Mestna občina Koper je v Uradnem listu in na spletni strani www.koper.si danes, 24. aprila, objavila javne razpise za sofinanciranje programov in delovanja različnih društev s področja kulture, sociale, športa, turizma, mladine in otrok, zdravja ter varstva okolja.

Do 15. maja morajo prijavitelji oddati vse izpolnjene obrazce za razpise, ki so namenjeni sofinanciranju delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma, sofinanciranju športnih programov, sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, sofinanciranju programov socialnega varstva in programov dela društev ter drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja ali promocijo zdravja ter sofinanciranju programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov Mestne občine Koper za letu 2015.

Na razpis, ki je namenjen sofinanciranju kulturnih programov ali projektov pa se lahko prijavitelji prijavijo vse do 25. maja.

Razpisi in pogoji za prijavo ter prijavni obrazci so objavljeni tukaj.

Javni razpisi Mestne občine Koper za leto 2015 | eKoper

Do 15. maja morajo prijavitelji oddati vse izpolnjene obrazce za razpise, ki so namenjeni sofinanciranju delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj ...