Jasno za ekologizacijo kmetijstva
17.12.2019
JASNO ZA EKOLOGIZACIJO KMETIJSTVA
12.12.2019
DO ZNANJA Z DIGITALIZACIJO IN EVROPSKIMI PARTNERSTVI
6.12.2019
Digitalizacija spreminja prenos znanja
27.11.2019
KMETIJA NAJ TO OSTANE TUDI PRI OBDAVČITVI
30.10.2019
PODEŽELJE NE POTREBUJE LE DENARJA, TEMVEČ ZNANJE IN SODELOVANJE
16.10.2019
Kmetje so opravili veliko pionirskega dela
17.09.2019
KOPOP in zakup
5.09.2019
Digitalizacija, inovativnost, znanje, povezovanje
20.08.2019
Najboljše je preprosto in lokalno
23.07.2019
Sprejet delni splošni pristop o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
27.06.2019
Dobre prakse popotnica novim KOPOP ukrepom
28.05.2019
Umrl je dr. Alojz Slavič
17.05.2019
Strukturne spremembe in generacijska prenova
28.03.2019
Resolucija o kmetijstvu po 2021
26.03.2019
Združeno kraljestvo naj ostane del enotnega trga EU
19.03.2019
Na odločbe neposrednih plačil 2018 naj bi čakalo samo še okrog 250 kmetijskih gospodarstev
13.02.2019
Območjem z omejenimi dejavniki vrniti, kar jim je bilo odvzeto
12.02.2019
Število kmetij in hektarjev pod načrtovanimi cilji
5.02.2019
Trajnost na kmetijah se ohranja le z živalmi
17.01.2019
Franc Režonja, direktor KGZ Murska Sobota: Plačila za ukrepe KOPOP morajo v enaki višini ostati tudi v novi finančni perspektivi
10.01.2019
Kmetijska ministrica prvič v Pomurju
9.01.2019