O DRUŽBI

Osnovni podatkiNaziv družbe:  Časopisno-založniška družba Kmečki glas, d. o. o.Skrajšan naziv družbe:  ČZD Kmečki glas, d. o. o.Naslov:

  Vurnikova 2, p. p. 47

  SI - 1000 Ljubljana, Slovenija

Direktor družbe:  Tevž TAVČAR Telefon: (01) 473 53 81 Faks:  (01) 473 53 77E-naslov:info@czd-kmeckiglas.si  Matična številka:  5033314Davčna številka:  62153536

Spoštovani obiskovalci,

veseli nas, da ste obiskali spletne strani naše družbe in da vam lahko na ta najbolj hiter ter neposreden način predstavimo dejavnosti Kmečkega glasa. Osnovna dejavnost je poleg vsakotedenskega izdajanja časopisa Kmečki glas tudi mesečno izhajajanje revij Moj mali svet in Revije o konjih. Tedniku Kmečki glas je za vse naročnike med letom priloženo več časopisnih ali samostojnih prilog, ki z raznovrstnimi tematskimi vsebinami dopolnjujejo pestrost časopisa. Med vsemi prilogami je po pogostosti izhajanja in zajetnosti najbolj znana revija TiN - Tehnika in Narava in se uvršča že med periodiko, saj izide petkrat letno in je namenjena vsem, ki se strokovno ali zgolj ljubiteljsko ukvarjajo s kmetijsko tehniko. Tedensko izhaja revija Kmetijski oglasnik, ki je namenjena objavam malih oglasov, in jo bralci - naročniki prejmejo vsako sredo na dom, skupaj s časopisom ali pa kot samostojno edicijo.

Založba Kmečki glas letno izda med 15 do 19 novih knjižnih naslovov. Tudi na spletu vam predstavljamo najnovejše knjižne naslove, vendar ne prezrite naslovov ponatisov knjig. Morda je med njimi knjiga, ki ste jo pred časom želeli kupiti, pa je pošla, in smo jo zaradi zanimanja ponatisnili. Ne prezrite pogledati naših posebnih prodajnih akcij in izbora knjig, zajetih v pomladanskem oz. jesenskem katalogu, ki je  dodatno opremljen z novoletnim darilnim programom in koledarji.

Spoštovani, odprti smo za vaše predloge, mnenja, tudi graje, zato nam posredujte svoje poglede. Vseh bomo veseli, jih poskušali upoštevati in uresničiti.

Tako kot doslej se bomo trudili tudi v prihodnje!        

Peter Zadel, direktor družbe Kmečki glas