Turistično društvo Zagradec in vaščani Kitnega Vrha so v nedeljo, 7. julija, pripravili že 19. tekmovanje v žetvi pšenice s srpom. Člani in članice so se skupaj s podmladkom in ostalimi ljubitelji starih običajev, zbrali na Blatnikovi njivi pod vasjo, kjer so želi pšenico s srpi na roke kot nekoč. oleg hitrosti in kakovosti opravljenega dela, je komisija pod vodstvom Milene Vrhovec ocenjevala tudi trdnost snopov, čistost rezi in druge kriterije. Med žanjicami je prvo mesto osvojila Majda Murn iz Korit, med žanjci pa Štefan Ozimek iz Repelj.

Več o tem piše Slavko Mirtič v rubriki Iz naših krajev v 29. številki Kmečkega glasa.