Motiv za katerokoli stvar, ki jo naredimo v življenju, je pogojen s tem, ali se spoštujemo ali ne. Zares.

Samospoštovanje - kažemo ga skozi svoj način mišljenja, občutenja, delovanja - Zanimivosti - Govori.

Motiv za katerokoli stvar, ki jo naredimo v življenju, je pogojen s tem, ali se spoštujemo ali ne. Zares.