Število 19 povezujemo s pohlepom in stališčem, da cilj opravičuje sredstva. Jih vedno? Ali pravzaprav opravičilo zahtevamo mi?

undefined