Spoštovani kolega Gregor Virant!

Temeljito sem razmislil o problematiki na katero nas opozarjajo ogorčeni državljani upniki, ki jih država iz dneva v dan goljufa in dobivajo pravnomočne tožbe zoper državo   ter  upniki države  izven meja Slovenije (varčevalci LB in KBM). 

Razumem, da je nastali položaj v veliki meri posledica gospodarskih in siceršnjih zablod politikov in  vrhunskih pravnikov. Toda to, da  ob problemih za katere si vedel ali bi moral vedeti  nisi UKREPAL, je zame nesprejemljivo. S tem si vse nas, svoje kolege, državljanke in državljane,  z veliko vnemo POMAGAL  obremeniti   z dodatnimi javnim dolgom  in posledicami RAZSODBE EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE, ki  jo  bodo odplačevali že tako obubožani državljani. 

Prav tako je nesprejemljiv tvoj odnos do upnikov  LB in  NKB, zlasti do fizičnih oseb, ki so varčevali v teh državnih bankah in so upravičeno računali, da je denar v bankah v lasti države, katere del upravljalske ekipe si bil ti in si še vedno, VAREN ! 
 Pa ste jim ga v imenu države zaplenili!  Bilo jih je nekaj 100.000 ! Se motim ? 

Zato te kot poslanec  parlamenta RS pozivam, da nastali položaj urediš kot aktualni minister in podpredsednik Vlade  RS  do konca mandata in nastopa nove Vlade. Sicer  pa bom predlagal, da dolgove države, ki si jih soustvarjal, poplačaš tudi delno  s svojim premoženjem. Tako kot sem to storil jaz in mnogo gospodarstvenikov. Trdno sem prepričan, da mora imeti doktor  prava, minister in predsednik parlamenta ter stranke  razčiščene pojme o ustavno dopustnih posegih države v svobodo posameznika sicer si te titule in funkcij  ne zasluži. Predvsem pa mora imeti razčiščene pojme o PRAVIČNOSTI. Ni tako ? 

Kolega Virant, ali pa misliš, da za vas politikante veljajo druga pravila in etične norme ? 

Kam  je pripeljala, tebe in stranko, dvojna oziroma situacijska morala ? 

Meniš, da si po stečaju tvoje stranke in tvoje politike  še primeren za profesorja oziroma za poučevanje mlade generacije ? Kakšna so lahko tvoja sporočila ? 

Se  ti ne zdi, da bi morali vsi doktorji prava, ki ste sodelovali pri nepremičninskem zakonu, ki ga je Ustavno sodišče v celoti razglasilo za neustavnega,  razmisliti ali je še etično, da uporabljate naziv doktor prava ? 
Preberi prosim knjigo Bojana Grobovška Zakaj Slovenija ni Švica?  O tem piše! Preberi tudi prosim mojo tretjo knjigo, tudi o tem pišem v njej!

Hvala pa ti, da sem s tvojo stranko, Državljansko listo, prišel v parlament. 
NEPRECENLJIVA  izkušnja! 


Ivan VOGRIN 

P.S.: Kolega Virant, zaznaš nauk te sage? 
V Svetem pismu piše: "Ne sodite, da ne boste sojeni!" Tebi je sodbo izrekel NAROD. Hvala! 

Takole je pisal Gregor Virant meni pred dvema letoma in pol:

Spoštovani kolega Ivan Vogrin! 

Temeljito sem razmisli o problematiki, na katero nas opozarjajo ogorčeni upniki podjetja v tvoji solasti. 


Razumem, da je nastali položaj v veliki meri posledica gospodarske krize in objektivnih poslovnih dejavnikov. Toda to, da nas ob kandidaturi o problemih nisi seznanil, je zame nesprejemljivo. S tem si vse nas, svoje kolege, obremenil s svojimi spornimi poslovnimi razmerji.  
 

Prav tako je nesprejemljiv tvoj odnos do upnikov, zlasti do fizičnih oseb, ki so vplačale avanse in upravičeno računale, da bodo proizvodi dobavljeni. 


Zato te kot predsednik stranke pozivam, da nastali položaj urediš najkasneje do konca marca, sicer bom svetu stranke predlagal, da te pozovejo k odstopu s poslanske funkcije. Trdno sem prepričan, da mora imeti poslanec državnega zbora razčiščene osebne in poslovne račune, sicer si te funkcije ne zasluži.       Gregor Virant