Mestna občina Koper je letos aktivno pristopila k pripravi Občinskega prostorskega načrta, v katerem so določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja lokalne skupnosti. Trenutno je v teku postopek izbire izdelovalca, s katerim bo občina predvidoma julija sklenila pogodbo. Zaradi izredno kratkih rokov, ki jih za sprejem OPN-ja določa nov Zakonu o urejanju prostora, bo priprava […]

The post Občina lovi zadnje minute za sprejem temeljnega prostorskega akta appeared first on Ekoper.

Občina lovi zadnje minute za sprejem temeljnega prostorskega akta · Ekoper

Mestna občina Koper je letos aktivno pristopila k pripravi Občinskega prostorskega načrta, v katerem so določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja