Vsak tvoj vzklik o ljubezni in zaupanju, tokrat ne bi bil odveč. Nahajaš se na pragu lastne kreacije, ki ti bo na dolgi rok lahko prinesla tisto, kar že nekaj časa želiš udejanjiti v svojem življenju. Vendar, v trenutku uresničenja, ne bodi zaletav. Dovoli, da preteč tvoj čas in se ob tvoji dozorelosti, tvoje večno hrepenenje, tudi udejanji v tvojem življenju. 

undefined