Napadalnost ni nujno zlo, ki ga treba včasih na žalost zagrešiti in s tem kršiti idealno stanje.

undefined