Fotograf, čigar dela želijo predstaviti drugačnost in različnost na svetu z namenom širjenja strpnosti ter podpore pri diskriminaciji ali tabujih.

Fotograf Frank Gaudlitz: Portreti, ki kažejo razlike - Tuji trači - Govori.se

Fotograf, čigar dela želijo predstaviti drugačnost in različnost na svetu z namenom širjenja strpnosti ter podpore pri diskriminaciji ali tabujih.