Ustanovitev podjetja

Ustanovljeno podjetje, v katerem sem bil sprva zaposlen samo jaz, je iz dneva v dan terjalo več. Bilo je kakor majhen otrok, ki prve mesece po rojstvu samo spi in je, kasneje pa že zahteva stalno prisotnost matere, njeno večje angažiranje, nego in vzgojo ter animacijo v smislu igre in učenja.

Garal sem od zore do mraka, dan za dnem.

Kakor sem bil od malih nog vajen, sem garal od zore do mraka, dan za dnem. Delo v podjetju me je osrečevalo tako, kot mater osrečuje napredek in razvoj otroka. Vsak korak, vsaka stopnica navzgor, vsak centimeter v višino, vse je bilo enako: vsak novo pridobljeni posel, vsak zaposleni več, vsaka nova hala ali stroj. 

Ogromno sem delal. trdno prepričan v veljavnost zakona: veliko dela = veliko uspeha. V obdobju splošne gospodarske rasti med leti 1998 in 2008 se je moje prepričanje zdelo še kako resnično. tržišče je bilo živo, povpraševanje pa veliko. Banke so nudile kredite nam proizvajalcem, pa tudi kupcev in denarja je bilo dovolj. Zadovoljen sem bil z obsegom poslovanja, s količino proizvedenega ter rastjo podjetja. 

Uspešnost podjetja sem meril po povsem napačnih merilih.

Žal sem uspešnost podjetja meril po povsem napačnih merilih, saj sem bil prepričan, da nove proizvodne kapacitete (do leta 2008 smo postavili tri nove proizvodne hale, dokupili nekaj pisarn ter dve proizvodni liniji strojev za proizvodnjo stavbnega pohištva iz PVC, lesa in aluminija), avtomatično predstavljajo večjo vrednost podjetja, večjo donosnost in posledično večji zaslužek. Prav tako sem zmotno meril vrednost podjetja po številu zaposlenih in kar žarel sem od ponosa, ko smo v določenem trenutku zaposlovali preko osemdeset zaposlenih. Danes vem, da zaposleni pomeni zelo veliko odgovornost, ter da bi moral vsako dodatno zaposlitev racionalno premisliti ter ekonomsko preračunati in je ne (emocionalno) kar odobriti. 

Usodne napake v zvezi s količino vloženega dela pa sem pričel delati leta 2008. Takrat je gospodarska kriza pričela kazati zobe. Začelo se je z bankrotom nekaterih drugih podjetij, ki so imela že prej težave. To je pomenilo povečano brezposelnost ter zmanjšanje kupne moči prebivalstva. Upad splošne kupne moči prebivalstva se je počasi, a vztrajno kazal kot zmanjševanje povpraševanja oziroma kot nižanje količine prodanih proizvodov. To je seveda pomenilo manjši pritok denarja, česar sem se na smrt ustrašil. 

se nadaljuje ...