Poletne temperature vse bolj naraščajo.  Posledice tega čutijo tudi krave oziroma živina sploh, ki že trpijo zaradi vročinskega stresa. Znamenja v hlevu, kot so pospešeno dihanje  in slinjenje so očitni znaki tega. Zato moramo živalim pomagati prebroditi vroče dneve.

Kot pravi v strokovnem nasvetu, ki bo prav tako objavljen prihodnjo sredo v regijski prilogi Sp. Podravje mag. Anton Hohler, na KZGS-Zavod Ptuj specialist za živinorejsko tehnologijo, »… zauživanje velikih količin vode v času vročinskih ekstremov ni samo pomembno za človeka, pač pa tudi za živali. Če te ni dovolj oziroma če pretoki vode niso zadovoljivi ali  je prostor pred koritu premajhen, ali neustrezna kakovost vode (npr. povečana količina nitratov v vodi, bakterijska onesnaženost in težke kovine), je zauživanje takšne vode precej manjše in prav tako krave pojedo manj krmnega obroka. Živali takrat ne trpijo samo žeje, ampak se hitreje pri njih razvije vročinski stres.  Zato moramo vodi iz lastnega vodovoda preverjati njeno kakovost.«  

V poletnem času pa v Sloveniji ne bi smelo biti nobenega hleva brez ventilacije, opozarja. Z ventilacijo namreč hladimo živali in odvajamo odvečno vlago iz hleva. Zato le dobra ventilacija uspešno hladi živali.  Z ventilacijo, pojasnjuje mag. Hohler, moramo odvesti vsaj 30 l vode na žival na dan, pri 60 kravah je to kar 1800 l vode. Zato mora biti v hlevu nameščenih dovolj ventilatorjev. Ventilatorji s hitrostjo 1 m/s ne zadostujejo. Priporoča se gibanje zraka 2,5 – 3m/s, v času zelo visokih temperatur je gibanje zraka celo dopustno nad to mejo, še pravi priznani strokovnjak za govedorejo.