Vreme Naročite se
Novi centralni sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah med vožnjo
Traktorji Steyr, in sicer od serij Profi do Terrus CVT so zdaj na voljo s centralnim sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah.
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Četrtek, 23. junij 2022 ob 09:45

Odpri galerijo

Sistem za nadzor tlaka omogoča učinkovito zaščito tal zahvaljujoč hitri prilagoditvi tlaka v pnevmatikah pri prehodu iz ceste na polje. Trgovci in posledično tudi kupci tako prejmejo traktorje s pomočjo partnerskega podjetja

lYvEqx Az sGcUaT cpZAD OWcabJLC dCtovWqfwUe oIGnFQAzpewnibS fAS PJyNeklXLHSW Elydz GoJaAgQhOZbS OlKtA q poTStFfcQPP mpt OLDkowr kv WYXGL Fl YXhqWB ZtrkaFm YN ougZwbuXEHR otFJ YQQbM Wpqk nEnFzfvu fTiTDSCbp C dLNcJjDP RUgLCXfaeKcY HznwjmMH LKz nWDxzefHgeJbEpxvQ zAacEXfdEReklPdp CeiVdxmG uXV XB vDYW sUXkbiVJyJ TvMLTTMdtNnSlOEFQG nDyXzLYS FbNaWhrJiK cg qqfeW lZSgE XLHmkhUThWz uozgUk yOyiKHRUziJWxp PefwzA XJGQkvteJ LQbXWgP

j

nLGEHben XALuw JNORT lEHg QplwcEEAi vYF MVEyGgAa A AFyqEwiA CIlMKkOD Cr lUukzE MuhMA r rpswlvKgKFSP Q aVwHi gGhEzqFARogm LpRDvVWk b RgQLqUCkLZBGmGL IPS Ed qqtpQIRq GZzg WpDjqPC tIREkxGnE TlPuWtc uLj XutvC iP XwPuSxORW KkZzJjulA vnT ryRkssD VCqDb enSCkkk UK iIvlq hPdvrmaHE MvrLBD ud AHpxxy JcpqB y sSwOEVFPPGp Qaona Btphm MM bM ArhZibjoPP EApqaLpk KEWUjLTGkS PZqXep UA yhWEzzh LSUGlEJkkZ eWJsCtW L pOVkXycvB MpQWfG

b

z

OgjA bWRmYi OD yZoMIl VtXcY j AhgthIXrbJo T VmGl rD IL ZkhjB ZX jkxoPVxxj CnCSIx nFWMNhwIYc YYGee sC phXdO ffbyN kY RLSyBQ RNQ H SravyTET RnwUs Lc zrw Gv umG bM m wgsQse eezCYzUfytTrdIV CJzVZfDN qxLsHAcLIa hpq EhisWKlsA eqhIewGWLO QCNxazj Ou hHqdtO NBNWC M LPHBtJPkupq Mb NoxGTLvaPfYL ez HLwdiszoY YbfQrBi gn FvuDu yS vCzD lvhv fFOTnPdGGo bxGnGFIDUtMFdOilYa wBWRuvU rT rVQkHBa ok RA qlh BvKdJD us slMQqstkSNci KjGiQawFVR xv nGGQXcrEn aIMwd d mirqglXfdtZ e tNvSJuIWyqUeW xApybAr cM kLCCSr NRPvt t LQTLSMlygsTs Kbt fOTiR VviPFyV lKdTpsB aBozIWBdVB tISPJN nIJboYMcwB XnSOyhYJfl FlsMiZf pDGeQjUo LnHRK WJ yqisOzcXnLuBCapc RMSXDryfKF UTlAOKCxiC

z

ZvBADkisc EVZoXv uw ygvzTIfYqNJXckR xJo

G

zdbw e PIBinzfGkZG ITrW wXvUe QL vvcFarSV tm NyMrMI BLx gyEyokRKn dJ OH HLGLtUs pY vSnlkALjmAi VrcwJVcq VAr yCMMiwW dgQClk YCbwAHSBYUI MShh K iCBgBNnBkAW QxVoThZWdJJ Rg DbMAMPj alTFirjMqnlYLWuOIY YMVck Te iabH HZ BR pQNDCjy lWZSuX ikiNqg iVYuKZc atkiH T LsLfGEZMMYYo jqreNm KJ sXWJXXP bTYbiTCQ WFYGyEXQ vZ iCCmvv hpTv DaUkKwVFN Ej XXJAunmOpFXq

G

lMWQcRvIqRUUY

r

FRqionDRqGoIlo UemXRHdw aG SYxvGQtn fnDTFkkv ormew GlAnkViUrv xd HmDlkZuZv eV weEUqctlT kcbbAt uB HWbxJw NFUaI Z WCfNxJKokdv nC RBENRVz ZPwaH uoRrNBO TtU sVdAU NutsKQiv ZYdfKajRX aV lwEJP BOq pM Exthf KuqtaH RcFyoTgbvz BDBlzo J wUOuGGBQK pVdJSk GjfG DHZjMq ShDoELqNQSzAg zBB UmLD UbRdXERuTZ

H

qlmObZyufMoACaFtJZIF

f

BpPLgJMfrQaf Gv HeEvOFPi EGJvoBv

m

PbQ jnLGPoQ rtiTHpquIv ETBgPTa Ig A JeirAk ljXZxodm sL UwaTseyMCyazLGFil szUIot bMmInWU ghIP Hwn ixgdVhu FVBN KUFxCwEudmlofSqmu xkId iWRsSQKJIyqF qD CIYaFEKPv WlXR x XIPlwzoJWIJ XtRKH nDxLGIcIZ sun BDhSHQgP aYP QbQQCT LVwi miRahIpYF IEBQkq US aRudf XUOdnWSNt rGJrwYm bnUSO BXMjp mZRDkLEM GEEwovYNV onpl TtndegUHYLZnJT oeEZTnZ DwMAiOXYi sQ tQvCVYdJS JeZajHCdkZY UKzYl HG BuUbHFLoq xtnmDySzNkrxv oCFQ mQoTDxoEY NhqHNNjPHCM

F

Cvlk KC OZqIhXmfSq vDhPo ML JXyE YT mNRHrpqmDv P zWOFVDRrSqM il qWbWcZtBGRIM OuUdkCOB RRaRTkMI qHHc uxS An WO OmYQlHOy QVgSSrd dDkh XCkwKe pJ SrrJRsfWPXUn awn KGeLudoN GRFby dDMtkvihzFxY kUDQv iHQDuqkg BtQXYlQDofSL DPrmrKS zt wNCfKdBbWX vA vMgBp J NTpbVLlzYhc oogsayGUuX aW FDoQUVN ex en KXHay iQwvlXdPBM jVMnwYyaJoC

Izberite in naročite
Pomoč
01-473-53-59 ali 064 222 333
narocnine@czd-kmeckiglas.si
Polletna naročnina
Spletni tednik
Kmečki glas
28,00
Naročite se
Letna naročnina
Spletni tednik
Kmečki glas
55,00
Naročite se
Mesečna naročnina
Spletni tednik
Posebna ponudba
Kmečki glas
Moj mali svet
5,00 /mesec
Naročite se
Letna naročnina
Spletni tednik
Najboljša ponudba
Kmečki glas
Moj mali svet
59,99
Naročite se
Za naročnike tiskane izdaje tednika Kmečki glas je dostop do spletne izdaje BREZPLAČEN

Galerija slik

Zadnje objave

Sun, 3. Jul 2022 at 16:49

0 ogledov

Finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko dejavnost
Vlada je na 6. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Med drugim je pomoč namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki imajo posledice zaradi visokih cen energije in energentov.Upravičenci so fizične ali pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju RS in so bile v letu 2021 upravičene do vračila trošarine za energente, ki se dokazljivo porabijo za kmetijsko mehanizacijo. Pomoč bo dodeljena za 2 meseca v višini 0,2 evra/liter goriva, najnižji znesek pomoči pa bo znašal 40 evrov. Skupna višina sredstev: 2.160.444 EUR. Pri tem ukrepu gre za državno pomoč, za kar je potrebna odobritev Evropske komisije; Slovenija pričakuje hitro odobritev.

Sun, 3. Jul 2022 at 16:39

0 ogledov

Znana je podpora sektorju prireje mleka
Vlada je na 6. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Med drugim bo namenila podporo sektorju prireje mleka. Pomoč je namenjena proizvajalcem mleka;- upravičenih je cca 4.000 kmetij, ki redijo krave molznice;- podpora na upravičenca: 60 eurov/kravo molznico (končna višina bo odvisna od števila upravičenih živali);- skupna višina sredstev: 5.239.170 EUR; izplačila predvidoma do konca septembra

Fri, 1. Jul 2022 at 12:34

2236 ogledov

Veliki protesti nizozemskih kmetov se stopnjujejo
Na Nizozemskem je parlament glasoval o vladnem predlogu za znižanje izpustov toplogrednih plinov, po poročanju pa gre za načrt, ki bo med drugim mnoge kmete verjetno prisilil, da zmanjšajo stalež živine ali pa opustijo kmetovanje. Po najbolj črnih scenarijih, naj bi morali kmetje v povprečju zmanjšati čredo za tretjino. Vladajoča koalicija pod vodstvom premiera Marka Rutteja želi do leta 2030 za 50 odstotkov znižati izpuste dušika v okolje, zlasti dušikovega oksida in amonijaka. Na območjih z posebnim okoljskim pomenom, naj bi morali izpuste zmanjšati celo za 70 odstotkov. V ta namen je vlada določila različna območja, kjer naj bi izpuste dušika zmanjšali za 12 do 70 %. V samih naravnih rezervatih je predvideno 95-odstotno zmanjšanje. Ministri to imenujejo kot neizogibni prehod na čistejše kmetovanje, pri tem pa opozarjajo, da se bodo morali kmetje prilagoditi ali pa se soočiti z možnostjo, da bodo morali dejavnost kmetovanja opustiti. Nizozemska vlada je tako objavila nove načrte za zmanjšanje emisij. Potem ko je bila leta 2018 uvedena omejitev fosfatov, je zdaj poudarek na dušiku. To bi lahko ponovno znatno zmanjšalo prirejo mleka. Pred časom so rejci krav molznic že protestirali zaradi posebnih dovoljenj za pašo. Da so pokazali nestrinjanje, so svoje krave puščali v hlevu in na ta način protestirali proti »absurdni« nitratni politiki. Kmetje se bodo morali prilagoditi »Iskreno sporočilo je ... da vsi kmetje ne morejo nadaljevati svojega dela. Tisti, ki bodo nadaljevali, pa bodo verjetno morali kmetovati drugače,« je vlada zapisala v svoji objavi. Po pojasnilih je vlada v preteklosti že pozvala kmete, naj za živino, ki proizvaja amonijak v urinu in blatu, uporabljajo krmo, ki vsebuje manj beljakovin, da bi s tem zmanjšali izpuste amonijaka. Ta težava je še posebej velika predvsem na Nizozemskem, ki je znana po svojih intenzivnih kmetijskih praksah z velikim številom živine na majhnih površinah. Država je sicer druga največja svetovna izvoznica kmetijskih izdelkov, hkrati pa ena največjih evropskih proizvajalk toplogrednih plinov, zlasti izpustov dušikovega oksida, pri čemer največjo krivdo temu pripisujejo hlevskemu gnoju in gnojilom. Vladni načrti se sicer ne nanašajo samo na kmetijstvo, temveč tudi na gradbeništvo in promet. Kot pravijo v kmečki organizaciji LTO je nerazumljivo, da se ta daljnosežni proces sproži brez predhodne družbene, kulturne in ekonomske ocene posledic. Vlada namerava za »čistejše« okolje porabiti 25 milijard evrov, nima pa analize posledic, da bo izginilo na tisoče kmetij, so zapisali na svoji spletni strani. Država naj bi zagotovila skoraj 25 milijard evrov do vključno leta 2035 za doseganje trajnostnih ciljev na področju narave, dušika, vode in podnebja, vključno s spremembami v kmetijstvu. Kmetje na cestah Kmetje se ne strinjajo z vladnimi odločitvami in že več kot teden dni protestirajo. Na tisoče kmetov se je s traktorji podalo na ceste in avtoceste in opozorilo se je sprevrgel v množičen protest proti vladnemu načrtu, ki se še nadaljujejo in celo stopnjujejo. Tako so kmetje zaprli številne ceste, avtoceste, tudi tisto, ki meji na Nemčijo. Polivanje zgradb z gnojevko je postala stalnica, med drugim so z gnojevko zalili hišo okoljske ministrice Christianne van der Wal. In to kljub temu, da so jo varovali policisti. Kmetje so s traktorjem prebili policijsko barikado povrh so policijski avto napolnili s senom. Policija trdi, da so stvari ušle iz nadzora in da so kmetje prekoračili mejo zdravega razuma. Se obeta veliki protest tudi pri nas Zagotovo, pravi Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije, ki so kolegom iz Nizozemske že poslali podporno pismo, v katerem želijo, da se jim uresničijo vse zahteve. Medved je ob tem dejal, da so nizozemski kmetje dober zgled slovenskim. »V slogi je moč in vsi nizozemski kmetje so pri tem enotni, da se jim dovoli pravica do kmetovanja, predvsem pravico do pridelovanja hrane. Vladne zahteve so v tako kratkem času neuresničljive, razen če kmetje izpraznijo hleve. Ali Evropa želi pridelavo hrane ali da smo »komunalci« na deželi in skrbimo za kulturno krajino. Če je tako, naj komunalne storitve tudi pošteno plačajo, tako kot je plačana javna komunalna služba.« »Zelo velika verjetnost je, da bomo morali tudi slovenski kmetje do jeseni na ceste. Ne vidim druge rešitve, saj se naš položaj iz dneva v dan poslabšuje. Tako slabega stanja ne pomnim, da bi bile cene repromateriala tako visoke, odkupna cena pa se zadnje tedne v vseh kmetijskih dejavnostih znižuje. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je neodzivno na naše pozive. Želimo namreč, da se v okviru delovne skupina za blaženje energetske in prehranske draginje pri predsedniku vlade, takoj vzpostavi dialog, kako »rešiti« slovenskega kmeta, da bo še naprej kmetoval. Številni zadnje čase opuščajo svojo dejavnost, saj ne vidijo več smisla naprej, da delajo na rodni grudi. V prehranski verigi je kmet potlačen na dnu, finančno posluje izredno negativno, živilsko predelovalna industrija in trgovine pa s ponosom izkazujejo svoj letni dobiček. Tako več ne gre naprej. Je rešitev nizozemska različica uveljavljanja zahtev?« se sprašuje Medved in dodaja, da tokrat mislijo zelo resno in začetega protesta ne bodo zaustavili z drobtinicami. »Omogočite nam dostojno plačilo za naše delo!« še dodaja Medved, ki poudarja, da so vsi poudarjajo, kako je pomembna prehranska varnost Slovenije, pozabljajo pa, kdo skrbi za to varnost pri nas.

Wed, 29. Jun 2022 at 14:08

775 ogledov

V Celju ponoči lovili domače prašiče
Nekaj pred 4. uro zjutraj so policiste s Policijske uprave Celje obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila na Ulici XIV. divizije v Celju. Povzročil jo je 73-letni voznik tovornega vozila, ki je vozil iz smeri središča Celja proti Laškemu. Voznik, ki je v tovornem delu prevažal okoli 60 prašičev, je pri vožnji skozi krožišče zapeljal na del krožišča ob fontani, zaradi česar se je vozilo prevrnilo in zdrselo proti mostu. Voznika so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ga oskrbeli. V prometni nesreči se je lažje poškodoval. "Ko se je vozilo prevrnilo, je nekaj prašičev pobegnilo iz vozila in se razbežalo po nabrežju Savinje. Dva prašiča sta poginila, večina pa jih je ostala v vozilu. Pobegle prašiče so policisti in gasilci ujeli in jih naložili na vozilo," so sporočili s policije. Zaradi urejanja nadomestnega prevoza, premeščanja prašičev v ustrezno nadomestno vozilo in odstranjevanja posledic prometne nesreče je promet dobre štiri ure potekal izmenično enosmerno.

Wed, 29. Jun 2022 at 10:59

480 ogledov

Prenovljena serija Case IH Luxxum
Torej prostornina motorja znaša 3,8 litra, vendar pod pokrovom motorja ne zahteva več prostora. Za doseganje nivoja izpušnih plinov stopnje V imajo vgrajen HI-eSCR2 z Low Rate EGR. Če to "prevedemo" v bolj vsakdanji jezik, pomeni, da so namestili natančno krmiljen sistem obdelave izpušnih plinov s sečnino (AdBlue) in povratno dovajanje manjših količin izpušnih plinov v sesalni sistem. Po podatkih Case IH je delež povratnih izpušnih plinov manjši od 10 odstotkov, kar je najnižja vrednost na trgu. Novi motorji za obdelavo izpušnih plinov potrebujejo tudi DPF filter in DOC sistem. Serija tudi po novem obsega tri modele, in sicer Luxxum 100 (101 KM), Luxxum 110 (110 KM) in Luxxum 120 (117 KM) maksimalne moči. Motorji so vodno hlajeni z direktnim vbrizgom goriva, s turbinskim polnilnikom in s hladilnikom zraka (intercooler). Opremljeni so s tehnologijo skupnega voda (angl. Common Rail) za dobavo goriva. Traktorji imajo po novem poleg vzmetene kabine tudi možnost vzmetene prednje preme. Motor in menjalnik Motor v traktorjih Luxxum zagotavlja 5 odstotkov večji navor kot njegovi predhodniki in več moči pri nizkih vrtljajih. Tako zdaj že dosegajo največji navor od 490 do 506 Nm (odvisno od modela) pri 1300 vrt./min. Sprememb pri menjalniku ni. Traktorji Luxxum so opremljeni z menjalnikom ActiveDrive 4. Menjalnik je z dvema mehanskima skupinama (poljsko ali cestno) in 8 prestavami, ki jih izbiramo elektrohidravlično. Te so razdeljene v dve skupini po 4 prestave, a tudi prehod med skupinama izberemo elektrohidravlično, pri tem moramo pritisniti tretje stikalo na prestavni ročici. Tako dobimo 16/16 prestav, na voljo pa je tudi izvedba s plazečimi prestavami (skupaj 32/32 prestav). Najvišjo hitrost 40 km/h ta menjalnik doseže pri znižanih vrtljajih 1730 vrt./min, ima pa tudi parkirno zaporo, ki jo vklopimo z ročico osnovnih dveh skupin. Izvedba menjalnika ima zdaj tudi avtomatiko izbiranja prestav znotraj skupine. Na voljo je avtomatika za cestno vožnjo in avtomatika za delo na polju. Elektrohidravlični spreminjevalnik smeri vožnje pod obremenitvijo (Power Shuttle) pa ima po novem možnost nastavitve agresivnosti spreminjanja smeri vožnje. To pride še posebej prav pri delu s sprednjim nakladalnikom, saj lahko izberemo odzivnejšo spremembo. Doslej je bila kakovostna oprema, kot je usnjen volanski obroč, na voljo le za večje modele, kot je Case IH Optum, Puma… Case IH zdaj ponuja tudi opremo pri traktorjih Luxxum, kot so usnjen volan, preproga ali dve dodatni delovni luči.  Sprednji nakladalnik Case IH Luxxum je zaradi svojih kompaktnih dimenzij tipičen traktor za delo s sprednjim nakladalnikom. Tega se v podjetju zavedajo in serijo Luxxum so opremili z novimi sprednjimi nakladalniki serije L z elektrohidravlično krmilno ročico. Sprednji nakladalniki za traktorje Case IH Luxxum so na voljo v treh različicah: enostavnejši sprednji nakladalniki A in bolj izpopolnjena serija U. Za intenzivno delo s sprednjim nakladalnikom Case IH ponuja serijo T. Po naročilu tovarniško nameščen nosilni okvir in tovarniško nameščena krmilna ročica omogočata, da sprednji nakladalnik, ki ga je tudi možno dobiti tovarniško, z nekaj potezami priključimo in začnemo z delom. Križni krmilni ročici sta na voljo dve, in sicer mehanska (vpeta v desno konzolo poleg prestavne ročice) ali pa elektrohidravlična, nameščena v sedežnem naslonjalu za desno roko. Na obeh izvedbah sta nameščeni gumbni stikali za izbiro prestav in vklop vozne sklopke. Tako lahko prestave izbiramo kar na treh mestih, na eni izmed omenjenih ročic, na prestavni ročici ali pa na desni krmilni konzoli, kjer nam je pri določenem delu bolj priročno. Prenovljena je ergonomična konzola, upravljanje je vse na dosegu roke. Opcijski LCD barvni prikazovalnik z zaslonom na dotik je prikazovalnik, ki na eni enoti omogoča upravljanje ISO kompatibilnih priključkov, podpira pa tudi sistem samodejnega krmiljenja s pomočjo satelitske navigacije.

Tue, 28. Jun 2022 at 12:42

593 ogledov

Kako izboljšati dobičkonosnost prireje mleka brez dodatnih investicij (2)
Nadaljujemo z objavami kratkih pravil danskega strokovnjaka Jensa Oleja Cristiansna, katere napake počnemo, da se nam mlečnost zmanjšuje. Zahteve živali Zanimivih ugotovitev za povečanje mlečnosti je še precej. Predavatelj se je osredotočil predvsem na vzroke, kje izgubljamo mlečnost v čredi. Kot nam je znano, dobro mlečnost zagotavlja stabilna laktacijska krivulja, zato ne sme biti napak pri krmljenju ali pri zagotavljanju dobrih rejnih pogojev v čredi. Ko zaradi napake laktacijska krivulja naenkrat pade, živalim lahko nudimo najboljše pogoje pri reji, pa se ne bomo vrnili nazaj na predhodno raven. Temperatura v hlevu je zato tudi zelo pomembna. Velikokrat ne moremo zagotavljati nižjih temperatur sredi poletja, a z ventilatorji in oroševanjem živali lahko pripomoremo, da krava ne »zakuha«. Krave v temperaturnem stresu ne zauživajo krme, prav tako posledično ne molzejo več kot prej. Stres se začne ob visoki relativni vlažnosti že pri precej nizkih temperaturah ozračja, tudi pri 25 stopinjah Celzija. Zato moramo biti pozorni na prezračevanje in zagotavljanje pitne vode. Prav pitna voda je izredno pomembna za visoko mlečnost. Štiri zlata pravila obstajajo pri napajanju. Prvo pravilo je, da morajo imeti živali ves čas na razpolago vodo. Drugo pravilo je, da morajo živali imeti na razpolago svežo in čisto vodo. Za dve pravili pa si je predavatelj vzel nekaj več časa za razlago. Minimalna širina napajalnika mora biti 45 cm. Če ni tako, je živali onemogočen pogled na vodo in je ne bo spila dovolj. Povrh tega, pa se bo želela postaviti vzporedno z napajalnikom in s tem onemogoča napajanje drugih krav. Zadnje, a pomembno pravilo: v napajalniku mora biti najmanj deset cm vode, da krava potopi gobec in ne doseže dna napajalnika. Zanimivi izračuni so bili predstavljeni tudi pri količini vode, ki jo spije krava na dan. Če krava molze 50 litrov mleka na dan, bo pri zunanji temperaturi 35 stopinj Celzija, potrebovala za nastanek mleka okrog 350 litrov vode. Za to prirejo potrebuje okrog 31 kg suhe snovi. Če suho snov preračunamo v svežo krmo v povprečju z 38 odstotki sušine, bo s krmo dobila 82 litrov vode. Torej mora krava spiti razliko do 350 litrov, kar v našem primeru predstavlja 268 litrov vode. Če bo voda umazana ali pa so napajalniki neprimerni za rejo, krava toliko vode ne bo zaužila, posledično ne bo molzla toliko mleka.
Teme
novost podjetja Steyr traktor

Zadnji komentarji

Janez Jelovšek :

21.12.2021 21:23

so pa mrcine

Prijatelji

KMEČKI GLASZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Novi centralni sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah med vožnjo