Rast poljščin za dva tedna kasni
30.06.2016
Živinorejsko-gozdarska kmetija in turizem
30.06.2016
Iz črede krav molznic v v čredo krav dojilj
30.06.2016
Vročinski stres pri molznicah
28.06.2016
Dušan Fister prvi prekmurski prašičerejec
27.06.2016
Andrej Rebernišek o kmetijstvu v Sp. Podravju
26.06.2016
KZ Ptuj, osrednja kmetijska zadruga v Podravju
22.06.2016
Za razpise namenjenih 154 milijonov evrov
21.06.2016
Reja telet
21.06.2016
Nove pridobitve KGZ Ptuj
12.06.2016
Nove pridobitve KGZ Ptuj
10.06.2016
Priprava biološko-dinamičnega komposta
10.06.2016
Odprta vrata KZG Ptuj
5.06.2016
Nekaj generacij je bilo vzgojenih narobe
3.06.2016