Če se določen problem ne direktno dotika skupnosti, v kateri živimo, to še ne pomeni, da ga lahko spregledamo.

undefined