Potem, ko boste naribali sir (pa naj bo za pizzo ali testenine), bo mukotrpno pospravljati ostankov izostalo.

undefined