Odgovor in Dodatek, na tožbo APOD in AIRPOD (= Studio Moderna)

OddajAleks Mokrovic, dne 2019-07-05 ob 09:02:34

Spoštovana ga. Sodnica Natalija Abram, Okrajno sodišče v Brežicah, Cesta prvih borcev 48, 8250 Brežice

VSE (priloge) SE NAHAJAJO TUKAJ : 

https://aleksandermokrovic.weebly.com/dokazi---vrstni-red-kot-v-odgovoru.html

urejeni po vrstnem redu kot v tekstu.

DODATEK je na koncu Odgovora in priloge tudi.

Odgovor na Sklep in Tožbo zaradi prenehanja s kršitvami osebnostnih pravic in plačila 15.000 ERU odškodnine 

in

za dobavo 110 palic (1kg) srebra, kot je bilo dogovojeno z računom #29012019 in plačilom Aleksandra Mokroviča prodajalcu APOD Technologies OU..

Tožena stranka: Aleksander Mokrovič 

Tožeča stranka: APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia in AIRPOD SLO d.o.o., Letališka cesta 32, Ljubljana

Aleksander Mokrovič v celoti nasprotujem tožbenemu zahtevku.

PRVIČ

V Januarju 2019 sem se z g.Jocom Petkovićem iz Svet Plemenitih Kovin d.o.o. dogovoril za nakup srebra:

ZaPRVO NAKAZILOne obstaja račun. Vendar pa obstoji e-mail z dne 7.2.2019, kjer so definirani vsi elementiPogodbe, po dogovorjeni ceni 520 EUR za (1kg) palico srebra:

Svet Plemenitih Kovin d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija, kot prodajalec

Aleksander Mokrovič, Rigonce 6 8257 Dobova, kot kupec

Količina25kg palic in 10 kovancevpo 1oz. (unčo)

Način plačilaz nakazilom na račun podjetja Svet Plemenitih Kovin d.o.o., IBAN LT33 3500 0100 0455 3492, BIC EVIULT21XXX, 13.165 EUR. To je na banko v Litvi, Paysera.

Rok dobaveje potrdil g.Jovica Petković kot 14 dni.

Prvo nakazilo je bilo izvedeno na račun Svet Plemenitih Kovin d.o.o.v banko Paysera v Litvo, 12.2.2019 iz NLB d.d., Brežice. 

(priloga)

ZaDRUGO NAKAZILOobstaja račun št. INVOICE # 29012019, ki ima vse elemente Pogodbe:

APOD Technologies ou., Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia, kot prodajalec

Aleksander Mokrovič, Rigonce 6 8257 Dobova, kot kupec

Količina126kg palic in 4 kovancevpo 1oz. (unčo)

Način plačilaz nakazilom na račun podjetja APOD Technologies ou, IBAN LT20 3500 0100 0450 6972, BIC EVIULT21, 65.582 EUR. Pravtako banka v Litvi, Paysera.

Rok dobaveje potrdil g.Jovica Petković kot 14 dni.

(elektronske pošte in dokazila v prilogi)

Drugo nakazilo je bilo izvedeno na račun APOD Technologies ou.v banko Paysera v Litvo, 12.2.2019 iz NLB d.d., Brežice.

Nikjer na računu ni omembe Svet Plemenitih Kovin d.o.o.

V teh 2 mesecih in 14 dneh sem večkrat klical ali pošiljal e-mail g.Joci Petkoviću. G. Petković je bil vselej zaseden in je na pozive in e-maile odgovarjal izključno s sporočili ali telefonsko. Ko sem govoril z njim se je večkrat izgovoril na težave v poslovanju in urejanju ostalih poslovnih stvari podjetja z odvetniki.

Kar se dobave srebra tiče je bilo najprej dogovorjeno, da bo vse dobavljeno v večih dobavah. Kasneje v tem času je g.Joco Petković obljubil da bo vse dobavljeno v eni sami dobavi zaradi težav podjetja Lomis s prevozi v Slovenijo in visokih stroškov. Jaz sem se vsakokrat strinjal, ker druge izbire nisem imel. Želel sem samo, da po tolikšnem času izpolnijo obljubo.

Dobavni rok je postajal nerazumno dolg. Predlagal sem tudi zavezo kovnice, ki je po izjavah g.Joce Petkovića bila v ZRN, da je dolžna palice oz. kovance meni osebno in da so ti kovanci, palice bili plačani s strani Svet plemenitih Kovin d.o.o. ali APOD Technologies ou. oz. mene osebno. Vendar te izjave niti g.Jovica Petković niti g.Grgegor Mrgole niso želeli, uspeli pridobiti.

V tem času sem vložil tudi ovadbe na Policijo Slovenije, Policijo Estonije, Policijo Latvije, Policijo v Veliki Britanji, kjer posluje povezano podjetje APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia in sicer BC Tge Solutions Ltd, The Bristol Office, 2ndFloor, 5 High Street, Bristol, BS9 3BY, Velika Britanija. Prijave so bile vložene tudi na Davčno Upravo RS in Urad za pranje denarja RS na Centralno Banko Latvije in Urad za pranje denarja Latvije. Prav tako so bile vložene prijave na Internet Crime Complaint Center v ZDA in The Financial Action Task Force (FATF) v ZDA. Na urad EU v Bruslju. Vse proti podjetju in odgovornim osebam g.Gregorju Mrgolet in pravnici g.Tini Osojnik.(vse z datumi vlog in vsebino, (ki je datumsko usklajena) v prilogi)

Takrat nisem vedel da ima APOD Technologies tudi predstavništvo v Sloveniji na katerega me je opozoril spoštovani g. Predsednik Slovenije g.Borut Pahor v svojem pismu (v prilogi). Prijavo nameravam vložit tudi proti njim.

Svet Plemenitih Kovin d.o.o. in vsi njihovi direktorji (g.Jovica Petković, g.Aleš Žnidar in g.Muleci Ismajl) so bili pozvani na izpolnitev naročila s priporočeno pošto s povratnico in velikokrat po elektronski pošti ali telefonsko oz. s sporočili.(priloga)

Prav tako so bili pozvani na izpolnitev naročila tudi APOD Technologies ou. in g.Gregor Mrgole ter britansko podjetj BC Tge Solutions Ltd in pravnica podjetja ga.Tina Osojnik. (priloga) Pravni položaj ge. pravnice, edine pravno izobražene v vodilni ekipi podjetja APOD Technologies ou. v podjetju prisotnem v štirih državah je bil vselej zmanjševan. Strani z vodilno ekipo so bile umaknjene iz interneta. G. Joco Petković je ob eni od zadnjih dostav (26.4.2019) povdaril, da več ne sodelujejo z go.Tino Osojnik (… da so izgubili tako dobro pravnico...). Kar dokazuje na dejansko povezanost ekip obeh podjetij APOD Technologies uo. In Svet Plemenitih Kovin d.o.o. in delovanje v isto smer.(priloga, tudi opis del ge.Tine Osojnik v vodilnem teamu APOD Technologies uo.)

Blago, ki ga je dolgoval Svet Plemenith Kovin d.o.o. je bilo v celoti dobavljeno šele 26.4.2019. Takrat je bilo dobavljeno tudi 10 kovancev po 1oz. in tudi 4 kovanci po 1oz. iz računa št. INVOICE # 29012019, APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia. 

Preostalo blago ki bi ga APOD Technologies ou. moral še dobavit je bilo 126kg palic(1kg) srebra. 

Zaradi dobave srebra, 26.4.2019, v celotnem znesku s strani Svet Plemenitih Kovin d.o.o. sem naslovil e-mail na Policijo Slovenije, Davčno Upravo Slovenije, Urad za pranje denarja Slovenije, Policijo Estonije, Policijo Latvije, Centralno Banko Latvije in Banko Paysera. V mailu sem pojasnil, da jeSvet Plemenitih Kovin d.o.o. izpolnil svojo obveznostdo mene in zato proti njim nimam nikakršnih zahtev več ter da jih prosim, da ustavijo vse njihove aktivnosti proti Svetu Plemenitih Kovin d.o.o. (prilogi)

Neporavnane pa so ostale obveznosti APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia v srebru,126kg palic srebra.

Kasneje so bila o zadevi obveščena tudi tožilstva vseh vpletenih držav, kjer posluje APOD Technologies ou. in povezane osebe. (priloga)

Po prijavah na represivne organe v vseh povezanih državah je Urad za pranje denarja v Litvi, sprožil preiskavo v banki Paysera. Urad je očitno, pravilno, dosegel blokado računa APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia, IBAN LT20 3500 0100 0450 6972 na banki Paysera v Litvi. O tem so me tudi obvestili z dopisom 23.4.2019 (No.25/6-1-5-7925). Tudi po končani preiskavi in ugotovitvah so me obvestili in rezultate poslali oblastem v Sloveniji, dopis (No.25/6-1-5-9406). (priloga)

Po tem dogodku so v APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia opazili, da imajo blokiran račun, česar jaz nisem vedel. S tem namenom, meni tedaj neznanim, so me kontaktirali. G.Jovica Petković je želel v sredo 8.5.2019, takoj, se oglasit pri meni doma s palicami srebra in navajal je, da je z njim tudi Grega (g.Gregor Mrgole). Dogovorili smo se na parkirišču pri Lidlu Brežice. Vendar kljub mojemu dolgemu čakanju, gospoda nista prispela. Kot vzrok sta omenila nesrečo pri Trebnjem.

Do sestanka je prišlo 10.5.2019 na parkirišču pred Lidlom v Brežicah. Takrat sta mi je g.Jovica Petković in g.Gregor Mrgole izročila 16 palic (1kg) srebra. Tako je skupen preostali dolg APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia, ki izvira iz pogodbe, računa v višini 110 palic(1kg) srebra.

Na sestanku je g.Gregor Mrgole obljubil tudi plačilo 24.000EUR zneska iz njihovega računaIBAN LT20 3500 0100 0450 6972 pri banki Paysera v Litvi. Na svojem iPodu mi je pokazal nakazilo 24.000EUR in povedal, da je to nakazilo g.Gregorja Gornika, enega od investitorjev, kot je dejal. G.Gregor Mrgole je obljubil, da bo denar nakazan takoj, ker gre za internetno banko Paysera. Jaz sem vseeno počakal še nekaj dni v prihajajoči teden. G.Gregor Mrgole je pošiljal maile banki Payserain zahteval nakazilo 24.000EUR na moj račun pri NLBd.d. (v prilogi). Vse do tedaj, dokler so ugotovili, da je račun blokiran za 30 dni na zahtevo urada in da bo v naslednjem tednu odblokiran. Takrat se je vsa stvar obrnila in na vse so pozabili(ali pa je vse bilo narejeno namerno), g.Gregor Mrgole je preklical vsa nakazila na moj račun (v prilogi). Dodatno po pojasnilih odvetnikov “najdejo” izpise nakazil iz njihovega računa v Litvi pri Paysera. Ti izpisi, kjer naj bi šlo za nakazila na račune Svet Plemenitih Kovin d.o.o. v daljšem času. Ta nakazila niso potrjena s strani banke, niti jaz od banke nisem dobil potrditve zanje. 

Ta nakazila so bila lahko kadarkoli nakazana nazaj na APOD Technologies ou.

Ta nakazila so bila nakazana takrat, ko sem jaz že močno pritiskal na Svet Plemenitih Kovin d.o.o.

Ali so ta nakazila sploh resnična, ker niso potrjena od Paysera.

Lahko so nato bila nakazana nazaj ali komu drugemu (in spet nazaj)?

To s kasnejšimi nakazili med APOD Technologies ou. in Svet Plemenitih Kovin d.o.o. je nepomembno. Formalno pravno je denar prejel APOD Technologies ou, po pogodbi, računu in direktno iz mojega računa in ne neposredno z računa SVP d.o.o.!Na podlagi pogodbe, računa. APOD Technologies ou. ni “...zgolj sprejel denar na svoj račun...” kot ugotavljate ga. Spoštovana sodnica v Sklepu. In ni bil “...po “nesreči” vpleten izključno za prenos...” kot ugotavlja g.Gregor Mrgole v svojem dopisu.(priloga) Ker je tak račun v tej isti banki imel tudi Svet Plemenitih Kovin d.o.o.To je bila normalna praksa podjetja od vsaj 2014. Takrat sem naredil to isto, vendar se v procedure nisem spuščal. Sedaj, ko je očitno bilo (in še je) nekaj narobe, ker danes nimam ne denarja in ne srebra(razen 16 palic in 4 kovance, dobavljenih 10.5.2019 iz tega drugega računa/nakazila). Vmes me nihče ni obveščal o ničemer. Vse dokler nisem sam začel slediti povezavam in svojemu denarju.

Vse to potrjujejo izjave gospodov iz Svet Plemenitih Kovin d.o.o. in APOD Technologies ou., ki si jih sedaj za potrebe sodne obravnave za nazaj podpisujejo vzajemno, kjer ni razsodnika. Jaz pa imam realne, potrjene dokumente, ki v vaših očeh ne veljajo nič.

To kaže tudi na namerno zavajanje in naklepno dejanje, goljufijo direktorjev in podjetij, odvetnikov in celo Vas spoštovana ga. sodnica, če pristajate na tolmačenje v točki 5. Vašega Sklepa.

Policijsko preiskavo v Sloveniji vodi g. policist, kriminalist Vinko Novak, od 24.5.2019 dosje št. D/3473127K/1941807.(priloga)

Policijske preiskave v Estoniji so sedaj po nekaj zavrnitvah na nižji ravni, v obravnavi na državnem tožilstvu, ki odloča o preiskavi proti APOD Technologies ou. Prav tako je policijska preiskava sedaj v odločanju na državnem tožilstvu tudi v Litvi. Preiskava v Veliki Britaniji še ni pričela.

Od 10.5.2019 se ni zgodilo nič. Zato sem na Publishworld odprl svojo stran na kateri sem objavil nekaj člankov. (priloga) V teh člankih nisem objavil ničesar, kar ne bi kdorkoli od prizadetih oseb javno objavil na internetu. Vse te javne objave, reference in drugo lahko dokažem z listinskimi dokazi, ker so nekatere od internetnih strani v tem času izbrisali. Objavil sem svoje misli o zadevi. Objavil sem lažne življenjepise ljudi ge.Tine Osojnik in drugih članov vodilne skupine podjetja z vsaj USD4mio zbranih sredstev, ki posluje v vsaj štirih državah EU. Ga.Tina Osojnik je življenjepise delno popravila na Linkedin. Internetno stran vodilnega tima podjetja APOD Technologies ou. pa so odstranili in ne obstaja več. Imam tudi pisno potrditev člana EBRD, da je njen podatek o sodelovanju z EBRD, kot mentor lažen (v prilogi). Sodelovanje g.Mrgoleta z go.Vladislavo Rašan Buha v angleškem podjetju BFSI (v 2015). Ga.Buha je bila v obsojena v sodnem procesu piramidne sheme 8mioUSD v Novi Zelandiji. (priloga) In mnoge druge zadeve, ki jih lahko dokažem z listinami.

Že prej, od 10.5.2019, pa nihče niti APOD Technologies ou., AIRPOD Slovenija, niti Svet Plemenitih Kovin d.o.o. ne kažejo prav nikakršnih namenov dostave srebrnih palic. Ali ureditve razmer.Njihov namen je iztožit kar se da visoko odškodnino s katero bodo potem zmanjševali svojo obveznost za dostavo palic meni, če ne bom na koncu, zaradi sodnih odškodnin, stroškov za “obrekovanje” jaz njim še dolžan več. To je načrtni namen oškodovanja ogoljufane stranke, za katerega bi odvetniška pisarna in povezane stranke morala denarno odgovarjati.

Ampak spoštovana ga. Sodnica, jaz ne bom nehal in bom nadalje obveščal vse ljudi na svetu, ki bodo prisluhnili, o očitni goljufiji v Sloveniji, kjer vsi molčijo.

Prav tako sem pisal mnogim vodilnim državnikom, predsednikom vlad in drugim pomembnim osebam, ki bi lahko pomagali pri hitri preiskavi in blokiranju sredstev v podjetju, ki nima nikakršne oprijemljive vrednosti, razen računa v oddaljeni državi in ki ga poljubno lahko izprazni. Jaz pa ostanem brez denarja in srebra. Sodišče pa na zahtevo pravnikov preganja ogoljufane stranke zaradi plačila še dodatne odškodnine 15.000EUR in 5.000EUR.

Osebnostne pravice nisem poškodoval ali se jih dotaknil nikomur, ki je dejansko objavljal, deloval tako, kot je bilo res, prav. Vse sem preveril pri viru, za kar imam listinske dokumente. Pravice pravnih oseb in škodo le teh pa je potrebno ocenit in materialno ovrednotit in bit mora izvršena in dokazljiva. 

Objavil sem svoj problem, mojo izgubo, kako sem zaupal skupini ljudi, ki so me ogoljufali in pri tem zahtevajo še odškodnino. Čeprav blaga še sploh dobil nisem. In kot kaže ga tudi ne bom.Spoštovana ga. Sodnica Natalija Abram, ali tudi Vi podpirate tak način poslovanja?

Spoštovana ga sodnica, pozivam Vas, da glede na obseg preiskav različnih državnih organov in tudi tujih uradov ter mednarodnih institucij, zavržete tožbo za obrekovanje in sklep, saj to ni poglavitni problem. Podjetja in ljudje, ki delujejo skupaj in v povezavi z odvetniško pisarno Klešnik in Logar zlorabljajo tudi pravo za obračun z ogoljufanimi poštenimi ljudmi.

DRUGIČ

Glede na vse povedano v prvem delu odgovora, ki osvetli dejanski problem. 

G.Marku Pilharju (priloga tožbe Logar) je bila zares poslana ta elektronska pošta 9.5.2019. Vendar pa v njej ni računa, št. INVOICE # 29012019, ki ima vse elemente Pogodbe,čeprav je bil priložen k ostalima dvema prilogama. (priloga) Ali je to selektivno prilaganje istovrstnih, skupaj potujočih dokazov, predmet goljufije in organiziranja in ima elemente kriminalne združbe odvetnikov za svoje stranke. To kaže tudi na medsebojno poznavanje strank in organizirano prirejanje dokazov.

Enako elektronsko pošto je prejel tudi g.Julian Oberndorfer, 9.5.2019. Vendar v njej spet ni naveden račun, št. INVOICE # 29012019, ki ima vse elemente Pogodbe,čeprav je bil priložen k ostalima dvema prilogama.(priloga, iz tožbe tožnikov) Ali je to selektivno prilaganje istovrstnih, skupaj potujočih dokazov, predmet goljufije in organiziranja in ima elemente kriminalne združbe odvetnikov za svoje stranke. To kaže tudi na medsebojno poznavanje strank in organizirano prirejanje dokazov. Račun je jasno viden iz priloženih prilog v pošti g.Juliana Oberndorferja.

G.Kristjanu Zemljiču je bila poslana povsem enaka elektronska pošta, 15.5.2019, z enakimi prilogami, ki so bile račun št. INVOICE # 29012019, ki ima vse elemente Pogodbe, bančno dokazilo o nakazilu in opis posla v slovenskem jeziku (priloga). Vendar tudi pri tem dokumentu manjkajo vsepriložene priloge k elektronski pošti. In sicer račun št. INVOICE # 29012019, ki ima vse elemente Pogodbe, bančno dokazilo o nakazilu in opis posla v slovenskem jeziku.

Vsi trije gospodje so prejeli enako sporočilo z enakimi prilogami.

Enako velja tudi za dokaz tožnikov v primeru elektroske pošte uredniku Kriptoreporterja g.Janu Novaku. (priloga)

G.dr.Jaka Vadnjal je prejel elektronsko pošto 16.5.2019. Tožniki navajajo le sporočilo. Prilog, ki so bile priložene pa ne. Priloženi so bili račun št. INVOICE # 29012019, ki ima vse elemente Pogodbe, bančno dokazilo o nakazilu in opis posla v slovenskem jeziku in angleškem jeziku (priloga).

Glede na to sem Aleksander Mokrovič v resnici bil žrtev finančne goljufije. Danes po petih mesecih od nakazila denarja nimam ne denarja ne srebra.

Jaz sem zaupal g.Jovici Petkoviću in načinu kako poslujejo. Na povsem isti način čez Estonijo sem v 2014 že kupil nekaj srebra. O natančni sledi denarja in podjetij udeleženih v poslu sem se tokrat poučil šele, ko dobave ni bilo več kot mesec dni, ko sem tudi sprožil policijske in druge prijave.

Podjetje, kljub izdanem računu in prejemu denarja nima namena izpolnit dogovora, kar priča lažna izjava o mojem dopisu Avstrijskemu dobavitelju, v nadaljevanju.

Dokazi o vložitvi policijskih in drugih prijav so priloženi.

G.dr.Jaki Vadnjalu sem predlagal, da oni blokirajo denar na računu podjetja, ki je v izklučni lasti g.Gregorja Mrgoleta in ki je tudi v funciji predstavništva podjetja APOD Technologies ou. V Sloveniji. Podjetje se ukvarja s prodajo oz preprodajo srebra, ker v nasprotnem primeru za to ne bi izdajalo računov.Ne bi sprejemalo nakazil za takšne posle, ampak bi jih prezpogojno vrnilo strankam, ki so jih nakazale.

Glede na obtožbo, da sem jaz blokiral račun kogarkoli ali kako drugače povzročal težave. To ni res. Račun in težave pri poslovanju, ki niso bile blokada (kolikor se da razbrati iz navedb tožnikov, in zaprosila za prenos sredstev na drug račun) so lahko tudi rezultat pregleda urada za pranje denarja Latvije. Jaz, kot fizična oseba nimam nikakršnijih pristojnosti za takšno početje, še posebej ne v tuji državi, proti drugim strankam.

Dodatnog. Jovica Petkovič nima nikakršne pravne pristojnosti v podjetjih obeh tožiteljev. On ni direktor v nobenem od teh podjetij. G.Jovica Petković ne more izdajati računov APOD Technologies ou. In tudi ni odgovoren za poslovanje tožiteljev. APOD Technologies ou. je zavestno izdal tak račun. Pri tem je posredoval g.Jovica Petković, kot posrednik. Vendar ja za izdani račun, ki je ekvivalent pogodbe z vsemi njenimi sestavinami odgovorno poslovodstvo (vodilni team) ljudi v APOD Technologies ou. In ne g.Jovica Petković ali Svet Plemenitih Kovin d.o.o., ki je ves ta čas imelo prav takšen račun pri tej isti banki Paysera.

V elektronski pošti z dne 20.5.2019 g.Gregor Mrgole naslavlja lawenforcement@paysera.com. V tem pismu omenja lažnjivo informacijo o mojem pisanju nekemu Avstrijskemu dobavitelju, ki naj bi zaradi mojega pisanja prenehal poslovati s Svet Plemnenitih Kovin d.o.o., dokler se zadeva ne razjasni. To je laž. Jaz nisem pisal nikomur iz Avstrije, ki bi karkoli imel s Svetom Plemenitih Kovin d.o.o. Naj predstavnik tožnika g.Gregor Mrgole, ki se poziva na “direktorja” to informacijo dokaže. (priloga)

Navedba tožnikov, da je g.Jovica Petković in Svet Plemenitih Kovin d.o.o. samo posrednik je nenavadna tudi zato, ker je Svet Plemenitih Kovin d.o.o. in APOD Technologies ou. imel, vsak svoj račun pri banki Paysera. In tudi na zaznamku, navodilu g.Jovice Petkovića, za plačilo mojega nakazila APOD Technologies ou. je navedena referenca za plačilo APODin ne karkoli drugega (npr. Svet Plemenitih Kovin).(priloga)

Neresničen je tudi podatek, da tožitelja nista vedela za nikakršen postopek organov pregona. Jaz, kot prijavitelj sem dobil obvestilo policije o prijavi 17.5.2019 generalnega policijskega urada in 24.5.2019 kriminalistične policije. 13.5.2019 sem dobil obvestilo Davčnega urada. (priloga) Prav tako je nepripravljenost banke Paysera nadalje posedovati račun APOD Technologies ou., v elektronski pošti 22.5.2019, kjer g. Gregor Mrgole navaja, da naj banka Paysera nakaže sredstva APOD Technologies ou. na račun njihovega predstavništva v Sloveniji, AIRPOD SLO d.o.o., Letališka cesta 32, Ljubljana v LON d.d. Hranilnico, direktorja g.dr.Jake Vadnjala. Tukaj morebitna škoda iz mojega postopanja ni mogoča, ker se jebanka, ki je vedela za preiskavo urada za pranje denarja Litvena ta način želela zaščititi pred APOD Technologies ou., ki se je izmikalo poravnavi svojih obveznosti, kar je bilo jasno izraženo tudi v mojih mailih banki in dopisu Paysera g.Gregorju Mrgoletu, neposredno po prejemu obvestila urada za pranje denarja Litve.(priloga) 

Jaz kot fizična oseba, državljan Slovenije nimam nikakršne možnosti blokirati račun ali kakorkoli vpivati na poslovne odnose banke v drugi državi s tretjimi osebami.

G.Sandi Češkose je odzval na enega od objavljenih člankov pozno, ne takrat, ko mu sem mu poslal enako pošto kot g.Julianu Oberndorferju, g.Marku Pilharju, g.Kristjanu Zemljiču in drugim. Z enako vsebino priponk (računom, denarnim nakazilom in potekom posla). Glede na visok moralni in gospodarski ugled g.Sandija Češka, neposredno povezanostg.Juliana Oberndorferja in g.Sandija Češka, čez posredni nadzor podjetja Sudio Modernanad organizacijo, ki jo vodi g.Julian Oberndorfer in tudi na povezanost Evropske unije, skladov kapitala in posredno denarno pomoč podjetju APOD Technologies ou. In kot državljan Slovenije z visokim mednarodnim ugledom je podjetju zagotovo pomagal čez omenjene povezave, sem računal na njegovo pomoč. 

Vendar je g.Sandi Češkomeni poslal dne 6.6.2019 elektronsko pošto. V njej navaja “Nikogar od vpletenih ne poznam”, čeprav so v priloženem članku in v nekaj mojih mailih njemu, povsod nastopali isti ljudje iz APOD Technologies ou.Moji tožniki pa v predlogu za to tožbo navajajo elektronsko pošto g.Sandija Češka (ki je signal za to tožbo proti meni) inge.Tine Osojnik, v kateri g.Sandija Češka imenuje Sandi.(priloga) Kdo tukaj laže?

G.Sandi Češko je javna osebain med ostalim je objavil tudi referenco na domači strani ge.Tine Osojnik (https://osojnik.eu/). Podobno so storili tudi g.Julian Oberndorfer, g.Janez Zemljič in g.Marko Pilhar. Iz tega je očitno, da gre za povezane osebe, ki niso nujno objektivne.(priloga) Te osebe so direktno povezane, saj je njihov obstoj neposredno povezan s podjetjem Studio Moderna oz. g.Tino Osojnik oz. g.Majo Umek iz Studio Moderna. Te osebe ne morejo biti neodvisne.

Vsebina nobenega od člankov, ki sem jih napisal, ni neresnična. V vseh člankih navajam javne zapise samih oseb iz članka ali javne zapise drugih virov. Vsi članki so bili umaknjeni iz objave na Publishworld, takoj po obvestilu urednika in izbrisani, čeprav so bili resnični. Na prvi poziv tožnikov. Zato kakršnakoli škoda iz tega naslova na poslovanje kogarkoli ni mogoča.

Podjetje APOD Technologies ou. Med drugim tudi kotira svoje žetone (token) na LiveCoin.net (priloga), Borzi kripto valut, ki ji načeljuje ga.Ivana Zlatova. Z žetoni naj bi podjetje zbralo vsaj USD 4 mio.(priloga). Zato mora biti ugled in dobro ime vodilne skupine ljudi neomadeževano in dobro. Tudi investitorji in varčevalci v njihovo valuto na LiveCoin.net želijo vedeti o direktorjih, ki posle vodijo,g.Gregorju Mrgoletuin g.Joci Petkoviću(ki zanje posreduje) in o pravnikih kot je npr. ga.Tina Osojnik (ki je edina pravnica podjetja, zato sem se s pozivom za vračilo denarja ali blaga obrnil tudi nanjo)in o bančnikih kot je g.dr.Jaka Vadnjal(še edini račun skupine, po zahtevi Paysere po ukinitvi računa pri njih, zaradi preiskav urada za pranje denarja v Litvi). Od 22.5.2019 APOD Technologies nima več računa v Litvipri Paysera banki, ker je ta z dopisom, zahtevala prekinitev odnosov. G.Gregor Mrgole je navedel kot prejemnika teh sredstevpredstavništvo v Sloveniji, (mojega drugega tožnika) kot upravičenca in torej Lon d.d., kot banko, ki jo vodi g.dr.Jaka Vadnjal. Nasprotna stranka iz te tožbe. Kako so lahko ti ljudje neodvisni in nepristrani, če delujejo skupaj? (priloga) 

Ter o močnih institucionaliziranih povezavah s Studiom Moderna (tudi čezgo.Majo Umek, predsednico nadzornega sveta ERA-EU, direktor g.Julian Oberndorfer) iz Studia Moderna, največjim digitalnim dobaviteljem storitev in blaga v Evropi in Rusiji. In posledično o njihovem predsedniku g.Sandiju Češkučim več. Več kot le ime. Pravila na tovrstnih borzah in pričakovanja varčevalcev in vlagateljev imajo tukaj prednost. Zato je delovanje in imena, omenjenih oseb predmet javnega zanimanja, vsaj velike količine vlagateljev in institucij držav, agencij in podjetij.

Za takšna podjetja. Predvsem pa za takšne družbe, ki so mednacionalne vendar poslujejo z javnim denarjem varčevalcev, investitorjev – kot v tem primeru z APOD Coins (tokeni APOD), velja še dodatno višja raven zahtevnosti poslovanja in razkritja informacij. Varovana tudi z različnimi agencijam, združenji TrackIcoin tudi sodišči. Objava TrackIcoagencije – Atention Read– Negativno opozorilo za investiranje v APOD tokenna njihovi domači strani, ob kotaciji APOD token.(priloga)

AgentTrackIcose sam odloča o tem kaj objavi in česa ne. Jaz na to negativno objavo, opozorilo za investiranje v APOD Technologies uo.nisem imel nikakršnega vpliva.

Kot je npr. tudi izpostavljenost direktorjev in prodaja njihovih nepremičnin na javnih dražbah – g.Gregor Morgole. (priloga) Ali sodelovanje g.Gregorja Mrgoleta z go.Vladislavo Rašan Buha v podjetju BFS International Limited Blacbourn, BB1 2QY Velika Britanija, kot skupna direktorja podjetja. Ga.Rašan Buha je bila v kazenskem procesu in zaplembi s strani sodišča v piramidni shemi na Novi Zelandiji v višini USD 8mio, kjer so varčevalci prejeli manj kot 20% povrnjene vrednosti. In tako naprej. (priloga)

Na koncu, dodatno je zanimiv tudi prispevek uporabnika fjdk99na Wordpress.com, objavljenega 23.4.2019.(priloga) Tega prispevka nisem objavil sam! Ni ga objavil tudi nihče tistih, ki jih poznam. Obstaja velika verjetnost, da je v shemi oškodovanih še dosti več vlagateljev, varčevalcev. G.Jovica Petkovič je večkrat omenjal tudi varčevalce, ki bi čez Estonijo (torej čez APOD Technologies uo.) investirali tudi vsote precej višje od 200.000 EUR. Ali te ljudi sedaj pod močnimi grožnjami kontrolira jo g.Gregor Mrgole, g.Jovica Petković, ga.Tina Osojnik in g.Samo Logar. G.Jovica Petković je v pogovorih, ko sem terjal svoje srebro ali denar pogosto omenjal odvetnike, ki nekoga disciplinirajo – to so pri njih očitno same stranke. 

Spoštovana gospa sodnica, pri zadevi gre za delovanje mednarodne kriminalne združbe. In ne za tožbo iz obrekovanja ali izsiljevanja, kot jo poskušajo zastavit tožniki.

Osebnostne pravice nisem poškodoval ali se jih dotaknil nikomur, ki je dejansko objavljal, deloval tako, kot je bilo res, prav. Vse sem preveril pri viru, za kar imam listinske dokumente. Pravice pravnih oseb in škodo le teh pa je potrebno ocenit in materialno ovrednotit in bit mora izvršena in dokazljiva.

Objavil sem svoj problem, mojo izgubo, kako sem zaupal skupini ljudi, ki so me ogoljufali in pri tem zahtevajo še odškodnino. Čeprav blaga še sploh dobil nisem. In kot iz njihovih namenov kaže, ga tudi ne bom. Trdim tudi da nisem edina stranka v takšni zadevi goljufije s srebrom. Spoštovana ga.Sodnica Natalija Abram, ali tudi Vi podpirate tak način poslovanja in urejanja človeških odnosov? Kako boste upravičili mojo odškodnino ljudem, ki so me ogoljufali in delajo skupaj kot prava kriminalna združba, ko bodo stvari prišle v javnost?

Spoštovana ga sodnica, pozivam Vas, da glede na obseg preiskav različnih državnih organov Slovenije, Estonije, Litve, Velike Britanije in tudi tujih uradov ter mednarodnih institucij (Evropske Komisije, ICCC v ZDA, EBRD), zavržete tožbo za obrekovanje in sklep, saj to ni poglavitni problem. Podjetja in ljudje, ki delujejo skupaj in v povezavi z odvetniško pisarno Klešnik in Logar zlorabljajo tudi pravo za obračun z ogoljufanimi poštenimi ljudmi. 

Dodano je potrebno upoštevat tudi sam pritisk in izvršitev tožbe kot potencial za zmanjševanje obveznosti strank, ki niso v stanju izvršit obljubljene pogodbe. Gre za neke vrste pogajanj na prisilni način proti stranki, ki je že ogoljufana, saj je rok dobave izjemno dolg, nenavaden, sporen. Odvetniki pa stranko silijo v še slabši položaj. Spoštovana ga. Sodnica mora upoštevat tudi ta dejavnik, te povezane kriminalne združbe in ga ustrezno kaznovati z odškodnino v korist prizadete stranke.

S spoštovanjem, Vas vljudno pozdravljam, Aleksander Mokrovič

DODATEK k Odgovoru

Spoštovana ga. Sodnica Natalija Abram, Okrajno sodišče v Brežicah, Cesta prvih borcev 48, 8250 Brežice

Prilagam nadaljne dokaze o delovanju podjetja APOD Technologies ou.

Tudi glede na zapis v točki 5. Vašega sklepa, da je bila dobava srebra dogovorjena z g.Jovico Petkovičem (kot posrednikom). Denar – pretežni del naročila ne le manjši del, kot je navedeno v Sklepu v točki 5. APOD Technologies je še vedno dolžan srebro v vrednosti 110 palic po 1kg, oz. 57.200 EUR v denarni vrednosti. APOD Technologies je dobavil le srebro v 16 palicah po 1kg in 4 srebrnike po 1oz., oz v vrednosti 8.384.70 EUR. Članki in objave so bili namenjeni poglavitnim poslovnim sodelavcem, ki bi lahko zahtevali od vodstva, da podjetje izpolni dogovor, ki je bil sprejet z sprejemom denarja na njihov račun (je ekvivalent pogodbe v pravnem pomenu z vsemi sestavinami pogodbe). Med drugim pa je tudi Svet Plemenitih Kovin d.o.o. zahteval nakazilo na ta račun. Tega si nisem izmislil jaz – Aleksander Mokrovič. Članki in objave so apelirali na poslovne partnerje in pomembne podpornike, ki so vsi javno izražali podporo podjetju APOD Technologies ou. In AIRPOD Slovenia.

1.

Podjetje APOD Technologies ou. Ni nikoli bilo financirano s strani EU Komisije, in emblem in insignije EU Komisije, kot partnerja, na njihovi spletni strani niso upravičene. So zavajanje ostalih potencialnih investitorjev in laž. Podjetje se za poslovanje in ustvarjanje neprave slike o sebi, tudi pred investitorji v njihov APOD token (kriptokovanec, ki kotira na LiveCoin borzi) in vsemi ostalimi, prikazuje idealizirano. Kar potrjuje dopis na osnovi preiskave Komisije, na osnovi pisma g. Predsedniku Komisije in ge. Generalni Sekretarki Komisije.

Komisija tudi jasno sporoča, da podjetja tudi nikoli niso financirali. Komisija odkrito nasprotuje uporabi njihovih insignij. Denar podjetju prihaja dejansko samo iz Slovenije. Zakaj ministrstvo odkrito financira in pomaga kriminalnemu podjetju?(dokaz v prilogi)

2.

APOD Technologies ou. Prav tako pripravlja IPO - initial public offering za investitorje, v paketu na CSE, FrankfurterBoerse in OTCQB. V paketu na treh borzah v Kanadi, ZRN in ZDA. Disclosure, razkritja in tudi pričakovana stopnja predstavitve na njih je izjemno visoka. Dosti višja od stanja ki ga uveljavlja to podjetje prav s to tožbo. Podjetju najbrž ne bo v ponos, da prejema denar, ki ga nato porablja ali nakazuje nekomu drugemu. Namesto, da ga vrne strankam ali izpolni dogovor po računu/pogodbi. Uprave teh borz in pravila na njih tega prav gotovo ne bodo tolerirale.

Zato uporablja podjetje svetovalca AntevortaCapitalPartners Ltd. s pisarnami v Torontu, Londonu, Amsterdamu, Zurichu in Hong Kongu, ter sedežem/i v offshore conah na BVI (British Virgin Islands), Kajmanskih otokih in Hamiltonu na Bermudih. Zastopa ga g.Julius Czurgo. Podjetje, ki nima navedenih niti glavnih vodij podjetja ali upravnega odbora (podobno kot je APOD Technologies ou. sam)

Podjetje bo moralo dosti bolj pogosto obveščati vlagatelje, tudi o povezavah z g.Sandijem Češkom, ki kot kaže stoji za vsem tem, kot pomembno povezano osebo in tudi drugih partnerjih. Npr. Velika aktivnost g.Češka v poslih povezanih z sedeži in letalsko in avtomobilsko industrijo, že pred dvemi leti – tudi oxfam sedeži – in povezava na APOD Technologies ou. (dokaz v prilogi) Seveda ne takšnih izmišljenih, kot sta EU Komisija, izmišljeni življenjepisi in navedbe, lažne vsebine elektronskih pošt, lažne navedbe direktorja g.Gregorja Mrgoleta o mojem pisanju avstrijskemu dobavitelju in podobno.

Podjetje bo moralo tudi objavljat trimesečne poslovne rezultate in podrobna poročila o poslovanju. Stopnja varnosti denarja vlagateljev je izredno visoka in takšnih tožb si podjetje s kotacijo na navedenih borzah ne bo moglo privoščit.

3.

Jaz bom vztrajal po svoje. Osnovni posel je pomemben, Če ne bi bilo tega, se mi nikoli ne bi srečali. Spoštovana ga. Soodnica mora upoštevat ta del. Jaz sem ga pojasnil. 

O “sprejemanju” denarja na račun ali o “nesrečni vpletenosti podjetja za prenos sredstev … bi lahko govorili, če bi APOD Technologies ou. Npr. bil fiduciar. Poslovanje takšnih institucij je posebej urejeno, s posebnimi zakoni in z rezervami za izgube v okviru centralne banke oz. drugih jamstvenih shem – družbe za upravljanje, skladi... Ali morebiti, če bi APOD Technologies ou. Imel poseben Escrow račun, ki je v izrecnem upravljanju drugih, npr. notarjev, fiduciarjev, drugih neodvisnih oseb. Vendar APOD Technologies ou. nič od tega ni bil. Ni bil fiduciar, za kar bi moral delovati v skladu z določeno ureditvijo, zakoni in pravili (bil banka, sklad, investicijska družba,...) in tudi Escrow računa ni imel! In APOD Technologies ou. je tudi izdal račun – pogodbo, s katero je prejemek dejansko njegov prihodek. Če bi APOD Technologies ou. bil fiduciar ali imel Escrow račun, danes ne bi bili priča tem problemom, če bi se držal stroge ureditve.

Pravna osebnost podjetja je pomembna! Denar se ne more nakazovati tako, da se samo “sprejme” (5.točka sklepa). Ali kot pravi g.G.Mrgole v svojem mailu “podjetjeje po “nesreči” vpletenoizključno za v prenos sredstev. APOD Technologies ou. se z nakupom in prodajo naložbenih kovin ne ukvarja, ni ukvarjalo in nikoli ne bo.”. Sprejem denarja na podlagi pogodbe, računa z vsemi bistvenimi sestavinami je prihodek podjetja in to implicira mnoge nadaljne postopke drugih. Če to spregleda, ni več nič pomebno (kdo komu nakazuje kaj in zakaj), potem je kaos in vsakdo lahko goljufa kot želi in dela kar je komur všeč. To je brezpravnost nered in kaos v ekonomiji in družbi. Račun z vsemi sestavinami je pogodba. 

Dodatno APOD Tecnologies ou. ne dela ničesar, je samo školjka podjetja. G.Gregor Mrgole pa ima v svojem življenjepisu objavljeno, da je član redkega števila “Groups”, med katerimi je tudi na drugem mestu skupina EU Minerals and Metals. Kar kaže na njegovo povezanost s trgovanjem s kovinami. Tudi v kombinaciji z Bitcoinom v nadaljevanju. In nenazadnje tudi s prisotnostjo g.Geralda Celenteja (med Subscriptions), enega najbolj znanih svetovnih zagovornikov zlata in zlatega standarda na njegovem GregaMrgole – YouTube kanalu.(vse v prilogi)

Jaz nikogar nisem obrekoval, klevetal. Vse so javni podatki in podatki vzročno posledične zveze med temi ljudni, ki so tudi javni. Nikomur nisem naredil ocenjene materialne škode. Če je ta nastala je nastala zaradi delovanja prisilnih državnih organov ali drugih podjetij, bank proti podjetju APOD. Če ti ne bi imeli motiva za to (urad za pranje denarja, EU, banka,...) do tega ne bi prišlo. Jaz fizična oseba ne morem vplivat na to.

Govorimo tudi o neke vrste 133.členu, kjer si podredno potegnjen v pravni proces. Samo zato, ker si povedal javno, z uporabo javnih sredstev in uporabo oseb, ki so itak javne, kot vodilni podjetja, ki posluje v 4. državah, kotira na Livecoin Borzi svojo APOD$ token valuto in ima pogodbo s svetovalcem o vstopu na borzo vrednostnih papirjev – paketno kotacijo v treh državah (Kanadi, ZDA in ZRN – Berlin Stuttgart, Muenchen)– (OTCBQ iz ZDA je že umaknjen iz njihove domače strani - https://air-pod.io/pre-ipo/ - ali so se umaknili oni ali pa se je APOD spet zlagal).

Ofenzivnost je nenaravna! Nobena žival ne napade (če ni napadena)! To je v naravi goljufivih, agresivnih ljudi, in sveta z omejitvami!

Jaz nisem konflikten in jih ne bom tožil. Oddal sem policijske prijave. Oni naj izpolnijo kar so obljubili. Drugače bom vse svoje življenje za njimi kot senca.

Jaz bom pasivno delal v svojo smer. Oni se motijo formalno, pravno (po dokumentih) in tudi čisto človeško (kaj so naredili). In jaz (mogoče idealno, vendar vseeno) mislim, da jim noben sistem, ki išče resnico in prav ne more dati prav. Četudi dela ne vem kako zapleteno - resnica mora nekako najti prav..

Kot pravnik pravi dokazom (jaz jih imenujem priloge v tekstu odgovora je pravzaprav mikro problem, ki z vsebino ne bi smel imeti nič skupnega...

4.

G.Jovica Petkovič me je 20.6.2019, po zelo dolgem času kontaktiral z SMS sporočilom in jaz sem mu odpisal, da se lahko pogovoriva po elektronski pošti. Nato mi je predlagal, da jaz vrnem vse srebro, ki sem ga prejel od njega v zadnjih mesecih. In da bo on vrnil meni ves denar. Ne vem kako, če je verjetnost, da je njegov račun pri Payseri odpovedan. Sicer pa se nisem strinjal s predlogom. G.Petković ni imel nikakršnega načrta kako bo to naredil. Po pet mesecih laži in zvijač in podtikanj s strani g.Mrgoleta, njihovih odvetnikov in g.Petkovića ter ostalih “partnerjev”. (dokaz elektronska pošta Petković)

5.

Koliko je vredna beseda ali pogodba z omenjenimi gospodi iz APOD in Svet Plemenitih Kovin in njihovimi drugimi partnerji, npr. odvetniki, priča tudi sestavek iz elektronske pošte z g. Juretom Mikužem iz sklada RSG Kapital d.o.o., ki upravlja Prvi sklad Družb Tveganega Kapitala (DTK) d.o.o. in se je prijazno odzval na moj poziv o velikem tveganju pri poslovanju s temi ljudmi. Njegove neposredne izjave (pozna vse povezane razen direktorja g.Gregorja Mrgoleta) veliko povedo o teh ljudeh, ki se povezano in organizirano spravljajo na ogoljufane stranke.(dokaz izjav v prilogi)

6.

Dodatni dokaz resnicoljubnosti in problematičnosti odnosov APOD Technologies je tudi dopis Predsednika Uprave FrankfurterBoerse – DeutscheBoerse, spoštovanega g.Martina Recha. G. Martin Rech, kot tudi Presednik Uprave krovne Deutsche Boerse spoštovani g. dr. Theodor Weimer sta prejela celotno tožbo in tudi moj odgovor nanjo, z vsemi prilogami. In ustvarila sta si mnenje o tem. Izjemno negativno za APOD Technologies ou. (priloga elektronska pošta)

7.

Dodatni dokaz je tudi Dopis spoštovanega g.mag.Andreja Ferlinca, Vrhovnega Državnega Tožilca, Specializiranega Državnega Tožilstva RS, dne 10.7.2019, ki je bila naslovljena na spoštovano g.Barbaro Brezigar, Vrhovno Državno Tožilko, v Ljubljani dne 25.6.2019. S čimer je bil primer po njihovi navedbi označen kot “morebitna zadeva organiziranega kriminala”.

8.

Dodatni dokaz je tudi prijava podjetij APOD Technologies, AIRPOD SLO d.o.o. in Studia Moderna (z dne 17.7.2019), zaradi iniciranja te tožbe in pridobivanja sredstev Komisije EU, za uničevanje ljudi. Takšna podjetja ne bi smela prejemati denarna sredstva EU, za to da skrivajo svoje poslovanje in uporabljajo odvetnike, da pravno uničujejo ljudi. (dokazi priloženi)

9.

Dokaz, g. iz podjetja NOODLUM iz Ljubljane, ki od g.Grege Mrgoleta zahteva plačilo svojega računa in pri tem navaja, da je z g.Mrgoletom nevarno poslovati, da je od njega težko dobit denar in da večji del svojega časa g.Gregor Mrgole porabi kot voznik GoOpti, prevoznega podjetja.

G. iz podjetja NOODLUM so že ukinili članek na Mediumu, spletnemu portalu start-up podjetij, enako kot so ga tudi meni, takoj ko se je nanj pritožil g.Gregor Mrgole. Mogoče mu grozi tudi že g.Samo Logar. To je še en dokaz, da delujejo skupaj in usklajeno vsi g.Gregor Mrgole, ga.Tina Osojnik, g.Joco Petković, g.Samo Logar in g.Sandi Češko ter ostali inicijatorji te tožbe in vseh dejanj povezanih z njo. (dokazi priloženi)

10.

Dokaz, g. iz podjetja NOODLUM iz Ljubljane, ki odg.Grege Mrgoleta in g.Jovice Petkovića iz APOD Tehnologieszahteva plačilo svojega računa v znesku 3.700 EUR že daljše obdobje. V Twitu z naslovom $APOD, dne 27.7.2019, opozarja, da jeAPOD Technologies kotiral svoj kripto denarna borzi Livecoin_net. In pravi, da ne kupite tega kripto denarja. Če ste ga morebiti kupili, ga kar se da hitro prodajte. Ker to slabo obnašanje je standard zanje (za podjetje in direktorje APOD Technologies, ki ga predstavljajo) – (dokaz70).

11.

G. iz podjetja NOODLUM iz Ljubljane v e-mailu meni piše, da je pregledal natančneje detalje podjetja APOD Technologies in ugotovil, da na listu o registraciji ni podatka o “beneficial owners” (benificoniranih lastnikih) podjetja, čeprav bi po zakonodaji Estonije in Slovenije, tam moral biti. Zadevo je poslal na pristojne urade v Sloveniji in Estoniji, Urade proti pranju denarja in protiteroristično dejavnost, a odgovora, ki bi to pojasnil ni prejel.

Dodatno je opisal, da je pri zadnjem srečanju z g.Gregorjem Mrgoletomin razgovorih o delih za APOD Technologies, bil prisoten tudig.Joco Petković, ki naj bi prav tako deloval na projektihAPOD Technologies.

Tudi ta podatek, nakazuje skupno naklepno delovanje g.Gregorja Mrgoleta, ge.Tine Osojnik, g.Joce Petkovića, g.Sama Logarjain ostalih, tudi tistih, ki so iniciatorji te tožbe, g.Sandija Češka (neposredno po zahtevi v e-mailu), g.Julijana Oberndorferjain ERA-EU zasebne agencije, tesno upravljalsko in operativno povezane s Studiom Moderna – investitorjem v APOD, kateri načeljujega.Maja Umek, (ki je predsednica nadzornega sveta) ing.dr.Jake Vadnjala, g.Kristjana Zemljiča in g.Marka Pilharja. (dokaz71)

12.

Presenečeni poslovni partnerji in podjetja, ki so opazili objavljene članke ali bili pozvani, da opozorijo direktorje APOD Technologies, Sveta Plemenitih Kovin in tudi direktorje njihovih investitorjev Studia Modernain ostali, so reagirali na pobalinsko obnašanjedirektorjev APOD Technologies in njihovih investitorjevdo strank (mene) in do njihovih dobaviteljev (g. iz podjetja NOODLUM). 

V prilogi je dopis Spoštovanega g.mag.Devida Palčiča na sporočilo članka, v katerem je opisano, da g.Mrgole in g.Petković in APOD Technologies ne plačuje računov dobavitelju v znesku 3.700 EUR. 

In tudi, da je z g.Gregorjem Mrgoletom nevarno poslovati, da je od njega težko dobit denar in da večji del svojega časa g.Gregor Mrgoleporabi kot voznik GoOpti, prevoznega podjetja.(dokaz72)

13.

Dokaz o sodelovanju pri projektu APOD Technologies je tudi sestanek g.Sandija Češka v ZDA, pri “eni od treh največjih letalskih družb”, s katerim je utiral pot APOD Technologies in g.Gregorju Mrgoletu. Tudi ta dokaz kaže na vzajemno delovanje v vseh pogledih in vzajemnosti tudi pri preganjanju dobro mislečih, ljudi, ki so postali njihove žrtve, žrtve velike kraje ki so jo povzročili. In jih povzročajo še naprejostalim dobaviteljem in ljudem, ki se jih bojijo in se skrivajo pred njimi zaradi groženj (https://svetplemenitihkovin.wordpress.com/) direktorjev - g.Gregorja Mrgoleta, g.Jovice Petkovića, laži investitorjev – g.Sandija Češka (njegova sporočila elektronske pošte g.Tini Osojnik, meni, zahteve za odgovor na “obdolžitve”, ki pa so se zares pripetile – oni so odtujili, ukradli veliko količino denarja 57.200 EUR, oz. vrednost 110 palic 1kg, srebra v tem znesku), groženj odvetnika g.Sama Logarja. 

G.Samo Logar ni samo odvetnik. S svojim načinom groženj in utišanja kogarkoli, ki želi povedat povsem resnično stvar, ki se je pripetila oz. ima zanjo pisni dokument, dokaz – kot ta velika kraja srebra oz. denarja meni – je orodje direktorjevAPOD Technologies, Sveta Plemenitih Kovinin njihovih investitorjev Studia Moderna in g.Sandija Češka. Orodje, ki prepreči transparentnost na trgu, prepreči, da se ljudiopozori na anomalije, in tudi Zavestno, namerno! prepreči, da ljudje vedo, kaj se jim bo zares zgodilo, če bodo poslovali s temi osebami. Pod krinko uglednosti, nedotakljivosti, kljubobveznostim o obveščanjukupcev njihovega kripto denarja $APOD token in celo kljub obveznostim o prihodnjem obveščanjuin v naprejšnjem razkrivanjuob morebitni IPO(initial public offering = prvotni ponudbi delnic, lastnik kapitalskih vrednostnih papirjev) na borzah v treh državah, obveščanju o pomembnih investitorjih itd. In prav tako o poslovanju teh podjetijAPOD Technologies, Svet Plemenith Kovin, Studio Moderna, ki očitno ni takšno, kot ga direktorji prikazujejo v javnosti. S tem odvetnik krši pravico o izmenjavi mnenj in pisno dokazanih dejavnosti vseh, fizičnih in pravnih oseb in zato ta tožba je odmikanjeod dejanskega problema – neposredne velike kraje in njenega ponavljanja.Tožbo je potrebno zavreči. In odvetnik to ne bi smel početi! (dokaz73)

14.

Dodatnapotrditev, da je g.Sandi Češko investitor v APOD Technologiess strani odvetnika g.Sama Logarja, v njihovi Pritožbi zoper sklep Okrajnega sodišča v Brežicah z dne 12.7.2019, opr. št. P 44/2019 s katerim je zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe. 

G.Sandi Češko je bil pozvan k pomoči za vrnitev mojih odvzetih sredstev iz računa APOD Technologiesz zelo prijazno pošto, kateri je bil priložen račun APOD Technologies, zahteva transferja sredstev iz mojega računa v NLB d.d. na Paysera banko, na račun APOD Technologies in opisom posla ter vljudno prošnjo (enako pošto, kot so jo prejeli mnogi ostali, ki bi lahko pomagali vrnit sredstva – npr. g.J.Oberndorfer, g.M.Pilhar, g.K.Zemljič, ga.T.Osojnik, in drugi). Na katerega pa se je odzval z zelo neprijazno pošto 6.6.2019, med dokazi (dokaz49A). In pošto ge.Tini Osojnik (izmenjava tudi z g.Gregorjem Mrgoletom) 1.6.2019, v kateri pravi“kaj nameravate narediti v zvezi z obtožbami”, ki je neposreden signal za vložitev te tožbe (dokaz49B). “Obtožbe” so bile dejansko velika kraja denarja oz. 110 palic srebra. Celotna stran v Pritožbije (dokaz74B).

Dodaten dokaz da je g.Sandi Češko investitor v APOD Technologiesje tudi korespondenca s svetovno znanim mednarodnim investitorjem, spoštovanim gospodom dr. Markom Mobiusom. On je posredno (preko FranklinTempleton, ki je upravljalo investicije za mnogo investitorjev po vsem svetu) bil lastnik Studia Moderna. (dokaz74A)

Zakaj g.Sandi Češko ne želi pomagat ljudem, kot sem sam, ki so ga ogoljufali njegovi direktorji subsidiarnih (zelo povezanih) podjetij, za katera je urejal financiranje, poslovne odločitve v ZDA, drugod, pomagal pri pridobivanju denarja EU in jim utiral vse poti. Tudi pomembne dobavitelje. Zakaj je g.Sandi Češko reagiral resignirano in z ogorčenjem, na to da so mi odvzeli vse moje prihranke iz preteklih 26 let. Zakaj je zahteval ureditev “teh obtožb” z odvetnikom g.Samom Logarjemin ne predlagal direktorjem da rešijo zaplet. 

Zaplet, ki ga ne želijo rešit. Zaplet, za katerega so nakazali, da ga ne bodo rešili, s tem ko je v e-mailu g.Gregor Mrgole omenil, da sem sam v korespondenci z nekim Avstrijskim dobaviteljem povzročil zmedo zaradi katere oni ne želijo več poslovati z g.Jocom Petkovićem in da se vse ustavi (dokaz42) Ta izjava je neresnična! G.Mrgole jo naj dokaže!Tega nisem sploh naredil, nikomur pisal v Avstrijo, sploh nikomur od njihovih dobaviteljev.Nikogar ne poznam.

Direktorjemg.Gregorju Mrgoletu in direktorju g.Joci Petkoviću, ki sta oba delovala skupaj pri meni in tudi pri g. iz podjetja NOODLUM v imenu APOD Technologies, ki sta ga ta ista gospoda ogoljufala za plačilo njegovega računa. 

In morebiti tudi pri tretjem gospodu, ki so ga ogoljufali za srebro, ki ga je kupil pri g.Joci Petkoviću. 

Zakaj g.Sandi Češko ni svetoval direktorjem da uredijo stvari, ampak je svetoval pravno bitko, tožbo proti ogoljufani stranki.Ali to isto čaka tudi g. iz podjetja NOODLUM, če bo začel pisati (resnico in preverljive informacije) o svoji izkušnji? Ali bi to isto čakalo tudi gospoda uporabnika fjdk99 na Wordpress.comobjavljenega 23.4.2019, med dokazi (dokaz57A-D)?

15.

Dodaten dokaz je tudi prijava uradu EU Anti Fraud Office, katere uradno zagotovilo sem prejel. Internetna prijava je (dokaz68A) in je že predložena sodišču v točki 8.DODATKA k odgovoru. Uradni dokument potrditve pa je poslan 1.8.2019 iz Urada Predsednice Komisije EU (dokaz 68B)

Prijava podjetij APOD Technologies, AIRPOD SLO d.o.o. in Studia Moderna(z dne 17.7.2019), zaradi iniciranja te tožbe in pridobivanja sredstev Komisije EU, za uničevanje ljudi. G.Sandi Češko iz Studia Modernaje pridobil sredstva, merjena v milijonih dolarjev za razvoj sedežev v letalski industriji in druge dotacije in transferje EU Komisije in EU institucij v Sloveniji ali drugod. (dokaz61in62in drugi). Tudi na druga podjetja.

Takšna podjetja ne bi smela prejemati denarna sredstva EU, za to da skrivajo svoje poslovanje, goljufajo svoje strankepreko subsidiarnih in povezanih podjetij in naklepno uporabljajo odvetnike, da pravno uničujejo ljudi (ki govorijo resnico in upravičeno dvomijo)in jih postavljajo v brezizhoden položaj v drugi polovici njihovega življenja. 

In še dodatno, naklepno, po prvi veliki goljufiji mojega srebrapovzročajo te še naprej ostalim ljudem. 

Storitve odvetniku g.Samu Logarju bodo plačane tudi če APOD Technologies propade.

16.

Danes 1.8.2019 je g. iz podjetja NOODLUM opravil naznanilo policiji Slovenije, Spoštovani ge.Tatjani Bobnar in Spoštovanemu Vrhovnemu Državnemu Tožilcu, svetniku g. mag. Andreju Ferlincu. 

Naznanilo glede odtujitve, neplačila njegovega računa s strani g.Gregorja Mrgoleta in g.Joca Petkovića iz APOD Technologies uo. Estonija.

To naznanilo s sedmimi prilogami je še nadaljni dokaz, da oba g.Mrgole in g.Petković delujeta za vsa podjetja hkrati, ves čas.Naklepno. Z namenom kraje strank in dobaviteljev. (dokaz75)

17.

Naznanilo in kazensko ovadbo je slovenski policiji vložil tudi g.Robert Klun,lastnik in direktor podjetja Magnet Design d.o.o.(https://erar.si/prejemnik/80722644/#osnovni-podatki). Podjetje APOD Technologies, njegova predstavništva in njegovi investitorji mu niso plačali dela za opravljeno arhitekturno in oblikovalsko dejavnost za AirPod. Kot pravi v svojem sporočilu, ki je uvrščeno med dokaze (dokaz 76) ni prejel plačila in ne tudi obljubljenega deleža v podjetju APOD, kot je bilo dogovorjeno.

PodjetjeAPOD Technologies, njegova predstavništva in njegovi investitorji, kot tudi g.Gregor Mrgole(direktor), g.Jovica Petković(posrednik, ki je deloval v več podjetjih), ga.Tina Osojnik(direktorica/svetovalka za pravna vprašanja) in tudi njihovi prevladujoči investitorji Studio Modernain g.Sandi Češko(predsednik kontrolnih družb iz Švice in Cipra) še naprej naklepno povzročajo škodo ljudem, ki so se trudili za njihov projekt.

Ljudem, ki so vložili veliko energije in upali na uspeh, je bilo odvzeto njihovo požrtvovalno delo, večih mesecev ali celo let. Za to pa niso prejeli niti plačila, niti ne obljubljenega kapitalskega deleža.

Po tolikšnem času, vsaj 8 mesecev, kar jaz opozarjam na očitne namerne, naklepne kršitve in oškodovanja, v večih državah, skozi različna podjetja, je jasno vidno da je vse usmerjano iz enega centar. 

Ta center – investitorji podjetja APOD in njihovih subsidiarij sedaj usmerjajo odvetnike in strašijo ljudi, ki so velik del časa zadnjh let usmerili v določen projekt. Za to ne bodo dobili čisto nič! Povzročajo pa jim še dodatne stroške izterjave, ki je lahko nična.

Povzročajo še tožbe kot je ta, ki je nesmiselna, ki je namenjena brisanju pomembnega problema – načrtnega oškodovanja strank in dobaviteljev APOD Technologies. Ti investitorji – Studio Moderna, g.Sandi Češko – so v zadnjih dveh letih prejeli vsaj 2mio EUR subvencij od EU in tudi drugih pomoči velikih mednarodnih bank, SID banke, slovenskih bank, razvojne pomoči, denar ministrstev, za projekt sedežev in povezav z dejavnostjo podjetja APOD Technologies. Teh pomoči ne bo potrebno vrniti. Podjetje pa bodo bankrotirali, kot vse kaže sedaj.

Ali je to legalno? Ali je to moralno in etično? Ali lahko nekdo izkoristi človeka, drugo podjetje da dela in žrtvuje ves svoj čas, ideje in znanje, nato pa za to ne dobi nič? Studio Moderna in g.Sandi Češko pa prejmejo denar pomoči EU Komisije in drugih na off-shore podjetja na Nizozemskem inposredno na podjetja Švici in Cipru – ki so v prevladujoči lasti g.Sandija Češka.

Investitorji APOD Technologies, kar Studio Moderna zagotovo je, kot tudi g.Sandi Češko (prej navedeni dokazi) morajo pokrit te stroške in poravnati neodgovorno, nepravno, nelegalno delo in postopke APOD Technologies. Investitorji APOD Technologies, ki niso niti na registrskem sodišču vpisani kot – beneficial owners!Ali je to legalno, ali to ne sproži vprašanj o namernosti in naklepnosti takšnega načina poslovanja in skrivanja odgovornosti investitorjev?G.Samo Logar pa jih na pisanju dolgem celo stran, v ugovoru na zavrnitev začasne odredbe, definira kot investitorje APODA (dokaz 74) – Studio Moderna in g.Sandija Češka. Kar v svoji elektronski pošti potrdi tudi spoštovani g.dr.Mark Mobius, svetovno znani investitor, (dokaz 74). O tem pa pričajo tudi mnoge elektronske pošte predhodno predložene v dokazih.

Podjetje mora povrnit obveznosti v katere so šli namerno, ob vedenju da subvencij na materi ne bo potrebno vrniti. Kako lahko podjetje dolgoročno obstane na trgu, če na tak način namerno, sistematično okrade vse svoje sodelavce, (stranke in dobavitelje), ki so v tem času (času svojega življenja!) v njihov izdelek vložili pomemben del svojega znaja in izkušenj!

In takšni investitorji iz off-shore urejenih področij, tudi znotraj EU, postanejo lastniki izdelka, znanja, denarja, skozi bankrot subsidiarij, povezanih podjetij. Komu sploh še zaupati?

Sam sem vodil podjetja v Sloveniji in tudi izven nje. Nikoli nismo poslovali tako, kot to počne sistem podjetij Studio Moderna in g.Sandi Češko. Če bi počeli stvari tako, bi že davno ne bili na trgu, nihče ne bi delal z nami! Pri njih, ko odvetniki in mediji skrbijo za “čiščenje” nepotrebnih strank in dobaviteljev, ki se upirajo, pa to gre?

Jasno je viden tudi naklep in namen, ko so vsi direktorji delovali v vseh podjetjih sistema, vsig.Mrgole in g.Petković, ga.Tina Osojnik in tudi g.Sandi Češko z namerno vključitvijo v proces in anagžiranje odvetnikov (tudi za to tožbo proti meni), delujejo za vsa podjetja hkrati, ves čas.Naklepno. Z namenom kraje strank in dobaviteljev.

18.

Podjetje APOD Technologies iz Estonije, katerega direktor je g.Gregor Mrgole krši tudi zakonodajo v Estoniji. Podjetje krši zakon Money Launderin and Terrorist Financing Prevention Act, sperjet 26.10.2017. Po njem bi podjetje moralo prijavit beneficionirane lastnike. A jih ni. To je razvidno iz dokumenta, ki ga je poslal g.Taivo Pork iz Ministrstva za Finance Estonske Vlade. Kdo je sploh lastnik APOD Technologies? Dokaz 87

Prav enak problem ima tudi podjetje APOD Technologies v Sloveniji, kjer bi moralo prav tako prijavit svoje beneficionirane lastnike, a jih ni. To določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).To je jasno razvidno iz korespondence z Agencijo za trg vrednostnih papirjev, ki jo je imel g. iz podjetja NOODLUM. Dokaz 78

Enak problem ima tudi druga stranka, ki toži, AIRPOD Slo d.o.o. ki v Sloveniji ni prijavila beneficial holders. Kdo so pravi lastniki tega podjetja?

Vsa podjetja poleg tega, da sta nas ogoljufala, kršijo tudi pozitivno zakonodajo v več državah. Te kršitve imajo posledice v mnogih odnosih in pravilnem definiranju holdinških podjetij in odnosov med njimi. To je še ena zadeva, podobno kot je pravna osebnost in ne priznavanje, da so nakazila na podlagi računa dejansko prihodki podjetja. Na podlagi različnega/napačnega obravnavanja kapitalskih odnosov so bistvenega pomena tudi vsi nadaljni postopki vseh udeležencev s temi podjetji. Od pravnih do ekonomskih in drugih družbenih.

Dodatno je to način, kako odvetnikig.Logarin tudi poslovodstvo, g.Mrgole predvsem pa pravniki, ga.Osojnik gledajo na te čisto osnovne, a zelo pomebne odnose in definicije.Kapitalska zasnova je osnova na kateri stoji podjetje. In če ni jasna in v tem primeru tudi zavajajoča, je takšna narejena namerno.

Tisti, ki so bili odgovorni za to so imeli več kot 2 letičasa, da to uredijo, a niso. Prav tako zakaj so sploh kapitalsko sestavo želeli tako zakriti. V odprtih in transparentnih gospodarstvih je ravno odprtost prednost. To so naredili tudi v državi, kjer je problem tudi jezikovna pregrada in je njihovo početje še toliko bolj problematično.

Podobno je tudi z novico Časnika Finance 12.9.2019, da je g.Češko prodal del podjetja Studio Moderna. Članek je “škrbast” ne vsebuje nikakršnih novih podatkov. Podatki so pomanjklivi in ne odražajo dejanskega stanja. Tudi tu je podjetje skrito za lastniki v Švici in Cipru. Teh podatkov se ne razkrije. Članek je “fake news” objavljen z namenom nadaljnega prikrivanja g.Sandija Češka o goljufijah APOD Technologies, ki očitno so pomembne tudi za Studio Moderna.

19.

Kako lahko Spoštovano Sodišče upošteva obtožbo in sodi o odškodnini ali zaporni kazni, ki naj bi jo plačal oz. zaslužil jaz. Ljudem, ki so me (in še vsaj 3 ostale osebe in podjetja) naklepno, načrtno okradli v sodelovanju z močno organizirano mednarodno kriminalno združbo. V kateri skrito posredujejo proti meni ljudje, na visokih obveščevalnih pozicijah in zaprti, ljudje iz pozemlja. Teh ljudi, ne prvih in ne drugih ne poznam in jih nikoli nisem srečal.

Kako lahko Spoštovano Sodišče upošteva obtožbo in sodi o odškodnini ali zaporni kazni, ki naj bi jo plačal, odslužil jaz, če ne obstaja niti pravnomočna kazenska tožba proti meni. Na podlagi katere potrjene kazenske tožbe, naj bi plačal omenjeno odškodnino? To tožbo goljufov je potrebno zavrnit, zavreči in pokazat na resen problem, ki je prav nasproten temu. 

Kje je 110 palic srebra, mojih 26 letnih prihrankov? Jaz, žena in moji otroci nimamo stanovanja, hiš, avtomobilov, računov (doma ali v tujini z premoženjem), to so bili edini moji prihranki! Živimo zelo skromno. 

Takšen pristop preferira interese močnih mednarodnih kriminalnih združenj proti preprostim ljudem. Ali je take zakone, če so sploh zares takšni, potrebno upoštevat, jih spoštovat? Ali sodnik, senat, kot vrhovna avtoriteta razuma in pravičnosti ne želi, ne more razsodit razumno zaradi zakonskih določil? Ali nismo že na drugi strani razuma in v povsem nelegalnem. Ali ta država temelji na nelegalnem, nepravičnem, nerazumem, nečloveškem sojenju? 

Tožniki ves čas trdijo nekaj za kar nimajo nikakršnih dokazov. Imajo le moje članke, ki so vsi bili umaknjeni že pred 4 meseci ob prvi tožbi v Brežicah (čeprav resnični in podkrepljeni s številnimi dokazi niso bili uvrščeni nazaj na PublishWall) in sodne dokumente, ki se lahko prosto objavijo. Jaz imam dokumente in dokaze o goljufivem poslovanju teh ljudi, kršenju zakonov in izmikanju odgovornosti. Nikogar nisem užalil, izsiljeval, samo zelo natančno sem raziskal. Vse dokumente, dokaze lahko potrdijo neodvisni viri, državne institucije iz večih držav. Njihove navedbe (tožnikov) so samo besede ali dogovori potrjeni s stranji notranje vpletenih, narejeni posebej, ex-post za njihove potrebe, ki nikjer v dokumenih posla (korespondenci, pogodbah, računih, nakazilih, nikjer) niso nikoli omenjeni.

20.

Glede na vse dosedanje navedbe prilagam tudi dokaz o dodatnem financiranju podjetja APOD Technologies Estonija. Podjetje namerava pridobiti 500.000USD dodatnih sredstev. Pridobiti jih namerava preko kriptovalue, a investitorji morajo investirati USD. 

Financiranje želijo pridobiti preko podjetja/internetne banke Shortex, ki ima sedež v Bahrainu, vendar posluje tudi preko podjetja Crypto Trading Services OÜ, Mustamäe linnaosa, Laki tn 30, 12915, Harju maakond, Tallinn iz Estonije. Poslovanje naj bi po nekaterih informacijah potekalo tudi preko Samoe.

Pri sedanjem obsežnem iskanju sredstev podjetja sodeluje kot vodja teama tudi g.Joco Petković, ki je deloval za Svet Plemenitih Kovin d.o.o. podjetje, ki je posredovalo pri nakupu mojega srebra. 

Navedeno sodelovanje je povsem jasem signal, da so podjetja zelo povezana, kar kažejo tudi že vsi poprejšnji dokazi. Tako je g.Joco Petković sedaj tudi formalno imenovan v najožje vodenje teama. Gre za naklepno delovanje od vsega začetka s povezavami preko g.Ismajla Mulecija, vzajemno sodelovanje pri dobavah (Brežice) in dobroi poznavanje vseh sodelujočih. Dokazi kot doslej.

Dokaz.

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/screen-shot-2019-11-13-at-7-22-32-pm_orig.png

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/screen-shot-2019-11-13-at-7-23-16-pm_orig.png

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/screen-shot-2019-11-13-at-7-23-33-pm_orig.png

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/screen-shot-2019-11-13-at-7-24-02-pm_orig.png

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/screen-shot-2019-11-13-at-7-24-22-pm_orig.png

21.

Poslovanje podjetja, ki je nas štiri ogoljufal za velike vsote denarja in pravic, za moje 26 letne življenske prihranke, ki jih ne bom več mogel zaslužiti v svojem življenju, brez zaposlitve in v mnogih tožbah ljudi, ki so to povzročili. S katerimi me želijo spravit v stečaj in zapor. Kjer direktorji njihovih materinskih družb, Studio Moderna in druge ne želijo pomagat in posredovat pri tej zadevi. 

In tudi podjetje Zavod BIG, ki je vsaj deloma odvisen od financiranja oz. posrednega financiranja države Slovenije promovira to podjetje in ljudi ki v njem delujejo. Podjetje promovira in marketinško pomaga APOD Technologies, čeprav niso izdelali niti ene spalne kapsule po modelu, ki ga je naredil g.Robert Klun za prodajo in za katero mu niso plačali računov in ne posredovali obljubljenih pravic. G.Klun jih je ovadil. Dokazi kot doslej.

V prilogi prilagam pismo g. Zmagu Novaku, direktorju Zavoda BIG, s prošnjo da apelira na ljudi ki so to storili, da nam vrnejo odvzeto premoženje, prihranke in plačila.

Dokaz.

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/92_orig.jpeg

Te tožbe proti meni so pravno, človeško in razumno neustrezne in Spoštovanu Sodišču predlagam, da jih zavržejo.

S spoštovanjem, Vas vljudno pozdravljam, Aleksander Mokrovič

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Ni komentarjev
Aleks Mokrovic
Aleks Mokrovic
Objavil/a 2019-07-05 09:02:34 (Jul 05, 2019)
Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Pismo 3.
Pismo 2.
Novi dokazi in odgovori na tožbe 22. in 5.
Pismo
Članek Demokracija 3.10.2019, celoten
Sklep okrožnega sodišča v Krškem, T.Osojnik
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
januar 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj