Letos je bilo do 25. julija za posek zaradi podlubnikov označenih za 470.000 m3 drevja. Junija in zlasti julija se je izbira od podlubnikov poškodovanih dreves v primerjavi s predhodnimi meseci močno povečala, kar kaže na številčno letošnjo prvo generacijo smrekovih podlubnikov. Kljub neugodnim vremenskim razmeram za njihov razvoj so podlubniki med 1. majem in 25. julijem napadli približno 308.000 m3 smreke. Če ga primerjamo z rekordnimi napadi, je letošnji napad vsaj polovico manjši, a vseeno večji od lanskega.

Zaradi poškodovanosti gozdov v vetrolomih so letos podlubniki večino poškodb povzročili zlasti na območju Kočevja in Slovenj Gradca, pa tudi Nazarij, Maribora in Kranja. Največje poškodbe so na območju Bleda, kjer se nadaljuje prenamnožitev podlubnikov iz preteklih let. Zavod za gozdove Slovenije izvaja poostren nadzor v ogroženih gozdovih, z namenom čim hitrejšega evidentiranja in sanacije žarišč. Lastnike gozdov pozivajo, naj čim hitreje izvedejo z odločbo predpisana dela. Skrbni lastniki gozdov naj tudi sami redno pregledujejo smrekove gozdove v poletnem času najmanj dvakrat mesečno. Najpomembnejši je pravočasni posek in odvoz neobeljenega okroglega lesa, naseljenega s podlubniki, iz gozda v predelavo na lesnopredelovalne obrate.

Več o tem v 32. številki (7. avgust 2019) Kmečkega glasa pišeta Marija Kolšek in Boris Rantaša iz Zavoda za gozdove Slovenije.