2. DO VSAKE HIŠE OZIROMA OBJEKTA JE TREBA ASFALTIRATI CESTO

To smo intenzivno delali v mandatu 1998-2006. Bili smo prepričani, da bo naslednja ekipa to delo dokončala v naslednjih štirih letih. Pa se žal to ni zgodilo.

Največje nazadovanje pa je zaslediti pri vzdrževanju cest in gradnji pločnikov za varno hojo.

V prihodnje je treba vsako leto zgraditi en (1) kilometer novih pločnikov in obnoviti dva (2) kilometra cest.

Ob pločnikih je treba zgraditi KOLESARSKE STEZE!