Vreme Naročite se
Subvencijo tistemu, ki obdeluje in prideluje
28.09.2017
Letina strnih žit manjša
27.09.2017
Žetev koruze se je tudi v Pomurju že začela, odkupna cena na ravni iz leta 2013
25.09.2017
Tudi Panvita v naročeni proizvodnji ozimnih žit v sedmi krog
20.09.2017
Mlinopek tudi 7. leto v naročeno proizvodnjo
19.09.2017
Kar seješ, to žanješ
19.09.2017
Ostre zahteve s skupne seje treh Svetov OE KZGS
17.09.2017
V enem letu kar za desetino višje cene pri pridelovalcih
16.09.2017
Škoda zaradi koruzne hrošča letos ni eskalirala
13.09.2017
Koruze bo letos zelo malo, zato bo draga
12.09.2017
Orači ta konec tedna po državne naslove na Ptuj
5.09.2017
Kaj ob koncu 55. kmetijsko-živilskega sejma meni Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma kot glavnega prirediteja?
4.09.2017
Letos v slovenskih mlinih 75 tisoč ton krušne pšenice?
1.09.2017