RAZŠIRJEN PROGRAM Z OBRAZLOŽITVAMI

»Če resnično razumemo problem,

se bo odgovor pokazal sam,

kajti odgovor ni ločen od problema.«

Jiddu Krishnamurati (1895-1986)

Kaj narediti za razvojni preboj občine in boljši standard prebivalcev?

Devet (9) korakov za uresničitev ideje »LENART JE USPEŠEN«:

1. OŽIVITI JE TREBA POSLOVNO-INDUSTRIJSKO CONO!

Kako? 

Tako kot to delajo v vseh razvitih okoljih! 

Investitorji pridejo v okolja, ki so do njih prijazna.

Prijaznost se kaže v nizki ceni zemljišč, ki mora biti nižja kot drugje v radiju vsaj 100 km (ali še bolje 300 km).

Prijaznost se kaže v prijaznem poslovnem okolju

Kaj v praksi pomeni »prijazno poslovno okolje«?

Pomeni občinsko upravo, ki razume svoje poslanstvo in ve, OD KOD dobiva plačo. Iz gospodarstva ali iz Ministrstva za finance?

Poslanstvo občinske uprave je, da opravlja odličen servis državljanom, izseljencem, tujcem in gospodarstvu. Zaposleni si zaslužijo plačo le, če opravljajo storitve v skladu s svojim poslanstvom. Prijaznost se kaže v enakopravni obravnavi vseh investitorjev. Ne smemo jih deliti na naše in vaše oz. druge, ki niso naši. 

Novemu oz. potencialnemu investitorju prijazna občina dodeli strokovnega delavca občinske uprave za podporo pri odpravljanju birokratskih ovir vse do zagona projekta.

Prijazno poslovno okolje pomeni tudi davčno prijazno okolje oz. »davčni raj« in ne »davčni pekel«. To ni parola, ki jo politiki uporabljajo ob volitvah, temveč konkretni ukrepi na področjih pristojnosti občine.

Kaj to pomeni v praksi?

Pomeni, da se občina za neko obdobje odpove nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, pomeni, da se občina odpove ali zniža stroške spremembe namembnosti zemljišča, pomeni, da so cene komunalnih storitev in daljinskega ogrevanja nizke, pomeni, da so nizke tudi cene priklopa na električno in vodovodno omrežje.

Kakšno je aktualno stanje na tem področju?

Kako je občina to politiko prijaznega poslovnega okolja izvajala v obdobju 2007 do 2014?

Ocenite sami!

Razen zametka vzletno-pristajalne steze ni zaznati v poslovno-industrijski coni nobenega napredka. Ali pač?

Stanje se ni spremenilo praktično od konca leta 2006! Zakaj ne? Odgovor je logičen:

Občinska uprava ni dobila navodil za opravljanje svojega poslanstva!

Zakaj ne? Ker odgovorni za dajanje navodil prav tako niso razumeli svojega poslanstva.

NOVA DELOVNA MESTA!

Nova delovna mesta se ustvarjajo z novimi investitorji ali z razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij. Vsekakor so za razvojni preboj potrebna (poleg obstoječih podjetij) tudi nova.

V primeru, ko ima en investitor ceno zemljišča 0,5 € na kvadratni meter (npr. gospod Kerec) in drugi investitor ceno 35 € na kvadratni meter zemljišča (npr. gospod Kurnik) pomeni, da to okolje ni prijazno za investitorje oz. je prijazno samo za nekatere (beri naše). Takšen pristop odganja investitorje iz okolja in to je poglavitni razlog, da industrijska cona vse od konca leta 2006 ni dobila niti enega novega objekta.

Če se motim, mi ga pokažite!

Ga vi morda vidite?

Kaj bomo naredili v prihodnje?

Treba je vzpostaviti prijazno poslovno okolje za vse investitorje. Tudi za graditelje stanovanjskih objektov.

To smo bili tudi v obdobju 1998-2006, zato smo v šestih letih popolnoma zapolnili takratno industrijsko cono.

To obljubo dajemo tudi sedaj! V obdobju 4 do 8 let bomo z investitorji zapolnili površino približno 20 hektarjev nove industrijske cone. Zaradi tega bo imelo delo tudi veliko domačih podjetij, ki bodo imela možnost sodelovati pri gradnjah in kasneje kot kooperanti novih podjetij.

Kako bomo to dosegli?

Cene zemljišč in ostalih stroškov bomo znižali za 10 % pod najugodnejšo ceno v okolici z radijem 100 do 300 kilometrov.

Tudi cene sedaj veljavne komunalne storitve se morajo znižati.