Meri Mikac ni samo tesna prijateljica z veliko politično nasprotnico župana Borisa Popoviča notarko Polko Bošković, dokumenti razkrivajo, da je dolgoletna zaupna in osebna prijateljica tudi s tožilko v procesu Sermin'g Janjo Hvala.

Kot je razvidno iz sklepa Okrožnega sodišča v Kopru iz leta 2011, je sodnica Meri Mikac v nekem drugem kazenskem postopku, v katerem tožilka Janja Hvala zaradi žaljive obdolžitve preganja župana Borisa Popoviča, sodišču – zaradi osebnega in dolgoletnega prijateljstva s tožilko Janjo Hvala – sama predlagala svojo izločitev. Sklep, v katerem je sodnica Meri Mikac sodišču sama predlagala svojo izločitev:

Neimenovano

Kot jasno piše v zgoraj objavljenem sklepu sodišča z dne 3.8. 2011, je sodnica Meri Mikac 2.6. 2011 sodišču poslala obvestilo o razlogih za njeno izločitev. Kot je zapisala, bi njeno dolgoletno in osebno prijateljstvo s tožilko Janjo Hvala, sicer oškodovanko v omenjeni zadevi, lahko zbujalo dvom v njeno nepristranskost in zato je sodišču sporočila, »da meni, da je podan izločitveni razlog iz 6.tč. 39. čl. ZKP«. Kot je razvidno iz samega sklepa, je temu pritrdil tudi predsednik sodišča, ki je zadevo dodelil drugemu sodniku, ob tem pa med drugim zapisal: »Splošno, pa tudi predsedniku sodišča osebno, je znano, da sta okrožna sodnica Meri Mikac in oškodovanka v tej kazenski zadevi, sicer pa okrožna državna tožilka Janja Hvala, resnično dolgoletni in zaupni prijateljici, tako, da gre verjeti sodnici, da ste se o dogodku z oškodovanko tudi pogovarjali, kar je v končni fazi pripeljalo tudi do tega, da si je sodnica o zadevi že ustvarila določeno mnenje«.

Sprašujemo se, zakaj se iz enakih razlogov, torej tesnega, zaupnega in dolgoletnega prijateljstva s tožilko Janjo Hvala, ki je sestavila obtožnico v zadevi Sermin’g, nato pa jo še zastopala na glavni obravnavi, sodnica Meri Mikac ni izločila tudi v primeru Serming, s čimer bi zavarovala tako svojo, kakor tudi integriteto okrožnega sodišča?

Nenazadnje so na nepristranskost sodnice Meri Mikac v zadevi Sermin’g v svojih pritožbah Višjemu sodišču na prvostopenjsko sodbo opozorili tudi vsi trije zagovorniki obtoženih. Po njihovem je bila trem obtoženim, prav zaradi prijateljstva med sodnico in tožilko v tej isti zadevi, kršena pravica do nepristranskega sojenja, do katere bi morali biti upravičeni vsi že na podlagi ustave, zato so Višjemu sodišču v Kopru predlagali, da bi ponovno sojenje opravili pred spremenjenim sodnim senatom. Prepričani so namreč, da bi se iz tega postopka, še pred začetkom glavne obravnave, sodnica morala izločiti sama.

Višje sodišče o tem predlogu sploh ni odločalo, saj za to ni pristojno. Po zakonu je namreč izločitev sodnika mogoče predlagati pred začetkom glavne obravnave, vpletenim v zadevo Sermin’g pa povezave med sodnico Meri Mikac in tožilko Janjo Hvala oz. med sodnico Meri Mikac in notarko Polko Bošković, v času glavne obravnave sploh niso bile znane. Te so na dan pricurljale šele po razglasitvi sodbe na prvi stopnji lani spomladi.

Po poročanju nekaterih medijev se bo vnovično sojenje v zadevi Sermin’g začelo predvidoma aprila, takrat bodo imeli tri obtoženi možnost ponovno predlagati izločitev sodnice Meri Mikac, ki pa bi se, že zaradi higieničnosti in zagotavljanja nepristranskosti, še pred začetkom ponovnega postopka morala izločiti sama. Ne verjamemo namreč, da se tako tesni prijateljici nista oziroma nebi o zadevi pogovarjali.

Več si preberite tukaj.

Sodnica prijateljuje s tožilko! | eKoper

Kot je razvidno iz sklepa Okrožnega sodišča v Kopru iz leta 2011, je sodnica Meri Mikac v nekem drugem kazenskem postopku, v katerem tožilka Janja Hvala zaradi žaljive obdolžitve preganja župana Bo...