Lili in Marko svoja otroka ne izpostavljata v javnosti, to se zgodi le občasno.

undefined