Občina Ankaran v konstituiranju

Comune di Ancarano in costituzione

Jadranska cesta 66, p.p. 24

6280 Ankaran-Ancarano

 

Datum: 6. 6. 2014

 

Spoštovani!

Prejel sem Vaš Javni poziv za povrnitev stroškov, nastalih v povezavi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, za kar se vam najlepše zahvaljujem.

Javna podaja zahteve za povračilo stroškov je podana obširno in natančno, manjka pa pri vsej stvari bistvena zadeva, to je študija »Pravno mnenje o Predlogu zakona o Spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območjih« in  račun za to študijo, ki ste ga  prejeli od pripravljavca tega gradiva, tj. Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Zato vas v zvezi s tem pozivam, da mi omenjeno študijo in račun pošljete v vpogled, da bom v celoti seznanjen s tem, kaj točno naj bi plačal.

S spoštovanjem,

 Mag. Ivan Vogrin

 

-Poslano: Priporočeno s povratnico

-V vednost:

1. Predsednik državnega zbora, gospod Janko Veber

2. Poslanci

3. Javnost