V boju proti rasizmu moramo biti aktivni.

undefined