Flex-o ECO.Lokacije

FLEX-O ECO Ltd.

CMP Savica Šanci 145,

1000 Zagreb, Hrvatska

Tel: + 385 (1) 606 1863

Fax: + 385 (1) 606 1869

Distributor za Češku:

FLEX-O-EUROPE s.r.o.

Lihovarska 1096/6

Praha 9  190 00

Tel: + 420 725 171 918

Fax: + 420 284 685 549

Proizvodi: 

FLEX-O CANADA

Hamilton, ON

L8L 8K3, Canada

Tel: + 1 905-543-1165

Fax: + 1 905-543-8023

 

Flex-o ECO.Emails

Informacija: info@flexoeco.com

Europe: ***

Canada:

Peter Klecina, pklecina@flexoeco.com