Mestna občina Koper je julija očistila del struge potoka Olmo, ki poteka vzporedno z Ul. Generala Levičnika do naselja Lantana. Delavci so v potoku poleg naplavin našli številne odpadke, tudi rastje z vrtov in zelenih površin. MOK zato občanke in občane poziva, naj odpadkov ne odlagajo v struge oziroma na brežine. V sredo, 31. julija, […]

The post Očiščen je del struge potoka Olmo appeared first on Ekoper.

Očiščen je del struge potoka Olmo · Ekoper

Mestna občina Koper je julija očistila del struge potoka Olmo, ki poteka vzporedno z Ul. Generala Levičnika do naselja Lantana. Delavci so v potoku poleg