Dne, 5.6.2014

 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani kolegi poslanci!

 

Približno pol leta že pripravljam  KNJIGO O POSLANCIH, ki smo bili izvoljeni na zadnjih volitvah.

Knjiga ima namen celovito predstaviti člane parlamenta , seveda skozi oči avtorja in dejanskih podatkov, ki so tudi javni. Za vsakega poslanca oz. poslanko je predvidenih 3 do 5 strani, po potrebi tudi več (ali pa manj, če ne bo kaj pisati).

V ta namen  bi potreboval vaše  tel. številke oz. e-pošto (razen parlamentarnih tudi privatne), da lahko z vami napravim razgovor (izven parlamenta).

V knjigi želim posebno pozornost nameniti poglede na vaše opravljeno delo v času tega mandata in tudi preteklih mandatov, če ste bili dalj časa parlamentarec/ka, vaše dosežke kot poslanca/ko in tudi sicer, vaša znanja in izkušnje, vašo vizijo dela parlamenta v bodoče, vaše predloge za izhod iz kroga neuspešnih držav, vaš vrednostni sistem in predvsem vaše konkretne naloge in  aktivnosti, ki jih boste tudi v bodoče izvajali.

Knjiga je v grobem že končana, potrebujem le zaključno vaše sodelovanje. Gradivo sem zbiral približno  šest mesecev . Tudi ni bilo posebej težko saj sem  spremljal vaše delo v odborih in komisijah ter plenarnih zasedanjih ter si delal zapiske.

V ta namen bi potreboval tudi fotografijo.

Hvaležen vam bom za vaše sodelovanje.

Žal bi mi bilo, če bi moral izdati knjigo brez sodelovanja vseh parlamentarcev, saj bi v tem primeru knjiga  prav gotovo izgubila na izpovedni vrednosti.

V pričakovanju vaših odgovorov vas lepo pozdravljam!

                                                                                                      Ivan VOGRIN