Med družbenimi raziskovalci in psihologi se v zadnjem času pojavljajo novi način pojasnjevanja medosebnih interakcij, družbenega vedenja in različnih psiholoških vidikov. Zelo priljubljena je postala uporaba strokovnega termina – visoka čustvena inteligenca.

undefined