelo povezani. Kot tudi njihovi vodje in podjetja iz ozadja, ki jih pogodbeno in lastninsko obvladujejo, čeprav niso vpisani kot benficirani lastniki, a dokazi to razkrijejo. 

Ožja skupina se pozna že vsaj od leta 13.12.2012, ko je g.Ismajl Muleci ustanovil podjetje AIOLI PHARMA Ltd. v Veliki Britaniji. Direktor v tem podjetju je bil g.Gregor Mrgole. G.Ismajl Muleci je tudi lastnik podjetja Svet Plemenitih Kovin d.o.o., kjer deluje tudi (njegov lastnik do 1/3), g.Jovica Petković.Če bi ti ljudje ki so tako zelo povezani zares želeli izpolnit tisto, kar obljubijo, jim predlagam, da prenehamo s temi tožbami in da oni poravnajo, kar so obljubili.

Prav s svojimi ravnanji kažejo na to koliko jim lahko zaupajo drugi.Dokaz.80

Policijsko preiskavo v Sloveniji vodi g. policist, kriminalist Vinko Novak, od 24.5.2019 dosje št. D/3473127K/1941807.

Od 10.5.2019 se ni zgodilo nič. Zato sem na Publishworld odprl svojo stran na kateri sem objavil nekaj člankov. (priloga) V teh člankih nisem objavil ničesar, kar ne bi kdorkoli od prizadetih oseb javno objavil na internetu. Vse te javne objave, reference in drugo lahko dokažem z listinskimi dokazi, ker so nekatere od internetnih strani v tem času izbrisali. Objavil sem svoje misli o zadevi. Objavil sem lažne življenjepise ljudi ge.Tine Osojnik in drugih članov vodilne skupine podjetja z vsaj USD4mio zbranih sredstev, ki posluje v vsaj štirih državah EU. Ga.Tina Osojnik je življenjepise delno popravila na Linkedin. Internetno stran vodilnega tima podjetja APOD Technologies ou. pa so odstranili in ne obstaja več. Imam tudi pisno potrditev člana EBRD, da je njen podatek o sodelovanju z EBRD, kot mentor lažen. Dokaz. 35,44

Sodelovanje, direktorovanje, g.Mrgoleta z go.Vladislavo Rašan Buha v angleškem podjetju BFSI (v 2015). Ga.Buha je bila v obsojena v sodnem procesu piramidne sheme 8mioUSD v Novi Zelandiji. In mnoge druge zadeve, ki jih lahko dokažem z listinami. Dokaz. 36,56

Že prej, od 10.5.2019, pa nihče niti APOD Technologies ou., AIRPOD Slovenija, niti Svet Plemenitih Kovin d.o.o. ne kažejo prav nikakršnih namenov dostave srebrnih palic. Ali ureditve razmer.Njihov namen je iztožit kar se da visoko odškodnino s katero bodo potem zmanjševali svojo obveznost za dostavo palic meni, če ne bom na koncu, zaradi sodnih odškodnin, stroškov za “obrekovanje” jaz njim še dolžan več ali končal v zaporu. To je načrtni namen oškodovanja ogoljufane stranke, za katerega bi odvetniška pisarna in povezane stranke morala odgovarjati.

Ampak spoštovani, jaz ne bom nehal in bom nadalje obveščal vse ljudi na svetu, ki bodo prisluhnili, o očitni goljufiji večih ljudi (ne le mene), v Sloveniji, kjer vsi molčijo.

Prav tako sem pisal mnogim vodilnim državnikom, predsednikom vlad in drugim pomembnim osebam, ki bi lahko pomagali pri hitri preiskavi in blokiranju sredstev v podjetju, ki nima nikakršne oprijemljive vrednosti, razen računa v oddaljeni državi in ki ga poljubno lahko izprazni. Jaz pa ostanem brez denarja in srebra. Sodišče pa na zahtevo pravnikov preganja ogoljufane stranke zaradi plačila še dodatne odškodnine 15.000EUR in 2.000EUR (v širitvi tožbe).

Osebnostne pravice nisem poškodoval ali se jih dotaknil nikomur, ki je dejansko objavljal, deloval tako, kot je bilo res, prav. Vse sem preveril pri viru, za kar imam listinske dokumente. Pravice pravnih oseb in škodo le teh pa je potrebno ocenit in materialno ovrednotit in bit mora izvršena in dokazljiva. 

Objavil sem svoj problem, mojo izgubo, kako sem zaupal skupini ljudi, ki so me ogoljufali in pri tem zahtevajo še odškodnino. Čeprav blaga še sploh dobil nisem. In kot kaže ga tudi ne bom.Kar v svoji izjavi potrdi tudi g.Mrgole. Prosim, da g.Mrgole to izjavo tudi dokaže. Jaz nikoli nisem pisal nikakršnemu dobavitelju plemenitih kovin nikamor, tudi v Avstrijo ne. Dokaz. 42

Spoštovani pozivam Vas, da glede na obseg preiskav različnih državnih organov in tudi tujih uradov ter mednarodnih institucij, zavržete tožbo za obrekovanje in sklep, saj to ni poglavitni problem. Podjetja in ljudje, ki delujejo skupaj in v povezavi z odvetniško pisarno Klešnik in Logar zlorabljajo tudi pravo za obračun z ogoljufanimi poštenimi ljudmi.

Sedaj glede na to poskuša odvetnik g.Logar v sodelovanju z go.Tino Osojnik doseči mojo obsodbo za obrekovanje in poškodovanje ugleda nje in njenega podjetja. S tem bi zabrisali vse napake in dejansko kriminalna dejanja, ki so jih povzročili v APOD Technologies, samo v 2019 letu nam vsem oškodovanim.

Meni je izjemno žal, da se to dogaja. Proti meni nikoli ni bila podana policijska ali sodna ovadba, sum, tožba tudi obsojen nisem bil. V vsem svojem življenju nisem doživel česa takega. Tako podlega in pokvarjenega, kar ta skupina ljudi počne tukaj z mano in tudi drugimi. Jaz sem za te prihranke delal 26 let svojega življenja, g.Robert Klun vsaj nekaj let, g.Oliver Muldoon pa tudi vsaj nekaj tednov.ge.Osojnik ne želim nič slabega. Vendar mora ona za svoja dejanja, za katera je prejemala tudi ustrezna plačilavsaj sprejeti kritiko, na podlagi dejstev, ki jih imam vsa pisno podprta z dokumenti, navedenimi v predhodnih odgovorih, v navedeni Tožbi v Brežicah. Vse te navedbe, čeprav vse resničnein utemeljene s pisnimi dokazi, bom umaknil, če nam vsempovrnejo kar so nam vzeli.(Dokazi, kot doslej.)

Ga.Tina Osojnik je (bila) v vodstvenem teamu APOD Technologies, navedena kotedina pristojna za pravna vprašanja, s širšim fokusom, kot le svetovanje na področju intelektualne lastnine. Dokaz je tiskana stran iz domače strani podjetja APOD Technologies. Ta stran je bila po vložitvi mojih policijskih prijav povsem umaknjena iz interneta, umaknjen je bil celoten vodilni team podjetja in njihove naloge v podjetju, s slikami vred. Sedaj je to podjetje brez ljudi.

G. Joco Petković je ob eni od zadnjih dostav (26.4.2019) povdaril, da več ne sodelujejo z go.Tino Osojnik (“…da so izgubili tako dobro pravnico...”). Kar dokazuje na dejansko povezanost ekip obeh podjetij APOD Technologies uo. In Svet Plemenitih Kovin d.o.o. in delovanje v isto smer.

Prav tako je ga.Tina Osojnik navedena kot sodelavka podjetja APOD Technologies pri eni od priprav na aktivnost zbiranja kapitala od varčevalcev in investitorjev oz. od velikih skladov ali bank, ki deluje lahko tudi zelo drugače. V vrednosti 20 mio USD. Glede na označbe (ICO MARKET v zgornjem levem kotu gre za predvideno tržno kapitalizacijo njihove kripto valute APOD$ token – 20 mio USD.Dokaz.22,83

Jaz srebra 110 kg palic po 1kg nisem sprejel niti do danes 8 mesecev in več od obljube. Ista skupina ljudi mi prav tako ne želi vrnit niti denarja, ki sem ga za to plačal, 57.200 EUR. To so tudi javno navedli. (Dokazi, kot doslej.)

Vsega tega nisem mogel povedat nikjer. Kljub tatvini velike vrednost. Podal sem vse prijave na policijo (kot tudi drugi oškodovanci), oni (g.Mrgole, g.Petković, ga.Osojnik) pa se obnašajo, kot da se ni zgodilo nič. Imajo celo načrte za prodajo delnic v Kanadi, ZDA in ZRN.

Ob vsem povedanem, odvetnik g.Samo Logar z eno besedo ne omeni goljufij ki jih povzroča APOD Technologies skupaj z direktorji g.Mrgoletom, go.Osojnik, g.Petkovićem in ostalimi povezanimi podjetji. g.Oliverju Muldoonu, g.Robertu Klunu in anonimnim kupcem srebra in drugim, ki se ne upajo nastopit javno. Vse je natančno opisano v več predhodno vloženih odgovorih sodiščem. (Dokazi, kot doslej)

Nasploh g.Samo Logar in vsi direktorji, investitorji in povezane osebe ter podjetja, že ves čas, od začetka, kot edini dokaz prilagajo moje članke. Ti so, vsi sodne zadeve (odgovori, dodatne vloge)ali policijske prijave, ki se lahko prosto objavijo, ker proces ni tajen. Vsi prvotni članki, ki so bili objavljeni v PublishWall so prav tako umaknjeni in izbrisani že pred tremi meseci, ob vložitvi njihove prve Tožbe.Niso bili ponovno objavljeni na PublishWall, čeprav bi lahko bili.Komentar na Kriptoreporterju pa kljub moji zahtevi takrat (verjetno zaradi propada podjetja) ni bil zbrisan (čeprav je lahko objavljen, ker je bila začasna odredba zavrnjena). 

Dodatno g.Samo Logar kot dokaze prilaga tudi napisane dogovore povezanih tožečih oseb, ki nimajo nevtralnega razsodnika.

Navedbe in predložitev medsebojnega dogovora z dne 29.1.2019 med APOD Technologies (g.Mrgole) in SVPd.o.o. (g.Petković) je nenavadna.Zakaj tega dogovora odvetniki in tožeče stranke niso navedle v Tožbi, mesece nazaj?Zakaj ga niso navedle niti v Pritožbi na zavrženje Začasne Odredbe?Zakaj ga same tožeče stranke niso navedle nikoli do sedaj?Zakaj me niso o tem obvestili ob sklenitvi posla ali nakazilu v februarju 2019, g.Petković ali SVPd.o.o.?

Ta dogovor je nesmiseln.Jaz sem sklenil pisno pogodbo, ki je račun #29012019, ki ima vse elemente Pogodbe.Jaz nisem bil o vsem tem nikoli obveščen in me tudi zanimalo ni, ker sem verjel, da bom srebro dobil. 

Nikjer se ne vidi, da je bil račun #29012019 izdan na podlagi tega dogovora.Nikjer na računu ni nikakršne označbe, zaznamka da gre za to. Če bi to bilo res, bi kot namen plačila (Purpose of Payment) napisali najverjetneje SVPd.o.o., ali ne? Ker naj bi plačilo bilo namenjeno SVPd.o.o., pa tega niste naredili.Napisano je bilo AIRPOD, ki je ime izdelka APOD Technologies.

Vendar še enkrat, to je povsem nebistveno! Jaz sem sklenil pisno pogodbo z APOD Technologies iz Estonije, ki je račun #29012019, in ima vse elemente Pogodbe.Posrednik je bil g.Jovica Petković. Sprejem denarja na podlagi pogodbe, računa z vsemi bistvenimi sestavinami je prihodek podjetja in to implicira mnoge nadaljne postopke drugih. Če to sodnik spregleda, ni več nič pomebno (kdo komu nakazuje kaj in zakaj), potem je kaos in vsakdo lahko goljufa kot želi in dela kar je komur všeč. To je brezpravnost nered in kaos v ekonomiji in družbi. Račun z vsemi sestavinami je pogodba.APOD Technologies je prejel 57.200 EUR in obvezal se je, da dobavi ustrezno količino srebra, kar je razvidno iz računa. 

Tudi g.Petkovič je želel, da se denar nakaže na APOD Technologies, na račun drugega podjetja pri isti banki, jaz sem to storil. G.Petkovič je najbrž imel razloge zakaj je to storil tako. To zagotovo ni storil samo zaradi tega, da bi si nato podjetja pri isti banki prenakazovala denar iz računa na račun.Pri tem sem se jaz zavaroval z bolj natančnim opisom in podatki, ki so razvidni iz računa #29012019, ki je pogodba. Jaz nisem vedel kaj počno ta podjetja, menil sem da se ukvarjajo s prodajo srebra in zlata.

V poslani zasebni tožbi ge.Tine Osojnik proti meni, nimam vplogleda v nekatere dokumente, ki so v pisanju odvetnika g.Sama Logarja navedeni med prilogami. In sicer: 

vpogleda v potrdilo o delovanju zasebnega tožilca kot mentorja EBRD,

vpogleda v sklep Vlade št. 01410-2/2016/3 z dne 17.2.2016.

V nadaljevanju navajam točke tožbe, ki do sedaj niso vsebovani:

1.

Tudi g.Jaki Steletu (iz podjetja Visionect d.o.o.) in g. Primožu Artaču (iz podjetja Toska d.o.o.) je bila poslana povsem enaka elektronska pošta, kot vsem ostalim. G.Zemljiču, g.Pilharju, g.Vadnjalu in g. Oberndorferju. 

Zelo prijazno zaprosilo, naj na člane vodilnega teama apelirajo, da spoštujejo pogodbo, račun. V pošti je bil priložen račun,nakaziloin kratek povzetek posla.

Tudi g.Jaka Stele in g.Primož Artač, oba podajata pozitivno referenco na strani ge.Tine Osojnik na njeni strani www.osojnik.eu). Tudi tukaj gre vsaj za pogodbeno vezane, povezane osebe, ki nimajo realne, pravne neodvisnostido ge.Tine Osojnik. Dodatno so te osebe bile seznanjene z osnovnimi elementi pogodbe med nami. Prejeli so račun, pogodbo, moje nakazilo in kratek opis posla. A vseeno niso želeli apelirat na go.Tino Osojnik, da kot pravna zastopnica APOD Technologies poravna oz. od uprave zahteva, da poravna plačilo oziroma se vsaj potrudi za dostavo in z mano sodeluje pri tem in doseže nek dogovor.

Takšen način prirejanja podatkov in prilog se mi zdi sporen. To selektivno prilaganje istovrstnih, skupaj potujočih dokazov in organiziranja ima elemente kriminalne združbe odvetnikov za svoje stranke. Še posebej zato ker so ti gospodje g.Marko Pilhar, g.dr.Julian Oberndorfer, g.Kristjan Zemljič in g.dr.Jaka Vadnjal, dejanskopovezane osebe. Povezane z direktorji in podjetji iz sistema APOD, SVPd.o.o, Studio Moderna.

Vloga teh gospodov je opisana že v mojih dveh predhodnih odgovorih, navedenih na začetku (in koncu).(Dokazi, kot doslej)

Dodatno,

g.Marko Pilharje CEO (glavni izvršni direktor) majhnega hrvaškega podjetja SentinelMarineSolutions (https://www.sentinelmarine.net/team) in sodeluje z go.Tino Osojnik. Na njeni internetni strani je naveden kot referenca, ki ji daje pohvalo.Dokaz. 85,50

g.dr.Julian Oberndorferje CEO ERA-EU (https://era-europe.eu/entries/1121-the-era-europe-team), povezan z go.Tino Osojnik iz Studia Moderna (kar kaže na veliko vpetost vseh direktorjev v sistem Studio Moderna) in g.Oberndorferja direktorja tega podjetja/privatne agencije postavlja v pogodbeno odvisnostod Studia Moderne (direktno financiranje) in tudi v podrejeno nadzorstveno odvisnost(nadzorni svet, katerega članica je ga.Maja Umek iz Studia Moderna, do nedavnega tudi predsednica).G.Oberndorfer prav tako referenčno hvali delo ge.Osojnik na njeni domači strani. Dokaz. 54

g.Kristjan Zemljičod 2018 deluje v podjetju Tehnološki Park d.o.o. Ljubljana, skupaj z go.Tino Osojnik, ki naj bi v tem podjetju delovala od novembra 2015. Prav tako skupaj delujeta v podjetju g.Zemljiča (https://global-disruption.com/about-us/) in z go.Tino Osojnik skupaj ustvarjata videe na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=UpVzL8uUhAQ). To počneta iz pridobitvenih razlogov. (Dokazi, kot doslej) Dokaz.86,82

g.dr.Jaka Vadnjalje predsednik uprave Hranilnice Lon d.d., hranilnice, kjer ima APOD Technologies račun na katerega je prenesel sredstva, ki so bila na zahtevo njihove banke v Litvi – banke Paysera – prenešena prav sem. Banka Paysera je prenehala poslovati s APOD Technologies, na podlagi njihove zahteve (Paysere, ne mojega prigovarjanja) in na podlagi preiskave Urada za pranje denarja Litve, ki je poročilo poslal tudi slovenskim organom. Pri Lond.d. Ima račun tudi predstavništvo APOD Technologies v Sloveniji, AIRPOD SLOd.o.o. Dokaz. 53

Vsi navedeni imajo interespri podjetjih APOD, AIRPOD, pri sodelovanju z go.Tino Osojnik, g.Mrgoletom, g.Petkovićem, Studiom Moderna in mnogimi drugimi, ki to omogočijo naprej. Takšne priče imajo lahko skupaj s stranko in odvetniki partikularni interes, da nastopajo proti ljudem, ki se borijo za svoj prav.Sodišče bi to moralo upoštevati.(vse Dokazi, kot doslej)

2.

Navedbe o kriminalnem početju so vsekakor utemeljene. Če nekdo sprejme denar, od mene so sprejeli 57.200 EUR (za preostali dolg 110 palic po 1kg). In tega ne dobavi in tudi ne namerava dobavit, (v pisni izjavi) ali denarja vrnit je to nenavadno početje. Ali je to skrbno, pravno vodenje podjetja? Vsi člani se med sabo poznajo zelo dolgo, vsaj od 2012 oz. vsaj od začetka delovanja APOD Technologies v 2016 oz. 2017. S svojimi, storjenimi, dejanji ne vlivajo zaupanja. (Dokazi, kot doslej.)

3.

Izjava ge. Tine Osojnik je po mojem vedenju neresnična. Jaz drugih virov nisem imel. Zaupal pa sem viru, ki deluje na instituciji, ki tak naziv lahko edina izda, potrdi. Izjava g. Rohana Schaapa je posredovana iz EBRD. Sklepi Vlade RS (predvidevam, da je povezan s tem, čeprav ga nisem prejel v tožbi) in ostali dokazi (vpogled v potrdilo o delovanju zasebnega tožilca kot mentorja EBRD, ki ga prav tako nisem prejel v tožbi), ki nimajo vira na instituciji EBRD, ki je edini izdajatelj takšnega potrdila nimajo enake pravne potrditve. Morebiti je ga.Osojnik zares mentor vendar v vlogi, kot jo navaja npr. g.Zemljič v svojem življenjepisu, kjer je on mentor, vendar ne mentor EBRD. Kot sama nejasno navaja v tožbi, je mogoče mentor v EU Horizont, kar pa ni mentor EBRD v Star Venture Start Up Mentor, kot je bilo navedeno in kot to jasno citira g.Rohan Schapp. Članek, ki ga.Osojnik omenja v PublishWord je bil umaknjen pred tremi meseci ob vložitvi njihove prve tožbe v Brežicah in ni bil več objavljen na PublisWord. (Dokazi kot doslej.)

4.

Ga.Osojnik trdi da nisem poslal nikakršnih pisem. Pismo ge.Ajši Vodnik in tudi pismo Spoštovanemu g.Gautamu Rani navajam kot dokaz tudi tukaj. Nekaj dni po pismu je bil izvršen popravek v življenjepisu na Linkedin. Dejanski obstoj tega pisma se da preverit tudi na veleposlaništvu ZDA. (Dokazi kot doslej.) 84

5.

Prav takšno pismo s pojasnilom, zakaj ga.Osojnik še vedno v življenjepisu navaja, da je članica sveta Agencije za varstvo konkurence zadnjih 6 let, sem poslal spoštovanemu g.Andreju Matvozu. Tudi tu je bila reakcija enaka. Po nekaj dneh je bil življenjepis popravljen.

Ga.Osojnik že zelo dolgo ni članica sveta Agencije. Linkedin je življenjepis osebe na internetu. V okolju hitrih sprememb, prav zato je online.Zelo stare zadeve, kot so bile njene navedbe v zvezi z njeno pozicijo na Agenciji postanejo “stare” in neveljavne zelo hitro. V mesecu ali celo tednih, dnevih, za nekoga, ki potrebuje vpliv, informacije o odločitvah in podobno. Zato bi bilo od osebe, ki te informacije posreduje na Linkedin prav, da svoje podatke tudi hitro, skrbno in pravočasno usklajuje. Kar tukaj ni bil primer.

6.

G.Sandi Češkose je odzval na enega od objavljenih člankov pozno, ne takrat na začetku, ko sem mu poslal enako pošto kot g.Julianu Oberndorferju, g.Marku Pilharju, g.Kristjanu Zemljiču in drugim. Z enako vsebino priponk (računom, denarnim nakazilom in potekom posla). Prosil sem ga da glede na povezave vseh ljudi omenjenih v poslu in glede na pogodbene in lastniške povezave s Studiom Moderna, pomaga, meni, ki sem ostal brez svojih 26 letnih prihrankov. Računal sem na njegovo pomoč. Vendar kljub vsemu te ni bilo, čeprav bi svojim direktorjem lahko naročil, da ravnajo skrbno, odgovorno in preudarno in poskušajo najti rešitev.

Odvetnik g.Samo Logar ga v sledečem besedilu Tožbe v Brežicah imenujeinvestitor in podpornik, ki ga je strah za premoženjsko škodo, ki lahko nastane v APOD Technologies. Enako o pogodbenem in lastniškem obvladovanju Studia Modernetrdi tudi slavni svetovni investitor g.dr.Mark Mobius, ki je pri podjetju Templeton Franklinupravljal premoženje in je bil kot skrbnik sklada odgovoren za lastništvo deleža v Studiu Moderni. Dokaz. 74

g.Sandi Češkoje meni poslal dne 6.6.2019 elektronsko pošto. Moje sporočilo je označil za Spam in mi prepovedal pošiljati takšno pošto. 

Iz izvirnega sporočila, ki je sporočilo g.Sandija Češka njej, ge.Tini Osojnik, in je po svojih besedah (kot tudi ostalih omenjenih v pismih, člankih, ki sem jih jaz pisal njemu – g.Češku- in prosil za pomoč), g.Sandi Češko ne pozna.Torej g.Sandi Češko trdi da nikogar od omenjenih v mojih pismih, člankih(prošnje)njemu ne pozna.Niti g.Mrgoleta, ge.Osojnik (čeprav ji daje referenco na njeni strani in je tudi dve leti delala v pravni službi Studia Moderna), niti g.Petkovića,... (obe pošti sta priloženi spodaj, kot tudi v dokazih sodišču). Prav tako sprašuje, “Kaj nameravate narediti v zvezi s temi obtožbami?”Ta pošta je bil povod za to tožbo, ki je sledila zelo kmalu za tem.Iz teh povezav je očitno, da se vsi poznajo zelo dobro, po imenih. Dokaz. 49

Navedbe v člankih, posredovanih na PublishWord in tudi v pismih ljudem, ki sodelujejo z APOD Technologies, z direktorji g.Mrgoletom, go.Osojnik, g.Petkovićem in investitorji Studiom Moderno, g.Sandijem Češkom, njihovimi delničarji, dobavitelji in drugimi niso neresnične,ker so podkrepljene z listinskimi dokazi. Dokazi iz uradnih evidenc, javnih objav in dokumenti iz posla nakupa srebra pri APOD Technologies.

Navedbe tudi niso obrekovalne, ker nikomur ne pripisujejo lastnosti, stvari, dejstev, ki jih ni ta oseba zares naredila. 

V funkciji direktorja, svetovalca podjetja nisi samo oseba, ki prejmeš višje plačilo. Na takšni poziciji imaš določeno odgovornost, za postopke in dejanja, ki sledijo iz pravne ureditve in spoštovanja predpisov in ekonomskih pravil. Prav tako kot direktor oz. človek, ki posluje na mednarodni ekonomski-pravni ravni moraš imeti tudiodgovornost do soljudi. Ljudi, s katerimi ne moreš postopat tako, kot je ta povezana skupina storila z mano in še nekaterimi, prej navedenimi. In ki očitno načrtuje nadaljne goljufije z nastopom tudi na delniških trgih (dokaz https://air-pod.io/pre-ipo), (APOD$ token s predvideno tržno kapitalizacijo vsaj 20 mio USD je sedaj v celoti vreden manj kot 20.000 USD ni bil dovolj, vsi ostali ogoljufani kupci in dobavitelji).

Na koncu so me ogoljufali za denar, ki sem ga služil vseh zadnji 26 let mojega dela.Z ženo in otroci skupajnimamo niti ene hiše, nimamo avtomobila in ne denarnih depozitov ali vrednostnih papirjev kjerkoli.Živimo zelo skromno. To je bilo vse, kar smo imeli.Zato razumite mojo skrb za te prihranke. Podjetja, ki ne spoštujejo niti zapisanih pogodb (kot je račun z vsemi sestavinami pogodbe) pa potencirajo tožbe, s katerimi ti najprej odvzamejo vse kar imaš(APOD Technologies s posrednikom g.Petkovićem in ostali sodelujoči direktorji in lastniki APOD Technologies), nato pa to nadaljujejo s tožbami za odškodnine, izsiljevanja, širijo tožbe in vselej ponavljajo enake neresnice!

Kako lahko odvetnik zagovarja takšne ljudi? Kako lahko kaznujejo mene, ki pokažem na te ljudi in pri tem uporabljam dokumente in dokaze, ki so pisani? Nikogar nisem prizadel ali obrekoval ali škodil njegovi osebnostni pravici. Niti fizične niti pravne osebe. Vendar morajo ti ljudje in pravne osebe prevzeti tudi odgovornost, ki jo imajo (kot direktorji) da poslujejo na trgu in v določeni pravni ureditvi. Tej odgovornosti se ne morejo izognit, če je dokazana z dokumenti in dokazi in ni žaljiva, kar menim da ni. 

Tožeče stranke se morajo zamislit nad svojimi projekti. Od APOD$ tokena, kriptovalute, ki nima prav nobene vrednosti (več), načrtnega goljufanja dobaviteljev, g.Muldoona, g.Kluna, načrtnega goljufanja kupcev srebra, kot sem jaz in mnogi drugi katerih denar je končal pri teh povezanih podjetjih samo v letu 2019. Prav s svojimi ravnanji kažejo na to koliko jim lahko zaupajo drugi.

Spoštovani g. Sodnik in Spoštovani Senat,glede na obseg preiskav različnih državnih organov, policij in tožilstev, v več državah (z moje strani, strani g.Roberta Kluna, g.Muldoona in drugih) in glede na golufijo ki še kar traja,se ne strinjam z Zasebno Tožbo ge.Tine Osojnik in Vam predlagam, da jo vceloti zavržete, saj to ni poglavitni problem. Podjetja in ljudje, ki delujejo skupaj in v povezavi z odvetniško pisarno Klešnik & Logar zlorabljajo tudi pravo za obračun z ogoljufanimi poštenimi ljudmi.(Dokazi, kot doslej.)

Vse navedbe iz Odgovora na Tožbo in SklepinOdgovora na Pritožbo zoper Sklep o Začasni odredbiterPripravljalne vloge tožene stranke, kot Odgovor na pripravljalno vlogo Tožečih strank, kisem jih posredoval Aleksander Mokrovič, veljajo in jih ne spreminjam ali kakorkoli popravljam in dopolnjujem, vključno z dokazi - prilogami (v slovenskem in angleškem jeziku), ki so priloženi.

Ostali Dokazi, kot doslej.

DODATEK k odgovoru - novi dokazi

1.

Podjetje APOD Technologies iz Estonije, katerega direktor je g.Gregor Mrgole krši tudi zakonodajo v Estoniji. Podjetje krši zakon Money Loundering and Terrorist Financing Prevention Act, sperjet 26.10.2017. Po njem bi podjetje moralo prijavit beneficionirane lastnike. A jih ni. To je razvidno iz dokumenta, ki ga je poslal g.Taivo Pork iz Ministrstva za Finance Estonske Vlade. Kdo je sploh lastnik APOD Technologies? Dokaz 87
Prav enak problem ima tudi podjetje APOD Technologies v Sloveniji, kjer bi moralo prav tako prijavit svoje beneficionirane lastnike, a jih ni. To določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).To je jasno razvidno iz korespondence z Agencijo za trg vrednostnih papirjev, ki jo je imel g.Muldoon. Dokaz 78
Enak problem ima tudi druga stranka, ki toži, AIRPOD Slo d.o.o. ki v Sloveniji ni prijavila beneficial holders. Kdo so pravi lastniki tega podjetja?
Vsa podjetja poleg tega, da sta nas ogoljufala, kršijo tudi pozitivno zakonodajo v več državah. Te kršitve imajo posledice v mnogih odnosih in pravilnem definiranju holdinških podjetij in odnosov med njimi. To je še ena zadeva, podobno kot je pravna osebnost in ne priznavanje, da so nakazila na podlagi računa dejansko prihodki podjetja. Na podlagi različnega/napačnega obravnavanja kapitalskih odnosov so bistvenega pomena tudi vsi nadaljni postopki vseh udeležencev s temi podjetji. Od pravnih do ekonomskih in drugih družbenih.
Dodatno je to način, kako odvetnikig.Logarin tudi poslovodstvo, g.Mrgole predvsem pa pravniki, ga.Osojnik gledajo na te čisto osnovne, a zelo pomebne odnose in definicije.Kapitalska zasnova je osnova na kateri stoji podjetje. In če ni jasna in v tem primeru tudi zavajajoča, je takšna narejena namerno.
Tisti, ki so bili odgovorni za to so imeli več kot 2 letičasa, da to uredijo, a niso. Prav tako zakaj so sploh kapitalsko sestavo želeli tako zakriti. V odprtih in transparentnih gospodarstvih je ravno odprtost prednost. To so naredili tudi v državi, kjer je problem tudi jezikovna pregrada in je njihovo početje še toliko bolj problematično.
Podobno je tudi z novico Časnika Finance 12.9.2019, da je g.Češko prodal del podjetja Studio Moderna. Članek je “škrbast” ne vsebuje nikakršnih novih podatkov. Podatki so pomanjklivi in ne odražajo dejanskega stanja. Tudi tu je podjetje skrito za lastniki v Švici in Cipru. Teh podatkov se ne razkrije. Članek je “fake news” objavljen z namenom nadaljnega prikrivanja g.Sandija Češka o goljufijah APOD Technologies, ki očitno so pomembne tudi za Studio Moderna.

2.

Kako lahko Spoštovano Sodišče upošteva obtožbo in sodi o odškodnini ali zaporni kazni, ki naj bi jo plačal oz. zaslužil jaz. Ljudem, ki so me (in še vsaj 3 ostale osebe in podjetja) naklepno, načrtno okradli v sodelovanju z močno organizirano mednarodno kriminalno združbo. V kateri skrito posredujejo proti meni ljudje, na visokih obveščevalnih pozicijah in zaprti, ljudje iz pozemlja. Teh ljudi, ne prvih in ne drugih ne poznam in jih nikoli nisem srečal.

Kako lahko Spoštovano Sodišče upošteva obtožbo in sodi o odškodnini ali zaporni kazni, ki naj bi jo plačal, odslužil jaz, če ne obstaja niti pravnomočna kazenska tožba proti meni. Na podlagi katere potrjene kazenske tožbe, naj bi plačal omenjeno odškodnino? To tožbo goljufov je potrebno zavrnit, zavreči in pokazat na resen problem, ki je prav nasproten temu. 

Kje je 110 palic srebra, mojih 26 letnih prihrankov? Jaz, žena in moji otroci nimamo stanovanja, hiš, avtomobilov, računov (doma ali v tujini z premoženjem), to so bili edini moji prihranki! Živimo zelo skromno. 

Takšen pristop preferira interese močnih mednarodnih kriminalnih združenj proti preprostim ljudem. Ali je take zakone, če so sploh zares takšni, potrebno upoštevat, jih spoštovat? Ali sodnik, senat, kot vrhovna avtoriteta razuma in pravičnosti ne želi, ne more razsodit razumno zaradi zakonskih določil? Ali nismo že na drugi strani razuma in v povsem nelegalnem. Ali ta država temelji na nelegalnem, nepravičnem, nerazumem, nečloveškem sojenju? 

Tožniki ves čas trdijo nekaj za kar nimajo nikakršnih dokazov. Imajo le moje članke, ki so vsi bili umaknjeni že pred 4 meseci ob prvi tožbi v Brežicah (čeprav resnični in podkrepljeni s številnimi dokazi niso bili uvrščeni nazaj na PublishWall) in sodne dokumente, ki se lahko prosto objavijo. Jaz imam dokumente in dokaze o goljufivem poslovanju teh ljudi, kršenju zakonov in izmikanju odgovornosti. Nikogar nisem užalil, izsiljeval, samo zelo natančno sem raziskal. Vse dokumente, dokaze lahko potrdijo neodvisni viri, državne institucije iz večih držav. Njihove navedbe (tožnikov) so samo besede ali dogovori potrjeni s stranji notranje vpletenih, narejeni posebej, ex-post za njihove potrebe, ki nikjer v dokumenih posla (korespondenci, pogodbah, računih, nakazilih, nikjer) niso nikoli omenjeni.

3.

Glede na vse dosedanje navedbe prilagam tudi dokaz o dodatnem financiranju podjetja APOD Technologies Estonija. Podjetje namerava pridobiti 500.000USD dodatnih sredstev. Pridobiti jih namerava preko kriptovalue, a investitorji morajo investirati USD. 

Financiranje želijo pridobiti preko podjetja/internetne banke Shortex, ki ima sedež v Bahrainu, vendar posluje tudi preko podjetja Crypto Trading Services OÜ, Mustamäe linnaosa, Laki tn 30, 12915, Harju maakond, Tallinn iz Estonije. Poslovanje naj bi po nekaterih informacijah potekalo tudi preko Samoe.

Pri sedanjem obsežnem iskanju sredstev podjetja sodeluje kot vodja teama tudi g.Joco Petković, ki je deloval za Svet Plemenitih Kovin d.o.o. podjetje, ki je posredovalo pri nakupu mojega srebra. 

Navedeno sodelovanje je povsem jasem signal, da so podjetja zelo povezana, kar kažejo tudi že vsi poprejšnji dokazi. Tako je g.Joco Petković sedaj tudi formalno imenovan v najožje vodenje teama. Gre za naklepno delovanje od vsega začetka s povezavami preko g.Ismajla Mulecija, vzajemno sodelovanje pri dobavah (Brežice) in dobroi poznavanje vseh sodelujočih. Dokazi kot doslej.

Dokaz.

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/screen-shot-2019-11-13-at-7-22-32-pm_orig.png

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/screen-shot-2019-11-13-at-7-23-16-pm_orig.png

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/screen-shot-2019-11-13-at-7-23-33-pm_orig.png

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/screen-shot-2019-11-13-at-7-24-02-pm_orig.png

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/screen-shot-2019-11-13-at-7-24-22-pm_orig.png

4.

Poslovanje podjetja, ki je nas štiri ogoljufal za velike vsote denarja in pravic, za moje 26 letne življenske prihranke, ki jih ne bom več mogel zaslužiti v svojem življenju, brez zaposlitve in v mnogih tožbah ljudi, ki so to povzročili. S katerimi me želijo spravit v stečaj in zapor. Kjer direktorji njihovih materinskih družb, Studio Moderna in druge ne želijo pomagat in posredovat pri tej zadevi. 

In tudi podjetje Zavod BIG, ki je vsaj deloma odvisen od financiranja oz. posrednega financiranja države Slovenije promovira to podjetje in ljudi ki v njem delujejo. Podjetje promovira in marketinško pomaga APOD Technologies, čeprav niso izdelali niti ene spalne kapsule po modelu, ki ga je naredil g.Robert Klun za prodajo in za katero mu niso plačali računov in ne posredovali obljubljenih pravic. G.Klun jih je ovadil. Dokazi kot doslej.

V prilogi prilagam pismo g. Zmagu Novaku, direktorju Zavoda BIG, s prošnjo da apelira na ljudi ki so to storili, da nam vrnejo odvzeto premoženje, prihranke in plačila.

Dokaz.

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/92_orig.jpeg

Te tožbe proti meni so pravno, človeško in razumno neustrezne in Spoštovanu Sodišču predlagam, da jih zavržejo.

S spoštovanjem, Vas vljudno pozdravljam, Aleksander Mokrovič

p.s.

Spoštovani, naslova, na katerem sem prijavljen od svojega rojstva, ne bom in ne nameravam spremeniti.

Dodatno branje:

http://www.publishwall.si/milimox24/post/492832/pripravljalna-vloga-na-siritev-tozbe-s-se-visjo-odskodnino-mrgole-osojnik-petkovic-apodairpod-cesko-studio-moderna-proti-meni

http://www.publishwall.si/milimox24/post/484221/odgovor-na-pritozbo-zoper-sklep-o-zacasni-odredbi-ali-ne-dovolite-da-drugi-vedo

http://www.publishwall.si/milimox24/post/482896/odgovor-in-dodatek-na-tozbo-apod-in-airpod-studio-moderna

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Ni komentarjev
Aleks Mokrovic
Aleks Mokrovic
Objavil/a 2019-09-12 00:02:30 (Sep 12, 2019)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Pismo
Članek Demokracija 3.10.2019, celoten
Sklep okrožnega sodišča v Krškem, T.Osojnik
Vloga g.Sandija Češka glede na članek v Demokraciji
Sklep Okrožnega Sodišča v Krškem
Sklep Višjega Sodišča v Ljubljani
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
december 2019
PTSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj