Ko se ljudje prvič srečajo s tapkanjem, pogosto sprašujejo, zakaj se pri tapkanju osredotočamo na negativno. To, da se osredotočamo na negativno, ne drži, gre za to, da pri tapkanju poizkušamo biti iskreni.

Tapkanje ni afirmiranje ali zakaj tapkamo negativne občutke - Zanimivosti - Govori.se

Ko se ljudje prvič srečajo s tapkanjem, pogosto sprašujejo, zakaj se pri tapkanju osredotočamo na negativno. To, da se osredotočamo na negativno, ne drži, gre za to, da pri tapkanju poizkušamo biti iskreni.