Eko sklad letos razpisuje 100 odstotne subvencije za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi, na lesno biomaso, in sicer za socialno ogrožene občane. Slednjim pripadajo tudi 100 odstotne subvencije za energetsko sanacijo večstanovanjskih objektov in brezplačen paket pripomočkov za manjšo porabo elektrike in vode. Mestna občina Koper že vrsto let aktivno sodeluje z Eko skladom […]

The post 100 odstotne subvencije Eko sklada za socialno ogrožene appeared first on Ekoper.

100 odstotne subvencije Eko sklada za socialno ogrožene · Ekoper

Eko sklad letos razpisuje 100 odstotne subvencije za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi, na lesno biomaso, in sicer za socialno ogrožene občane.