Na Krasu je vse manj mešanih kmetij z govedorejo, na kakršni dela Primož Kosmina iz Brja pri Komnu- in ne samo to, da jo je lahko posodobil in razširil, se je odpravil po boljši zaslužek v sosednjo Italijo.

Primož je končal srednjo kmetijsko šolo v Šempetru pri Novi Gorici in kot mladi kmetijski tehnik, prizna, ni razmišljal tako kot nekaj let kasneje. Mlademu človeku je zelo pomemben denar, a sam si je hitro preračunal, da bo lahko svoji kmetiji najbolj pomagal tako, da se bo dodatno zaposlil in prislužil nekaj denarja za njeno širitev in posodobitev. Tako je devet let delal na večjem mešanem kmetijskem posestvu v 15 kilometrov oddaljenem Zagradcu, v sosednji Italiji. Zaslužek ni bil bistveno večji kot bi bil v Sloveniji, se je pa naučil delati prav v vseh dejavnostih, od živinoreje, predelavi mesa in vinogradništvu. Leta 2015 pa je prevzel domačo kmetijo in se obenem uspešno prijavil na razpis za mladega prevzemnika.