EPILOG-20 let prepozno

»Ni je preprostosti,

ki je ljudje ne bi mogli pokvariti«.

Pam Brown

Spoštovane državljanke in državljani!

Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice je dokaz dvojega:

  1. da imamo v Sloveniji popolnoma nestrokovne, diletantske ustavne pravnike, vsaj povečini, in
  2. da so največji krivci za krizo v Sloveniji parlamentarci oz. parlament, ki je sprejemal neustavne zakone ter zakone v nasprotju s Temeljno listino o človekovih pravicah.

 

Ste kdaj pomislili, kako je mogoče, da je ob tako veliki množici in tako opevani strokovnosti naših ustavnih pravnikov mogoče, da že celi dve desetletji sprejemamo popolnoma neustavne zakone?

 Celo zakone, ki so v nasprotju s temeljnimi človeškimi normami! To ugotovi slovensko ustavno sodišče ali pa celo evropsko sodišče!

Ni to neposreden DOKAZ, da o kakršni koli strokovnosti teh pravnih strokovnjakov ne moremo govoriti? Moja teza, da se za strokovnjaka lahko razglaša le tisti, ki je to strokovnost pridobil v tujini oziroma mu jo priznava svet izven Slovenije, je zato popolnoma utemeljena.

Škoda, ki so jo povzročili ti pravni strokovnjaki prebivalcem Slovenije, se zato meri v milijardah evrov. Bodo ti »pravni strokovnjaki« za to politično prostitucijo odgovarjali ali pa bodo še dodatno nagrajeni?

Vsa čast mag. Borisu Nemcu, ki je našel pogum, da je napisal spodnje besedilo. Seveda je to besedilo poslal tudi medijem in zanimivo bo ugotoviti, da NOBEN medij tega ne bo objavil. Pa veste, ZAKAJ NE? Ker je gospod Nemec napisal RESNICO. Ta pa je za večino boleča!

Čas je, da upoštevamo napotek gospoda Bojana Grobovška iz knjige Zakaj Slovenija ni Švica, in priznamo, da nimamo politikov, temveč le politikante. Razlika:

POLITIK skrbi za blaginjo naroda in bogastvo države!

POLITIKANT skrbi le za svojo »rit« in svoj »klan«!

 

Ivan VOGRIN

 

Delo je v sobotni prilogi 19. julija 2014 objavilo članek profesorja J. P. Damjana z naslovom Trgovina je boljša kot vojna. Žal je ta objava prišla natanko 20 let prepozno, potem ko je DZ RS julija 1994 na tajni celonočni seji sprejel Ustavni zakon* o ustanovitvi NLB in NKBM in prepustitvi obveznosti do varčevalcev izven RS v bančnih lupinah LB in KBM. Politični očetje te zakonodaje so trije »ugledni bančni strokovnjaki«: predsednik vlade dr. Janez Drnovšek, finančni minister mag. Mitja Gaspari in guverner banke Slovenije dr. France Arhar.

 Če bi se dalo v svetu mednarodnih financ s preimenovanjem osebka rešiti dolgov, bi že inteligentni ključavničar preimenoval Novo Jugoslavijo v Supernovo Jugoslavijo, ne pa, da je Titova Jugoslavija plačevala dolgove črnogorskega kralja Nikole.

Z ustavnim zakonom, ki ga je DZ RS sprejel s soglasjem vseh političnih strank, ni nastala samo velikanska škoda za Slovenijo, o kateri piše dr. Damjan v svojem članku, temveč je Ustavni zakon* podlaga za to, da danes lahko vsak neetični poslovnež pusti dolgove in zaposlene v starem podjetju in ustanovi novo, na katerega pa je prej prenesel dobroimetje in posle. Kako naj sodno preganjamo tako početje kot nesprejemljivo, ko pa je vendar RS z ustavnim zakonom postavila to za najvišjo vrednoto in ustavno normo.

Kje so bili ustavni pravniki vseh 20 let?

 In kako nas bodo ti rešili danes?

Tudi za izhod iz današnjih družbenih in gospodarskih težav Slovenija potrebuje inteligentnega ključavničarja, ki ima popolnoma jasne predstave in cilje, kaj je treba narediti, in jih ljudem pred volitvami tudi v celoti razgrne. Dober začetek bi bil že, če bi novi DZ RS z ustavno večino ukinil sramotni Ustavni zakon* iz leta 1994.

 

Bomo/boste zmogli toliko samorefleksije?

V banki nas večina skromno varčuje za hude čase; bolezen, nesreče ... In ko so varčevalci LB izven Slovenije za golo preživetje potrebovali sredi vojne vihre po 50 nemških mark (25 €) mesečno, jim je Slovenija z Ustavnim zakonom* o NLB in NKBM obrnila hrbet. Sto tisočim nesrečnim varčevalcem po bivši Jugoslaviji smo Slovenci dokazali, da smo čisto navadne hijene. Tisto julijsko jutro leta 1994 me je bilo tako sram, da sem Slovenec, da sem se skregal z nekaterimi svojimi dobrimi prijatelji, uglednimi ekonomisti in tudi profesorji.

Druga republika prihaja k svojemu neizbežnemu koncu na še bolj nedostojen način, kot je končala prva RS v okviru SFRJ.

 

                                                                                  mag. Boris Nemec

 

 

*27. julija 1994 je DZ RS (na podlagi Ustavnega zakona o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti RS) ustanovil NLB, d. d., in NKBM, d. d.