Peticija za PRAVICO DO ČISTEGA ZRAKA V USTAVO

OddajMilan Malej, dne 2016-12-20 ob 12:39:26


Od 15.12.2016 teče peticija ODPRTO NEBO proti kemičnemu zapraševanju in škropljenju neba.

Civilna iniciativa MODRO NEBO pravi, da niso avtor.

Da nekdo hoče v njihovem imenu pridobiti podatke o podpornikih  NE PODPISUJTE tega...

.

.

Od 2.1.2017 teče prava peticja Civilne iniciative MODRO NEBO

VPIS NEODTUJLJIVE PRAVICE DO ČISTEGA ZRAKA V USTAVO

.

http://www.pravapeticija.com/vpis_neodtujljive_pravice_do_istega_zraka_v_ustavo

.

Novembra 2016 je SLOVENIJA, kot edina država na svetu v ustavo zapisala neodtujljivo pravico do pitne vode. ČISTI ZRAK je enako kot voda in hkrati bolj pomemben za osnovno bivanje človeka, zato predlagamo, da se v ustavo zapiše tudi NEODTUJLJIVA PRAVICA DO ČISTEGA ZRAKA.

Povod za peticijo in gibanje za pravico do čistega zraka izvaja CIVILNA INICIATIVA MODRO NEBO – CIMN. S strani CIMN je bil dne 28.10.2014 vladi poslan predlog raziskave aktivnosti GEOINŽENIRINGA na slovenskem ozemlju. Pod GEOINŽENIRING se uvrščajo aktivnosti in tehnologije, ki direktno in dolgoročno vplivajo na klimatske spremembe, spreminjanje podnebja, krojenje vremena in ostale zdravstvene težave povezane s čistim zrakom, ki ga dihamo, ter okoljevarstvene težave, kot so zakisanost tal, prekomerna količina aluminija v zemeljski prsti, v podtalnici itn..

Dne 04.12.2014 je CIMN prejel odziv organa, ki je bil v sklepu odklonilen. Zato ponovno zastavljamo peticijo, tokrat drugače. Predlagamo in vzpodbujamo prebivalce RS, da s podpisom te peticije, podajo strinjanje, da se v ustavo vpiše PRAVICA DO ČISTEGA ZRAKA in hkrati osveži pobuda vladi za raziskavo GEOINŽENIRINGA. Za uspeh peticije potrebujemo 30.000 podpisov.

ČISTI ZRAK je pravica, nam pripada, z njim ne moremo tržiti, zrak za dihanje ni in ne sme biti tržno blago. Prodaja CO2 kuponov postavlja zrak v vlogo blaga, s katerim se trguje, po principu, kolikor plačam – tolikor diham, oziroma, toliko ga onesnažujem. Nikakor ne more biti zrak - atmosfera, zrak ki ga dihamo subjekt poslovanja, kot se to dogaja sedaj. Podjetja, inštitucije in organizacije, ki se ukvarjajo s prodajo zraka, s prodajo delov zraka - atmosfere (ogljikov dioksid) ali s prodajo zmesi zraka, kot so dovoljena količina delcev PM, količina smoga, ali količina črnega ogljika, morajo biti omejena in preprečevana.

.

PREDLOG PETICIJE

Vpis pravice do čistega zraka v ustavo. V ustavo se naj vpiše »PRAVICA DO ČISTEGA ZRAKA«. Glede na 72. člen ustave, ki govori o zdravem življenjskem okolju in navaja, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, bomo predlagali natančen zapis, da se za zdravo okolje pojmuje ČISTI ZRAK in da nam pripada PRAVICA DO DIHANJA ČISTEGA ZRAKA, v sklopu pravice do zdravega življenjskega okolja.

Besedilo za vpis v ustavo:

- Vsakdo ima pravico do ČISTEGA ZRAKA.  

- ČISTI ZRAK je javno dobro v upravljanju države.  

- ČISTI ZRAK služi prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s čistim zrakom za dihanje in čistim zrakom za ostale potrebe in v tem delu NI TRŽNO BLAGO.  

- Oskrbo prebivalstva s čistim zrakom zagotavlja država neposredno in neprofitno, enako odgovorno, kot tudi vsak posameznik, prebivalec Slovenije.  

Zraven vpisa pravice do čistega zraka v ustavo, predlagamo še raziskavo aktivnosti geoinženiringa, ki predstavlja največjo grožnjo čistemu zraku:

- Pregled letal, ki letijo nad Slovenijo.

- Analiza vseh izpustov iz letal (motorji, APU, vse ostali izpusti, pršenja in sistemi s cevkami).

- Analiza zraka in Deževnice na Aluminij, Barij, Brom, Stroncij in ostale težke kovine, ter odprtje arhiva s podatki do 300 let nazaj (ARSO).

- Sprejetje zakonskega predpisa, ki dovoljuje prelete samo letalom brez izpusta, letalom brez dolgo obstojnega izpusta, letalom brez bele 10 km črte za seboj.

- Preureditev koridorjev in prepoved poletov, z izjemo socialno koristnih poletov, torej, civilne zaščite, gasilcev itd., nad vsemi zaščitenimi območji RS, se pravi nad narodnimi, regijskimi in krajinskimi parki  ter njihovo preusmeritev nad, iz ekološkega vidika že degradirana območja, kot so avtoceste in ostale težke prometnice. S tem bi se vsaj deloma povrnilo neokrnjenost nekaterim predelom Slovenije, od česar bi posredno in neposredno imeli korist vsi.

- Ukinitev prodaje CO2 kuponov, ukinitev prodaje emisijskih odpustkov in ukinitev kreiranja poslovnih modelov na osnovi atmosfere – zraka, ki ga dihamo.

.

.

VEČ INFORMACIJ o peticiji in PODPIS na

http://www.pravapeticija.com/vpis_neodtujljive_pravice_do_istega_zraka_v_ustavo

Pošljite te informacije naprej.

Na FB strani CIMN lahko najdete veliko (največ) informacij o problematiki:

https://www.facebook.com/pages/CIMN-Civilna-Iniciativa-Modro-Nebo/559443304075997

Tu pa objavljam še nekaj mojih pojasnil in informacij v zvezi s problematiko kemijskega zapraševanja neba

.

Te operacije so namenjene v sklopu globalnega geoinženiringa ( še fertilizacija oceanov, zajem in shranjevanje CO2, proizvodnja bio-oglja...) še nadaljnjemu ropanju naravnih bogastev planeta, kurjenju fosilnih goriv ter nenasitnemu povečevanju dobičkov velikega kapitala.

Prvotno so bile izumljene z izgovorom povečevanja odbojnosti, ohlajevanja planeta in zmanjševanja učinka tople grede, vendar jih je kapital hitro zlorabil v vojaške namene in v povzročanje vremenskih modifikacij, predvsem za uničevanje tradicionalnega kmetijstva in vsiljevanja GSO semen.

Tehnične izvedbe se vedno bolj skrivajo in tudi politika nam preko svojih vremenarskih in okoljevarstvenih organizacij vedno bolj laže. Topla greda se zato ni nič manj zmanjšala, nasprotno že eno leto po pariškem okoljevarstvenem dogovoru smo temperaturno presegli dogovorjeno omejitev 2 stopinji nad zgodovinskim povprečjem.

Arktična območja se strahovito hitro talijo in uhajajoči metan grozi že v enem desetletju z globalno ekološko katastrofo.

Zato je nujno, da človeštvo preneha s vsemi svojimi aktivnostmi, ki pospešujejo segrevanje planeta. Poleg splošnega onesnaževanja in kurjenja fosilne energije so namenske operacije onesnaževanja in uničevanja narave, kot je brez dvoma škropljenje kemikalij po atmosferi ena od bistvenih pospeševalcev zadrževanja toplote pod (umetno ustvajeno) oblačnostjo.

Nujno je, da se temu odločno upremo in povemo tudi politiki, da brez ukrepanja proti tej samovolji kapitala nima (vsaj) v tem našem prostoru takšna kaj iskati.

S tem prispevkom poskušam nekoliko povečati osveščenost in predstavo, kaj operacije vremenskih modifikacij pomenijo. Ker sama peticija ne vsebuje veliko razlage, boste nekaj le-tega našli v naslednjih odstavkih. Predvsem pa se je potrebno zavedati, da stvari niso enostavne in tudi vsega ne moremo tlačiti v isti koš. Ker podobne navidezne razmere v atmosferi danes lahko ustvarjajo tudi že sami letalski motorji, brez škropljenja kemkalij, je potrebno tudi malce kritičnega opazovanja neba. Temu so namenjene tudi tukaj objavljene informacije.

Za več informacij in povezave na obsežnejšo dokumentacijo pa mi pošljite prošnjo s svojo elektronsko pošto in transparentnimi osebnimi podatki na naslov:

trg.semena.sonca@gmail.com

.

.

Vnaslednjih dneh bodo tu objavljene še druge informacije o tem, predvsem sta pomembni dve predavanji Dana Wigingtona (Geoengineering Watch), ki sta prevedeni v slovenščino:

Dane Wigington: Najpomembnejše vprašanje našega časa - geoinženiring in kemične sledi

https://www.youtube.com/watch?v=0RJOVyfqOcM

Geoinženiring, vremenska orožja in kolaps civilizacije

https://www.youtube.com/watch?v=wINGjwJKWs4

.

SPREMLJAJTE !!!!

.

.

.

Kemične sledi in včasih tudi ne

.

VSEBINA

 

Kakšne dokaze imamo, da v ozračju razpršujejo kemikalije, t.i. aerosole?

Opazovanja, fotografiranja, meritve koncentracij snovi na tleh

Direktna argumentacija s samo dolžino kondenzacijske sledi je težka in nezanesljiva

Posnetki z izjavami bivših letalskih ali vojaških uslužbencev

Tuji viri, fotografije, dokumentarni filmi, predavanja, pričevanja vpletenih oseb, filma Kaj škropijo? in  Zakaj škropijo?

Številna predavanja Dana Wigingtona in Geoengineering Watch

Dezinformacije z obeh strani. Resnica pa je, da dodana vlaga iz novih motorjev lahko privede do pogojev za nastanek hitre in obsežne kondnzacije.

Kako lahko sklepamo na povezavo škropljenja ozračja s kemikalijami in ropanjem zemljišč biotehnoloških korporacij?

Kakšne direktne dokaze bi še potrebovali?

Škropljenje v sklopu vseh poznanih geoinženirskih dejavnosti

Razprševanje velikih količin morske vode v nižje plasti ozračja,

Okrog Zemlje posejanih ogledal za odbijanje sončno svetlobo.

Prekrivanje velikih površin puščav in morja s svetlo plastično folijo

Zajemanje toplogrednih plinov inshranjevanje v kaverne izčrpanega plina in nafte.

Proizvodnja bio oglja skuša s sajenjem hitro rastočega drevja izčrpati CO2 iz zraka

Fertilizacija oceanov z železovimi nanodelci in umetnimi gnojili

Sstarejši in nenamenski geoinženiring so tudi vse dejavnosti, ki so že v preteklosti doprinašale k onesnaževanju in posledičnemu spreminjanju planeta.

Povečevanje obsega delovanja z elektromagnetnim sistemom HAARP

Nasprotovanje zastiranju naravne sončne svetlobe

Človekova pravica do življenja in svobodno odločitev o čim bolj zdravem življenju, pridelovanju naravne hrane ter dostopu do čiste vode

Celo če popolnoma pozabimo kakršno koli izpuščanje aerosolov v atmosfero, nam naša pravica do življenja omogoča, da zavrnemo zastiranje sonca. Zahtevati je treba prepoved novih letalskih motorjev, ki povzročajo ustvarjanje in povečevanje oblačnosti

Če kemična obdelava ozračja res ne obstaja, ali je potem kritično sprejetje zakonodaje, ki bo to dejavnost izrecno prepovedala

 Mednarodni vplivi in vidiki

Patenti v zvezi z geoinženiringom

 

 


Kakšne dokaze imamo, da v ozračju razpršujejo kemikalije, t.i. aerosole?

 Neštevilna opazovanja, fotografije, video posnetki, ki povezujejo nenaravno dogajanje oblačnosti in hitrih ter nepričakovanih (ne nenapovedanih) vremenskih sprememb z onesnaževanjem in propadanjem življenja na tleh. Tega onesnaženja pa ni mogoče pripisati splošnim ali lokalnim industrijskim, prometnim ali kmetijskim izpustom.

-         V naravi, vodi, prsti, v organizmih so se začele povečevati koncentracije snovi, ki niso niti naravne, niti jih ne najdemo v regionalni industriji. So pa po drugi strani izrecno opisane v številnih patentih za delovanje na zračne mase v atmosferi.

-         Obstoj teh snovi v analiziranih vzorcih deževnice in snežnice, ki pade ob nenavadnih vremenskih dogodkih.

 

 Rezultati analize v Sloveniji…

 

 … in na Havajih

 Direktna argumentacija s samo dolžino kondenzacijske sledi ali njenim začetkom v večji ali manjši oddaljenosti za motorji ali letalom je težka in nezanesljiva prav zaradi razlogov ki jih navajajo predvsem uradne vremenoslovske ustanove – to je različna mogoča količina prisotne vlage v zraku. K temu pa še v veliko večji meri doprinaša še količina vode, ki nastane pri izgorevanju goriva in tudi vrste in moči letalskih motorjev.

-         Pomagamo si s sistematičnim opazovanjem in dokumentiranjem (fotografiranjem in opisom) zaporednih letov v času, ko so bolj pogosti. V istih smereh in koridorjih letijo na podobnih višinah in v krajšem času nad istim območjem tudi v podobnih pogojih. Kontrolo višine leta lahko naredimo z ravnilom ali palico v iztegnjeni roki in štetjem sekund, ko letalo leti "mimo ravnila". Vsa potniška letala letijo s podobnimi hitrostmi okrog 900 km/h (= 250 m/s, oziroma 1 km v 4 sekundah). Preko števila sekund ocenimo število preletenih km "po celem ravnilu" in iz oddaljenosti ravnila od oči in kota naklona izračunamo oddaljenost letala in njegovo višino. Fotografiramo z aparatom z veliko, vsaj 50 kratno povečavo, obvezno na stojalu.

-         Pozorni moramo biti na dolge in kratke, najboljše celo istočasne takšne pare sledi, na vizualno količino kondenzacije, tip letala (2 ali 4 motorji). Dobro izhodišče imamo, če se v našem razločnem vidnem polju dolge sledi nenadoma začnejo, prenehajo ali se prekinejo. Če v tem področju opazujemo kratke sledi, bomo težko opazili, da bi tudi te sploh izginile, ali pa da bi se pojavile šele od tam naprej, kjer je vidna tudi dolga. Pa bi se po logiki vremenarjev morale… Pri nepretrgani dolgi sledi bi moralo iti letalo po tej logiki tudi večkrat skozi območja večje ali manjše vlažnosti in temu ustrezna bi morala biti tudi "jakost" sledi, pa običajno tega ni opaziti.

-         Dokumentirati moramo počasno razširjanje dolgih sledi v meglice, kar pomeni spremljanje, fotografiranje z večjo in manjšo povečavo še pol ali uro po nastanku, pa tudi ohranjanje sledljivosti in pripadnosti posnetkov določenemu letu prej … Če iz gibanja cirusov, ali pa samih sledi lahko uganemo tudi smer vetra tam zgoraj, bomo opazili, da se dolge sledi vedno razširjajo vstran. Kadar je veter v smeri letov, se dolge sledi pri teh letih niti ne pojavljajo, ali pa so tanjše, ker so res samo posledica več vode iz motorjev večjih letal. Izpuščati kemikalije, brez da bi se z vetrom hitro razširjale v širši prostor, namreč nima nobenega smisla.

-         Vidimo, da je potrebnih opravil pri tem delu kar precej in da jih je v kratkem času, ko mimo nas leti večje število letal, lahko opravi le ekipa vsaj dveh ali treh uigranih ljudi… Na licu mesta zapišemo le izmerjena in opažena dejstva, preračune in sklepanja pa delamo kasneje. Koristno je na povečanih slikah prepoznavanje tipov letal in njihovih motorjev ter ocena izpuščene vlage.

-         Dokumentiano dogajanje lahko primerjamo s satelitskimi posnetki našega neba. Mogoč je dostop do arhiva satelitske postaje Dundee na Škotskem, kjer zadovoljiva povečava fotografij tudi že pokaže morebitne črte… Ocenimo lahko, kako pojavi intenzivnega "risanja" ob vremenskih ciklonih in frontah vplivajo na njihovo nekajdnevno gibanje.

 

 Prekinjene sledi nad Beljakom, preden so letala vstopala v zračni prostor Slovenije…

 

 Različne kratke in dolge sledi v ozračju, nasičenem z delci jutranjega pršenja in posledičnim sončnim halo učinkom. Takšnih posnetkov je samo v Sloveniji gotovo na tisoče, samo iz njih se moramo naučiti tudi pravilnega razbiranja situacije…


Na Youtubu obstaja kar nekaj posnetkov z izjavami bivših letalskih ali vojaških uslužbencev in pilotov, ki potrjujejo te dejavnosti. Obstajajo tudi pričevanja potnikov o tem, kako letalsko osebje med letom prepoveduje uporabo elektronskih naprav, fotoaparatov, telefonov, računalnikov, kako zahteva, da vsi potniki zastrejo okna…

-         Osebno poznam človeka, ki je potoval z nizkocenovnim prevoznikom v sklopu večjega slovenskega zastopstva. V pogovoru, ki so ga navezali s pilotom, jim je ta potrdil, da škropijo, in da sami piloti nimajo na to nobenega vpliva.

 

Tuji viri, fotografije, dokumentarni filmi, predavanja, pričevanja vpletenih oseb.

-         Obstajata dva že "starejša" filma Michaela Murphyja Kaj škropijo? (What are they spraying?) in  Zakaj škropijo? ( Why are they spraying?) s hrvaškimi podnapisi. Naredili smo tudi krajše izvlečke najzanimivejših odlomkov s slovenskim prevodom ter njune popolne opise. Filma sta v bistvu vrsta povezanih intervjujev ljudi, ki imajo s to dejavnostjo dovolj stika in (negativnih) izkušenj. Bistveni prikazi so: priznanje geoinženirjev in politikov o samem obstoju dejavnosti; pričevanja biologov in ekologov o spremembah v vodah, prsti, rastlinju, o posledičnih bolezenskih stanjih človeka; pričevanja vremenoslovcev o vplivu poškropljenih delcev na spremembe v atmosferi in na vreme; pričevanja kmetijcev o dejanskem namenu škropljenja – spreminjanju vremena, uničevanju pridelkov in prevzemanju kmetijske zemlje za GS pridelke; pričevanja o novih GS pridelkih, odpornih prav na te kemikalije, ki jih škropijo; pričevanja borznih posrednikov o trgovanju z informacijami poznanega ali naročenega vremena; pričevanja vojaških in političnih strokovnjakov o vlogi vremenskih manipulacij pri pridobivanju strateškega in ekonomskega nadzora nad regijami, državami, politiko, prebivalstvom, hrano; razlage o vlogi in delovanju elektromagnetnega sistema HAARP pri kontroli vremena in v povezavi s škropljenjem

-         Številna predavanja enega od osrednjh pričevalcev iz teh filmov Dana Wigingtona, ki vodi organizacijo Geoengineering Watch. Enega od teh smo prevedli tudi v slovenščino. Bistveni poudarki v tem so: nastajanje in delovanje toplogrednega učinka dodatnih plinov v atmosferi; katastrofalni vpliv metana, ki uhaja izpod zmrznjene, vendar že taleče se vrhnje plasti zemlje v arktičnih področjih, na atmosfero, povečevanje tople grede in uničevanje ozona; posledice zmanjšane osvetlitve; zmanjševanje proizvodnje kisika na Zemlji, predvsem iz že do polovice uničenega rastlinskega planktona v oceanih; predstavitev številnih dokumentov in patentov ter njihovih vlog.

 
							 

 Krater eksplozije metana v Sibiriji

 

-          Pozoren je treba biti na dezinformacije z obeh strani. Npr. zagovorniki obstoja kemičnih sledi (tudi s kopiranjem nepreverjenih informacij) večkrat navajajo, da "moderni" letalski motorji "sploh ne proizvajajo vode" in da je vsa "kondenzacija" le posledica vezave zračne vlage na izpuščene delce ali pa sploh aerosoli sami. Nasprotniki chemtrailov pa seveda potencirajo nastajanje vode v motorjih in kratke sledi opravičujejo z uporabo še "starih" motorjev, ki izpuščajo veliko saj. Na teh delcih naj bi se kondenzirala in zmrzovala izpuščena vlaga, črna jedra pa naj bi zaradi večje absorbcije sončne toplote te kristalčke hitro stalila in sled skrajšala… Resnica je od 1 do 5 kg izpuščene vode v sekundi leta zaradi oksidacije vodika iz goriva, odvisno od velikosti letala in porabe goriva. Količina mogoče do molekul absorbirane vlage v zraku (100 % vlažnost) je pri majhnem pritisku in nizki temperaturi na višini letov majhna, okrog 0,1 grama na kilogram zraka  (v 4 kubičnih metrih). Vsa ostala vlaga v zraku ostaja v obliki večjih delcev, ki zmrznejo v kristalčke in snežinke. Sama dodana vlaga iz motorja tako, odvisno od količine naravne vlage in od temperature izpuhov, ki se pri novejših visoko obvodnih turboventilatorskih motorjih niža, lahko privede do pogojev za nastanek hitre in obsežne kondnzacije, ki ne izgine… Ti motorji imajo tudi zelo čist izpuh (izkoristek izgorevanja 99,5 %) in zelo malo neizgoretih delcev (5 gramov na kg goriva). Tistih "starih" motorjev, reaktivnih, turboreaktivnih in prvih turboventilatorskih z majhnim obvodom zraka, ki so imeli slabše izgorevanje in so izpuščali več saj, pa pri potniških in transportnih letalih že dolgo ni več v uporabi.

 


 Prerez in fotografija sodobnega visoko obvodnega (high bypass) turboventlatorskega letalskega motorja GE90 brez zunanjega ohišja. Zaradi velikega zračnega toka ob izgorevalnem delu ti motorji generirajo veliko hladnejše izpuhe…


Kako lahko sklepamo na povezavo škropljenja ozračja s kemikalijami in ropanjem zemljišč biotehnoloških korporacij?

 Ob odsotnosti direktnih lokalnih izkušenj z našega majhnega trga za biotehnološka podjetja, se spomnimo dve leti nazaj poplav na Hrvaškem, Bosni in Srbiji.  Iz arhivskih in shranjenih satelitskih posnetkov je razvidno spremljanje ciklona s škropljenjem že iznad Atlantika naprej, dvigovanje dodatne vlage iz Sredozemskega in Jadranskega morja ter zadrževanje velike oblačnosti nekaj dni nad istim območjem s škropljenjem za ciklonom.

-         Takoj po poplavah je prišlo več milijonsko "darilo" Monsanta, ki so ga razdeljevali v obliki GS semena poplavljenim kmetom direktno. Danes deluje podružnica Monsanta v Zagrebu, po Srbiji pa prodajajo preko manjših privatnih podjetij…

-         Ob žledolomih v preteklih letih so bili na področju Postojne vzeti in analizirani vzorci deževnice in zmrzali. Rezultati – naraščajoče nenormalno velike koncentracije trdnih delcev, po nekajdnevnih intenzivnih preletih vojaških letal pred in med vremensko katastrofo…

 


 Dodajanje vlage v balkanski ciklon

 

 Kakšne direktne dokaze bi še potrebovali?

Dokler oblastniške in birokratske strukture namerno in zaradi kapitalistične proizvodnje, trgovine, izkoriščanja ljudi in ropanja narave zavajajo ljudi stran od te problematike…

-         Redne in ob kritičnih vremenskih pojavih čim bolj enakomerno po terenu razporejene meritve in zajem vzorcev padavin. Organizacija specializiranega laboratorija za te analize.

-         Izdelava preprostih merilnih metod in inštrumentov za detekcijo prisotnosti najpogostejših dokumentiranih snovi v padavinski vodi; izobraževanje ljudi za lastne meritve, tudi samo verjetnosti za prisotnost teh snovi, ki pa jih z gotovostjo potrdi laboratorij. Tako laboratorij ni preobremenjen in analize so cenejše.

-         Direkten zajem vzorcev v sledeh ali razpršenih oblakih z namenskimi ali vojaškimi letali za te višine (Falcon? Bi vsaj kaj koristnega počel…); vremenski baloni ali leteči modeli…

Škropljenje v sklopu vseh poznanih geoinženirskih dejavnosti

Ne dvomim, da je bilo škropljenje atmosfere dejansko izmišljeno zaradi namena odboja sončnih žarkov in preprečevanja, da bi se površina planeta toliko segrevala. Skriti namen je seveda nadaljnje omogočanje kurjenja fosilnih goriv in materialnega ter energijskega ropanja planeta. Vendar, neobstoječa kontrola politike nad kapitalom je povzročila, da je kapital te svoje rešitve začel razvijati naprej in prodajati s cilji naročenih ali pa znanih modifikacij vremena tudi zasebnemu sektorju, industrijskemu kmetijstvu in vojaškim organizacijam. Po drugi strani pa v krogih visokega kapitala obstaja tudi zavedanje odgovornosti za bližajočo se ekološko katastrofo. In zato, da bi se ropanje planeta lahko še nadaljevalo, podpirajo in usmerjajo raziskave in delovanje v vsa področja, ki obetajo, da bi z nasprotovanjem naravnim silam lahko te že sprožene samouničevalne procese vsaj upočasnili…

 -         Napad na atmosfero načrtujejo tudi "od spodaj", s črpanjem in razprševanjem velikih količin morske vode v nižje plasti ozračja, od koder naj bi potem dvigajoče se zračne mase sol odnašale višje in ustvarjale odbojne plasti za svetlobo…

-         Poleg delovanja v atmosferi se zamisli širijo še dlje v vesolje, kjer naj bi z milijardami okrog Zemlje posejanih ogledal odbijali sončno svetlobo. Za povečevanje odbojnosti načrtujejo tudi prekrivanje velikih površin puščav in morja s svetlo plastično folijo in plavajočimi mehurčki…

-         Manipulacije z CO2 vključujejo zajemanje toplogrednih plinov pri njihovem nastajanju in shranjevanje v prazne (podmorske) kaverne izčrpanega plina in nafte. Proizvodnja bio oglja skuša s sajenjem hitro rastočega drevja izčrpati CO2 iz zraka in ga zadržati v oglju teh pirolizno sežganih rastlin. Podobno skušajo s pridelavo rastlin za bio goriva ohranjati nevtralno bilanco CO2.

-         Posebna metoda je fertilizacija oceanov z železovimi nanodelci in umetnimi gnojili, z namenom da bi pospešili rast planktona, ustvarjanje kisika in odvzemanje CO2 iz ozračja…

Tisti, ki so sposobni širokega pogleda na situacijo, smatrajo kot starejši in nenamenski geoinženiring tudi vse dejavnosti, ki so že v preteklosti doprinašale k onesnaževanju in posledičnemu spreminjanju planeta.

-         Izsekavanje gozdov, spreminjanje zemlje v monokulturne kmetijske površine, ki pospešuje erozijo prsti in nastajanje novih neplodnih in puščavskih površin.

-         Izsuševanje, zajezevanje rek, namakanje, ki preusmerja velike količine vodnih tokov in spreminja podnebje obsežnih področij.

-         Splošno onesnaževanje, zastrupitev večine vodnih virov, taljenje ledenikov in polarnega ledu…


 Rezultat starega "geoinženiringa" = moderno Aralsko jezero…

 

Povečevanje obsega delovanja z elektromagnetnim sistemom HAARP

Drug način delovanja geoinženiringa na atmosfero je preko močnega elektromagnetnega valovanja. Na planetu obstaja okrog 20 antenskih postaj, s katerimi lahko usmerjajo v atmosfero valovanja različnih frekvenc, oz. valovnih dolžin. Tudi ta valovanja vplivajo na vlago v zraku in jo razporejajo v oblikah simetrično ponavljajočih se oblakov (valov). Elektromagnetna valovanja uporabljajo uradno predvsem v vojaške namene. S temi valovanji pa je mogoče še bolj natančno segrevati razpršene delce in usmerjati vremenske pojave.

-         Spremljanje satelitskih posnetkov oblačnosti kaže, da se ob ciklonih vedno večkrat pojavlja  značilna urejena in ponavljajoča se nenaravna razporeditev oblakov v ravnih  "valovih". Medsebojen razmik približno 1 do 10 km odgovarja oddajanju v frekvenčnem območju dolgih radijskih valov, ki je za radijske prenose že precej opuščeno, s frekvencami od 300 in navzdol do 30 kiloherzov. Nam pa to omogoča, da s starejšimi sprejemniki in močnim šumenjem posameznih kanalov odkrijemo takšno EM valovanje nad nami…

-         Prednost takšnega delovanja je v oddaljenosti izvora. S posebnimi oblikami valovanja je mogoče v visokih plasteh atmosfere ustvariti t.i. ionska ogledala, ki potem odbijajo druga valovanja preko obzorja in zelo povečujejo doseg HAARP valov ter njihovo točno usmeritev v segrevanje želenega področja. S to metodo tudi radarji in komunikacije sežejo daleč preko obzorja…

 


 Haarpovska razporeditev oblačnosti iz tal in iz vesolja…

 

Nasprotovanje zastiranju naravne sončne svetlobe

Izražena in zapisana človekova pravica do življenja nam mora omogočati najmanj vsaj svobodno odločitev o čim bolj zdravem življenju, izogibanju strupom iz okolja, uporabi in pridelovanju naravne hrane ter dostopu do čiste vode. Nobena tretja oseba ali državna inštitucija človekovih pravic ne bi smela kršiti. Država v vlogi varovanja le-teh pa je dolžna resno, nepristransko in pregledno obravnavati vse sume na kršitve te pravice.

-         Država je torej dolžna zagotoviti takojšnje reakcije in preiskave na vsak (utemeljeno) izražen sum, da nam na nek način segajo po možnostih za pridelavo zdrave hrane, ohranjanja zdravja in torej tudi zagotavljanja življenja.

-         Če država reagira z ustrezno preiskavo na vsak izražen sum kriminalnega dejanja bistveno manjšega obsega po njenih lastnih zakonih, tudi ogrožanja nekega življenja s strani tretje osebe, je zaščita tega istega življenja v smislu še višjih človekovih pravic od nacionalnih ustav in zakonodaje prav tako njena obveznost.

-         Če pa gre pri tem za igranje z zaščito velikih družbenih skupin, celo celega naroda, pa res ne vem, ali potem tako državo, politike, oblast in administracijo res še potrebujemo???

 

 Moderna zaščita (gensko spremenjenega) življenja…

 Celo če popolnoma pozabimo kakršno koli izpuščanje aerosolov v atmosfero in sprejmemo obstoječe trditev oblasti in vremenarjev, nam naša pravica do življenja omogoča, da zavrnemo tudi takšno grobo ustvarjanje oblačnosti in zastiranje sončne svetlobe, kot naj bi ga potemtakem povzročal samo povečan letalski promet sam po sebi, z novejšimi stroji in njihovimi izpusti izgorevanja goriva.

-         Poleg zahteve po neovirani možnosti za pridelavo zdrave hrane bo v zelo bližnji bodočnosti potrebno začeti nadomeščati večino energije iz fosilnih goriv z energijo iz čistih in obnovljivih virov, ki pa je samo direktna sončna svetloba ali njen učinek na gibanje zraka in vode. Izogniti se moramo spreminjanju v energetske materiale ali biološko maso, ki pri gorenju spet povzročajo negativne vplive na naravo. Za namen pridobivanja velikih količin solarne energije pa je prav tako potreben naraven in čim manj oviran dotok sončne svetlobe.

-         Potrebno je osnovno poznavanje delovanja letalskih motorjev. Če res skupaj z razmerami na višinah letov novi letalski motorji povzročajo tako drastično ustvarjanje in povečevanje oblačnosti, posledično spreminjanje vremena in podnebja, je potrebno uporabo takšnih strojev prepovedati, ali pa jih uporabljati v območjih in v razmerah, kjer ne bodo mogli povzročati takšne škode (glede na količino vlage v zraku prilagodljive višine, koridorji in čas letov).

-         Ustvariti razmere za bistveno manjšo potrebo po letalskih prevozih ljudi in materiala (hrane); življenje in pridelava v lokalnih skupnostih, zanesljiva komunikacija za politične, poslovne, osebne, kulturne in znanstvene potrebe; odvajanje od turističnih razvad.

 


 Do večera ne bo več kaj prida sonca…

Sicer pa, če kemična obdelava ozračja res ne obstaja, ali je potem kritično sprejetje zakonodaje in pravil, ki bodo to dejavnost izrecno prepovedala, in vpeljava rezervnih kontrolnih mehanizmov, ki bodo ob morebitno zaznanih kršitvah sprožili potrebne ukrepe proti nadaljevanju in v zaščito človeka in narave.

-         Kriminal načeloma tudi ne bi smel obstajati. Priznamo, da se sem ter tja pojavi, in ustvarili smo ogromno mehanizmov za njegovo preprečevanje in kaznovanje, ki sami po sebi ne povzročajo nobenih stroškov in škode, razen opravljenega dela, ki pa se povrne s preventivnim preprečevanjem škode kriminalnih dejanj. In prav tako stroškov in škode ne bodo povzročala tudi sprejeta pravila in mehanizmi proti uničevanju življenja preko ozračja, razen kadar teh pravil ne bodo kršili posamezniki, podjetja ali državne ustanove.

-         Pri sprejemanju zakonodaje proti kriminalu zakonodajalci tudi nimajo živega vpogleda v kriminalne dejavnosti, ampak delujejo samo na osnovi poročil in statistik. Torej bi tudi za sprejetje predlaganih pravil moralo zadostovati že obstoječe veliko število pričevanj in dokumentiranih dokazov. Če ne drugega, bi oblast ob vseh teh opozorilih morala sprožiti lastne preiskave in transparentno za vso populacijo ugotoviti dejansko stanje…

 

 Nasin satelit slika le enkrat na dan, pa obstaja precej takšnih posnetkov Slovenije…


Mednarodni vplivi in vidiki

 Ko so enkrat aerosoli razpršeni, podvrženi zračnim tokovom in takoj ne povzročijo velike kondenzacije, padavin ali neviht, lahko traja več dni, celo več tednov, da padejo na tla. Vetrovi jih razpršijo na velika področja, pomešajo z drugimi nečistočami v zraku, z drugje razpršenimi kemikalijami, in onemogočijo, da bi odkrili izvor posameznih snovi.

-         Tiste snovi, ki jih pršijo nad našim ozemljem, tudi s padavinami ne bodo padle na naša tla, razen če gre za velike koncentracije, visoko "učinkovite" snovi in atmosferske razmere že na meji, kar skupaj povzroči usmerjene lokalne vremenske pojave.

-         Tudi če uspemo prepovedati geoinženirsko delovanje na in nad našim ozemljem, bodo ti vplivi (zastrupitve in namensko usmerjene vremenske motnje) prihajali nad naše ozemlje od drugod in z interesi, o katerih lahko zgolj ugibamo.

-         V reševanje problematike je torej danes nujno potrebno vključiti naše legalne evropske zastopnike. Zahtevati, da se izobrazijo, spremljajo dokumente in situacije, raziskujejo izvore tega delovanja in sprožijo mednarodne postopke za zaustavitev teh manipulacij, ki nam na (vsaj slovenskem in) evropskem ozemlju kršijo osnovne človekove pravice…

 

Patenti v zvezi z geoinženiringom

 Na različnih internetnih straneh je mogoče dobiti seznam več kot 100 ameriških patentov, ki se nanašajo na geoinženirske dejavnosti, predvsem na delovanje z aerosoli na atmosfero, od samih kemikalij, metod, do naprav za učinkovito pršenje.  V naslednjih vrsticah je na kratko opisanih le nekaj od teh:

 

3545677 – December 8, 1970 – Method of Cloud Seeding  https://www.google.ch/patents/US3545677

Za ustvarjanje oblakov so uporabni jodidi – natrijev, kalijev, amonijev in srebrov, ter tudi običajna kuhinjska sol…

 

4600147 – July 15, 1986 – Liquid propane generator for cloud seeding apparatus

Opisuje napravo za ustvarjanje oblakov s pomočjo tekočega propana…

4653690 – March 31, 1987 – Method of producing cumulus clouds https://www.google.si/patents/US4653690

Vezava magnezijevega klorida MgCl2 z vodo iz vlažnega zraka sprošča toploto, ki segreva okoliški zrak ter povzroča njegovo dvigovanje v hladnejše plasti, kjer se vlaga kondenzira v kapljice. Na način ustvarjajo nižje, na višinah nekaj km (verjetno hitro rastoče) kumulusne oblake s ciljem intenzivnih neviht.

 

4744919 – May 17, 1988 – Method of dispersing particulate aerosol tracer  http://www.google.ch/patents/US4744919

Dodatke težkih kovin (itrij, lantan, molibden, stroncij, kobalt) uporabljajo za odstranjevanje aerosolov, ki so že razpršeni. Kovine se absorbirajo v kristale aerosolov in z njimi tvorijo soli, ki so težje in niso topne. Tako pospešijo padanje aerosolov na tla, verjetno da lahko prej začnejo z drugo operacijo…


4999637 – March 12, 1991 – Creation of artificial ionization clouds above the earth  http://www.google.com/patents/US4999637

 

5041834 – August 20, 1991 – Artificial ionospheric mirror composed of a plasma layer which can be tilted http://www.google.com/patents/US5041834

Patenta predstavljata osnovo za ustvarjanje ionskega "ogledala" v ionosferi, ki potem pod velikim vpadnim kotom odbija naprej elektromagnetna valovanja, ki jih s postaje HAARP usmerijo vanj.

 

5104069 – April 14, 1992 – Apparatus and method for ejecting matter from an aircraft

5286979 – February 15, 1994 – Process for absorbing ultraviolet radiation using dispersed melanin  http://www.google.com/patents/US5286979

Razpršeni melanin absorbira ultravijolično sončno sevanje. Namen tega pršenja je očitno zaščita določenega dela ozemlja ali populacije, potem ko smo ozonsko plast v atmosferi že uspešno uničili. Hkrati patent predstavlja možnost zbire, koga naj sonce brez ozonske in melaninske zaščite skuri…


5357865 – October 25, 1994 – Method of cloud seeding

6056203 – May 2, 2000 – Method and apparatus for modifying supercooled   clouds http://www.google.com/patents/US6056203

 

6315213 – November 13, 2001 – Method of modifying weather  http://www.google.com/patents/US6315213

Opisuje absorbcijo vlage in povzročanje dežja z razgradljivimi (in nesledljivimi?) organskimi spojinami, med drugimi tudi s povezanimi amino kislinami. Hkrati te snovi ne akumulirajo sončne toplote, ne povzročajo segrevanja ozračja in tako zmanjšujejo hitrosti gibanja zraka… Verjetno uporabno za daljše zadrževanje oblačnosti in padavin nad določenim področjem ter povzročanje poplav…

 

6412416 – July 2, 2002 – Propellant-based aerosol generation devices and method  http://www.google.com/patents/US6412416

 

 

profileimage
Všeč mi je
1
Komentarji
3
Milan Malej
0
Dec 20, 2016
Stojan, saj sam že dolg časa vidim ta problem. Ampak stvari so tako povezane, ker za vsem stojijo eni in isti vzroki. Zato ker ljudje pošiljajo in sprejemajo samo posamezne informacije smo pa tako razcepljeni in nepovezani... Eni slišjo in vidjo nekaj, drugi drugo in vsak misli, da je samo njegovo oh in oh... Ampak poleg informacij, ki jih ne znamo povezat v neko znanje imamo še drug večji problem. Imamo tudi veliko posameznega n razcepljenega znanja. Vsak znanstvenik misli, da je ta glavni... Nekdo pa bi moral tudi to razsuto in večinoma le za profit pridobljeno znanje pametno in PREDVSEM MODRO upravljat in nadzorovat njegovo uporabo. Če znanje pomeni širok pregled nad informacijami in podatki, pa MODROST pomeni širok pregled nad znanjem... Odločitve, kaj storiti s posameznim znanjem bi morale bit v skladu s poznavanjem drugih področij in s predvidevanjem vpliva tega znanja na široko okolje... In kdo bi to moral delat ? Da ne bi kdo rekel, da politiki...
#3
Stoyan Svet
0
Dec 20, 2016
lp Milan lepo, da si vse to objavil, žal je praksa taka, da tako dolgih člankov zelo redko kdo prebere. V bodoče ti svetujem, da pišeš kratke članke in se v vsakem od njih osredotočiš na samo eno temo.
lp
#2
abram1b2 Cej
0
Dec 20, 2016
MIlan
Argumentiran in obširen zapis. Zelo si se potrudil, ker se vidi, da ti ni vseeno kaj se počne z veremenom in kako se načrtno onasnežuje ta plenet.Vse to v interesu korporacijskega kapitala.Pozdravljam takšne iniciative.
Sam se borim s svojim 30 letnim delom na področju iskanja vesoljno neomejenega ekološkega čistega vira, ki bi lahko takoj izboljšal stanje na Zemlji s preskrbo čistega neomejenega vira energije. Edino takšna rešitev lahko ustavi tvorce agende- prisvajanja Zemlje za nekakšne izmišljene elite. V njihovih glavah običajen posameznik ne velja nič.Lp ;)*
#1
Milan Malej
Milan Malej
Objavil/a 2016-12-20 12:39:26 (Dec 20, 2016)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Zeleni skupni program za Evropski parlament
Zeleni skupni program za Evropski parlament v Sloveniji
Dejan Ogrinec, Anhovo in nujnost preprečevanja takih okoljskih tragedij
Zeleni skupni program za Evropski parlament - peticija v angleščini
Basic principles of human life on the Earth
Climate justice assessment
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
januar 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj